Неделя, 09.08.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Защото, ако и да изчезнат планините И да се поместят хълмовете, Пак Моята благост няма да се оттегли от тебе, И заветът Ми на мир няма да се помести, Казва Господ, Който ти показва милост," Исая 54:10

OnLine
RSS Facebook Twitter

Божието водителство – основен принцип за успех в бизнеса

Main Pic
Публикувана: 15.11.2004
Автор: Стамен Кривошиев
Прочетена: 1430
Коментари: 0
Ако искаме да бъдем добри настойници на поверените ни от Бога материални блага, нужно е да познаваме един от основните принципи – Божието водителство. Лесно ще се убедим, че Бог желае да ни води във всяко начинание (в това число и в бизнес делата ни), ако вярваме, че: 1. Има Бог. 2. Той е Създателят и Собственикът на всичко видимо и невидимо в този свят. 3. Бог желае да има лични взаимоотношения с всеки от нас (защото сме Негови деца). 4. Познаваме Създателя си и разбираме, че любовта Му към нас е безкрайна; че Той не пожали земния живот и рискува вечния живот на Своя Единороден Син, за да ни избави от гибел. 5. Неговата любов към нас включва плана Му за живота на всеки човек. Разбира се, отношението на Бога към човешките бизнес дела е съвсем различно от светското отношение към бизнеса. За Него егоистичният стремеж към печалбарство е безумие. Затова Божието Слово отделя голямо внимание на това, за да възпита у нас правилно отношение към бизнеса и парите Всички богатства в света са Божия собственост и Бог желае да ги използва като средство за спасение на хората, за които жертвата на Исус на Голгота е напълно достатъчна. Проблемът е, че тази жертва трябва да бъде приета индивидуално и Голготският кръст да придобие смисъл за отделната личност. В материалните и духовните богатства Бог вижда средство, чрез което хората да чуват за спасението и да приемат тази скъпоценна вест единствено чрез вяра в Христос. Християнският живот е живот на служене на хората, които не познават Исус. За целта е нужна църковна организация, за изграждането на която са необходими материални и духовни богатства. Те трябва да бъдат управлявани мъдро и ефективно, а това е възможно само чрез Божието водителство. Принципът на Божието водителство означава накратко, че използваме разума, който Бог ни е дал, за да открием Божия замисъл за управлението на богатствата, които Той ни е поверил Едно е да разчитаме на личната ни преценка относно начина за правене на бизнес, съвсем друго е да се откажем от нея и да поканим Бог да бъде наш Водител в управляването на това, което ни е поверил. Някой може и да остане с впечатлението, че по този начин се губи нашата индивидуалност, но в действителност това не е така. Истината е, че ако не потърсим водителството на Бога, пак ще имаме водител, но това ще е дяволът (независимо от това, дали го осъзнаваме или не). Нашата индивидуалност се изразява в избора, който правим по отношение на това, от кого да бъдем ръководени. Всеки библейски християнин знае, че пълна човешка автономност не съществува. Принципът на Божието водителство е изразен чрез следните библейски стихове: Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър... (Пр. 3:5–7). Изразът “във всичките си пътища” означава универсалната валидност на принципа на Божието водителство, в т.ч. и в стопанската сфера. Ако търсим Неговата мъдрост, Бог с радост е готов да ни я даде. Божията воля обаче невинаги съвпада с нашите желания Има случаи, в които Бог задържа средствата, за да ни научи да търсим Неговото водителство. Петте морални правила за успех в бизнеса (честност, трудолюбие, пестеливост, въздържание и морална чистота) могат да станат част от живота на всеки човек, при условие че всеки ден приемем Божието водителство. И така, ако Бог ни е надарил с дарбата да печелим пари, ако сме признали Твореца за абсолютен собственик на всичко в този свят и ако сме Му поверили водителството в нашите бизнес начинания, Той ни обещава успех. Това е така, защото при тези обстоятелства Неговите цели съвпадат с нашите. Бог е заинтересуван от това, да развием до съвършенство способностите, които ни е дал, в т.ч. и способността да печелим пари. Разбира се, Създателят на всичко видимо и невидимо не е зависим от нас, но развитието на способностите ни под Неговото водителство изразява Неговата воля да Му бъдем съработници и да получим по този начин изобилните Му благословения. Какво означава да поверим на нашия Творец водителството в бизнес начинанията ни? Това означава, че всеки етап в бизнеса е планиран от Бога. Той желае да ни изяви плана, за да го следваме. Това означава, че трябва да поставим пред Него всички въпроси, свързани със започването и осъществяването на бизнеса ни. Какво да произвеждам? Как да го произвеждам? Къде да го произвеждам? С какви ресурси да го произвеждам? Мога ли да си осигуря инвестиции, за да започна бизнеса (Лука 14:28)? С кои субекти да създам взаимоотношения по повод реализацията на стоката (в това число и рекламата)? Кога и с колко да разширя или съкратя дейността? Каква част от печалбата да отделя за инвестиции и каква за потребление? Какво да бъде заплащането на работниците и служителите, които ще наема? Как да съставя бизнес план? При какви условия е допустимо да ползвам кредити? Какъв да бъде размерът на кредита, за който да кандидатствам? Как да направя правилния избор на доставчик на суровината, материала или машината, които са ми необходими за производството? Да се съглася ли да предоставя стоков или паричен кредит? Това са въпроси, които възникват постоянно в хода на целия бизнес процес. Бог има готов отговор на всички тях и Той чака да потърсим Неговата мъдрост, за да ни я даде (Яков 1:5). За да ни се даде мъдрост, обаче, има едно условие - да я потърсим. Бог ни е създал свободни същества. Той уважава творението Си и няма да ни натрапи мъдрост, ако не сме я поискали. Когато не искаме мъдрост от Бога, пак вземаме решение, но то е в полза на нашия неприятел, който иска да осъществи контрол над нас. За да получим Божието водителство, първо трябва да се запознаем с това, което Бог вече ни е съобщил чрез Своето Слово или чрез нашия минал опит.
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg