Петък, 04.12.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Заветът Ми беше с него за живот и за мир, Които и му дадох заради страха, С който Ми се боеше и се страхуваше от името Ми." Малахия 2:5

OnLine
RSS Facebook Twitter

Опетняване на семейството

Main Pic
Публикувана: 04.10.2020
Автор: К.Мичел
Прочетена: 357
Коментари: 0
Бог е създал света красив. Древните гърци са казали, че с нищо не трябва да се прекалява. Равновесието е присъщо на Божието първоначално творение. Природните закони управляват вселената и осигуряват този баланс. Въздухът и водата не са били замърсени и не вредели на потребителите, както на животни, така и на хора. Озоновият слой бил непокътнат и предпазвал Земята от прекалена ултравиолетова радиация. Самата Земя била богата на полезни хранителни елементи и много плодородна. Наистина светът бил красив!
Светът преди да попадне в състояние на греховна пропадналост.
 
Няма нужда да си учен, за да видиш, че днес светът не е в първоначалното си състояние! Природните закони все още функционират според предназначението им. Когато се огледаме, виждаме, че почти всичко, което Бог е създал, все още действа, както Той е предвидил. Това, което е извън контрол, е човекът! Вижте какво сме сторили! Масовото замърсяване на въздуха и водата от нас, навсякъде свидетелстват за ужасната ни злоупотреба с Божието творение. Вредните газове, които се бълват в атмосферата, са причина за тревога за нарастващата дупка в озоновия слой. Заради неправилно третиране на почвата, тя не е така богата и плодородна, както някога. Ако тези причинени злини не са достатъчни, ние ежедневно живеем под заплахата от ядрен холокост, предизвикан от човешкото безумие. След него настоящият живот ще изчезне от Земята.
 
Семейството в състояние на греховна пропадналост
От видяното до тук се разбира, че както сме замърсили земята, така сме и опетнили основното семейно ядро, създадено от Бог (родители и деца, живеещи заедно). Семействата се разпадат в по-голямата част от света. Замислете се за последиците върху човешкия живот от развода, изневярата, абортите, наркотиците, алкохола и семейното насилие (физически, сексуални и психически). Понеже основната градивна частица на обществото е семейството, всички останали области на живота са потърпевши, когато домът се разпадне!
 
Според някои твърдения кризата, в която се намира семейството, доказва, че Библейската представа за семейството е неправилна от самото начало. Предлагат се идеи за по-разширен смисъл на думата „семейство“, включващи различни съчетания от хора. Новите определения за „семейство“ предлагат групово съжителство на няколко мъже и жени заедно, хомосексуални двойки, мъж с няколко жени, жена с няколко мъже и съжителство без брачен договор и церемония, със свобода за напускане по всяко време. Нищо от това не е ново. Подобни комбинации съществуват почти откакто свят светува. Нито една от тях не предлага стабилността и превъзходството на семейното ядро, както за благоденствието на двойката и децата, така и за важния принос на функционалното семейство към обществото.
 
Бог не е причината за провала на семейството
Обаче все повече разумни хора осъзнават, че проблемите на семейството не произлизат от някакъв недостатък на Божия план, а от неуспешното му приложение. Изследванията върху семейното ядро показват, че баща и майка, които живеят с децата си в атмосфера на любов, уважение и правилна дисциплина, превъзхождат във всичко всяка друга форма на съжителство, която се нарича „семейство“. Това се отразява предимно върху благополучието на децата.
 
Социологическите и морални реформи, необходими за възстановяването на семейното ядро, ще изискват огромни промени в общоприетия начин на мислене. Например, идеята за относителността на всичко и несъществуването на абсолютни истини е лъжа и трябва да се отхвърли от всички, които вярват в Бог. Когато Исус казал на Пилат, че бил дошъл в света, за да говори истината, той отговорил, „Какво е истина?“ (Йоан 18:38). Пилат, чиито дела били зли, искал да повярва, че няма такова нещо, като истина. Вместо това Цар Давид отдавна е казал „Цялото Ти слово е истина и вечна е всяка присъда на Твоята правда.„ (Псалм 119:160). За хората, които не са съгласни с Божията истина, Библията казва: „Бог е истинен, а всеки човек – лъжлив“ (Римляни 3:4).
 
Исус е казал: „И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“ (Йоан 8:32). Противниците на определената от Бог представа за семейството искат да вярват, че абсолютна истина не съществува. Ако всяка истина е относителна и предмет на лично тълкуване, тогава нашите мнения и желания се превръщат в истина за нас и ни дават свобода за действие, както ни е угодно. Този възглед е директна причина зад всеки светски опит за възстановяване на семейството според човешките желания и мнения. В този процес ние постепенно разрушаваме семейството, като такова, каквото Бог е отредил да бъде. Пророк Осия предупредил, че „посяха вятър и ще пожънат буря“ (Осия 8:7). Тази истина излиза наяве в гибелта на семейното ядро, на която сме свидетели. Единственото разрешение е завръщане към изконния план на Бог, който е проектирал семейството.
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg