Вторник, 17.07.2018

Вестник Евангелски

Стих на деня"Исус му каза: Прогледай; твоята вяра те изцели." Лука 18:42

OnLine
RSS Facebook Twitter

Принципите на правото и християните юристи

Main Pic
Публикувана: 13.07.2018
Автор: Лъчезара Йосифова
Прочетена: 328
Коментари: 0
Институтът за принципите на правото и Адвокати Европа са християнски организации в областта на правото, които неведнъж са доказвали колко е необходима тяхната дейност и за страната, и за континента ни. По време на конференцията за 2018 г., която се проведе в Габрово, взеха участие делегати от 6 града на България, както и от САЩ, Армения, Румъния, Молдова, Украйна и Беларус. Темата бе: „ЗАКОН ЗА ЛОБИЗМА И ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – МЕЖДУНАРОДНА ИСТОРИЯ, ПРЕГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНОТО ИМ ПРИЛАГАНЕ”. Конференцията се проведе с подкрепата на  МЕЖДУНАРОДНИ АДВОКАТИ и РОТАРИ КЛУБ – ДЕНВИЛ, САЩ.
 
Уважаеми читатели, преди да се спрем на конференцията, бихме желали да ви припомним някои от по-интересните инциативи на Института за принципи на правото (ИПП), основан през 1995 г. от адвокат Лъчезар Попов, който oт 2001 г. е и президент на Адвокати Европа.
 
Чрез тези две организации и чрез „Международни адвокати“ - неправителствена организация, с представители в  над 120 страни, където адвокат Попов е член на Изпълнителния Комитет на Глобалния й Съвет, с мотото „Правосъдие с милост“, насърчаващият адвокат  е дал надежда на хиляди хора от различни континенти. Адвокат Попов споделя: „Още от самото начало от създаването на Института, бях запленен от възможността християните - юристи да имат своето място в  България, както в София, така и в другите големи градове. Основната  ни задача беше да се научим как да прилагаме библейските ценности в правораздаването и правоприлагането на  светския закон, спазвайки модели на морал и етика, чрез изследване на Библията. За това ни помогнаха нашите приятели от чужбина,  с повече опит поради обстоятелството, че такава организация не беше създавана в България до този момент.
 
ИПП стана и българският координатор на Балканската Мрежа за човешки права (БМЧП) с център Сараево - Федерална република Босна и Херцеговина.  Тази мрежа функционираше активно след разпада на бившата Федеративна република Югославия. Балканската мрежа за човешки права беше създадена  да ръководи българските проекти през 1998 г. за „Наръчник за полицията и човешките права”,  както и за обучението по този Наръчник на 150 обучители от Академията на МВР. Институтът написа и издаде 5000 полицейски наръчника, които бяха разпространени сред обучаващите се офицери в Академията и системата на МВР в цялата страна. По втория проект публикувахме книжката “Пътеводител за правата на гражданите и полицията”. При тираж от 15 000 книжки около 10 000 броя бяха раздадени в Столична  община, други общини, МВР, СДВР,  неправителствени организации и граждани. Тези проекти бяха приети добре от обществото и медиите.
 
Направихме проучването,  наречено „Балканска бърза проверка”, както  и  „Ръководство за използването му” под егидата на Датския център за човешки права, с голям авторитет в Европа и света като методичен център за тренинг и обучение в областта на човешките права на шест континента. Тези  правни инструменти определиха  критерии, които дадоха възможност за корпоративна социална отговорност на бизнес компаниите, които чрез помагалото да могат превантивно да локализират потенциалните нарушения на човешките права, по отношение на  техните работници, местното население и останалия бизнес. Извършихме и проучването „Човешките права  във връзка  с определяне  на риска за извършване на бизнес в България”.
 
Институтът ни се занимава и с проекти за медиация съвместно с неправителствената организация „Партньори за демократична промяна“, извънсъдебно решаване на спорове, и „Миротворство“. Тези проекти  бяха позитивно отразени от големи медии. Като резултат е редно е да се отбележи, че в гражданската област България вече има Закон за медиацията. Миротворството не е еднократен или едногодишен проект, защото лидерите, които подготвяме в Института, трябва да са обучени да изграждат мостове между хората, между организациите, между църква и държава. При прилагане принципа на миротворството, помирението, към което се стремим, е на основата и авторитета на Божието Слово.
Участвахме при изготвянето на критериите за изисванията към медиаторите през 2001 г., впоследствие  приети от Министерството на правосъдието. Издадохме книгата „Миротворецът”, брошурата за прилагането й, и брошурата „49 качества на характера“. Организирахме  първите две нива на обучение по тази материя в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, Добрич и Първомай, а през юни 2018 г. презентирахме курса в град Велико Търново. Изнесохме семинари пред уязвимите групи от хора - алкохолици, наркомани и бежанци, обучаващи се в жилищата за закрила, управлявани от организация „Бетел”. В тази насока подготвихме и предложихме чрез организция „Бетел“ законови промени  в наказателните и съдебно изпълнителни закони.
 
Като Институт и като Адвокати – Европа се ангажирахме преди години с писмената защита на нашумелия случай с шведския пастор Аке Грийн, и спечелихте делото. 
От  2002 г. започнахме да развиваме „Европейския Форум за религиозните свободи”. Поради това се заехме  с  казуса на пастор Аке Грийн, който бе току-що осъден от районния съд в Швеция за проповядване на омраза срещу хомосексуалистите във възка с  негова проповед в църквата му, засягаща тогава проведения гей-парад в Стокхолм. На втора инстанция помогнахме с правни аргументи за оправдаване на пастора. Така стана и пред Върховния съд на Швеция. Основните ни аргументи бяха  вътрешната свобода на легитимен пастор да проповядва в църквата, според вътрешното си убеждение, цитирайки Библейските истини.“
 
През юни 2017 г. авторитетното американско списание „Christianity today” публикува статия от Тимоти Морган „Благословени са адвокатите“, в която бяха представени християни юристи от различни държави, включително и адвокат Попов. “Имам призванието да защитавам пастори,” казва той. Попов подпомага основававането на  Институти за принципи на правото и в други части на Източна Европа като Украйна. Днес работи и в Западна Европа, а неотдавна е консултирал създаването на Институт за принципите на правото в Индонезия, страната с най-многобройното мюсюлманско население в света. През периода 2001-2002 г. Попов е участвал в съзадаването на Закона за вероизповеданията, като в днешно време потвърждава, че са възникнали нови проблеми с религиозната свобода в България и християните адвокати помагат на пасторите за разрешаването им. В миналото е помагал, когато някои местни власти са се противопоставяли на излъчването на филма “Исус”, а  други отказвали разрешение на църквите да използват офис-сгради за поклонение. “Едно от най-големите предизвикателства е в обединението, с цел разбиране на особеностите и без униформеност,” допълва Попов. “Ние идваме с  разбиране и любов, и не натрапваме виждането си на местните общности и юристи.” 
 
Постепенно стигаме отново до тазгодишната тема на ИПП - Закона за лобизма. 
Той е от съществено значение за страните в Европа, тъй като е пряко свързан с борбата с корупцията и липста на прозрачност. Благодарим на адвокат Евгения Попова и п-р Румен Попов от Габрово, които показаха истинско гостоприемство и добра организация на конференцията. Харесаха ни малките габровски сувенири, които ни дариха. Благодарим за спонсорството на Международни адвокати и Ротари клуб – Денвил, САЩ. Всеки от участниците даде своя финансов дял, но тази подкрепа бе съществена. Гостите от България и чужбина имаха възможността да разгледат и уникалния Етнографски комплекс Етъра и не преставаха да правят снимки за спомен...
 
Включихме се и ние като журналисти, разказахме на гостите за досегашната дейност на Института и как тя е била отразена в големи светски и християнски медии и приета от участници в  отговорен бизнес форум.  Раздадохме и весели пожелания с малки символични награди на участниците, както и картички с библейски стихове. Евгения Попова бе насърчаваща водеща, а сред говорителите бяха адвокат Лъчезар Попов, адвокат Яни Янев от Варненска Адвокатска колегия, юрисконсулт Христо Ангелов от Великотърновския Университет, адвокат Ерик Оливър от САЩ, адвокат Бениамин Луп от Румъния, адвокат Хасмик Ховсепян от Армения, адвокат Иван Михалчук от Украйна, адвокат Сергей Шавцов от Беларус, бизнесмена- юрист от София Петьо Янкуловски, управител на „Янкуловски консулт“, и журналиста Димитър Стоянов.
 
Цеца Йонева, координатор на Института, бе докосваща с нейното свидетелство: „Аз искам да благодаря на Господ,че Той ме доведе в този офис. Такава работа не съм вършила и нямах опит, но с Божията помощ всичко е възможно. Нямах страх и притеснения относно организацията, всичко правех  с желание  и лекота. Не всичко беше перфектно, но нали не сме съвършени. Участниците бяха доволни и благодарни. Конференцията, според мен, беше на ниво. Лектори-преподаватели от университети, адвокати от Европа и САЩ, общественици и журналист, споделиха впечатляваща  информация за лобизма и конфликта на интереси от своите страни. Важно е да продължи работата  за изготвянето на Закона за лобизма  в България.“
 
„Конференцията бе изключителна. Беше невероятно да бъдем заедно с представители от България, Армения, Украйна и много други, като се поучавахме как заедно да създадем по-добра България и Европа.“ - сподели Ерик Оливър от САЩ. Дамата, представила най-старата християнска нация Армения - Хасмик Ховсепян допълни: „ За мен бе голяма радост да взема участие в тази конференция. Бях щастлива да видя как братя и сестри в Христос са се събрали заедно от различни страни. Отсега България е в моето сърце!“
 
Иван и Юлия Михалчук от Украйна изразиха подобно мнение: „За нас бе радост и привилегия да участваме в Международната конференция в Габрово, България, организирана от Института за принципи на правото и Адвокати Европа. Вярваме, че подобни конференции са движеща сила за създаване на позитивни промени в обществата ни.“ А според Бениамин Луп от Румъния: „Тази конференция бе чудесна възможност да споделим идеи, да вземем решения и да мечтаем за по-добри взаимоотношения, по-добри общества и силно присъствие на християнски адвокати в публичното пространство. Мотивиран съм да въздействаме на Европа чрез подобни събития и да работим заедно за съществени промени в европейското законодателство. Заедно ние можем да имаме голямо влияние!“ Родика Гутан от Молдова допълни: „Това бе първото събитие на Адвокати Европа, на което участвам. Срещнах прекрасно семейство от професионалисти, посветили се да влияят в своите общества за Бога. Ние се нуждаем от подобно общение в моята страна.“ Сергей Шавцов от Беларус обобщи: „Това бе прекрасна конференция. Изказвам огромна благодарност към организаторите. Нека Господ им дава нови идеи и да благославя България!“
 
Лъчезар Попов в заключение сподели: „Целта на тази конференция бе да се подготви Закона за лобизма, който да бъде гласуван от Парламента. Защото е важно в него да се приемат инициативи от гражданското общество. Важно е регламентирането на нормативен път предствители-лобисти да  отправят от страна на наелите ги обществени групи и лица, предложения до Общинските съвети, Министерския съвет и Парламента. Това отразява на практика  правото на гражданите съгласно с член 45 от Конституцията на Република България: „Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи.“  Върху такъв и подобни конституционни текстове се обединиха международните лектори на Конференцията. Такъв  проектозакон за лобизма ще бъде пилотен проект за Източна Европа, чрез тази Конференция, в който България  да е водеща. Бяхме поканили представители на държави, в които няма такъв закон. От съществено значение е  гражданското общество да има право на предложения за създаване на нормативна уредба. Лобистът на група от граждани представя тяхната инициатива пред Общинския, респективно Министерския съвет, щом става дума за Закон за Народното Събрание. Интересът на групата, ангажирала лобиста, става прозрачен чрез специален Регистър и ваимоотношенията във връзка с предложенията се организират чрез дебат по предложението. В Източна Европа водещият Закон за лобизма е приет и действа  в Полша от 2005 г. В Закона  е дефинирано какво представлява лобистката дейност, как се регистрират лобистите, правилата за прозрачност на лобистките дейности, формите на  контролни санкции върху лобистите. 
 
Нашият Институт за принципите на правото се занимава с върховенството на закона, в интерес на  цялото общество и  в полза на гражданите. Понякога те страдат, защото не могат да влияят на законодателния процес. Това е друг съществен мотив за нашия пилотен проект заедно с ширещата се корупция  в държавите, излъчили лекторите за тази конференция.
 
 Мотивацията ни е този проект за Закон да влезе в дневния ред на Парламента още през 2019 г.
Намерението ни е, ако  Бог ни подкрепи, през 2020 г. да организираме  съвместна Национална конференция с  министерства, водещи медии и неправителствени организации, по  тема, актуална за българските граждани - темата за личното достойнство. Член 1 от европейската Харта за правата на човека гласи: „Всеки гражданин на Европейския съюз има право на лично достойнство.“
 
 
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg