Вторник, 11.08.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ." 1 Коринтяни 1:9

OnLine
RSS Facebook Twitter

Списание "Любословие" - част 1

Main Pic
Публикувана: 11.01.2006
Автор: Момчил Петров, Весела Илиева, Георги Димитров и Доний К. Донев
Прочетена: 1332
Коментари: 0
Списание "Любословие" се издава от Константин Фотинов в периода 1844–1846 г. Като първо периодично издание на български език то поставя началото на българската журналистика и представлява исторически и литературен феномен с изключително значение като основополагаща печатна медия в националната ни култура. Малко известен е фактът, че реализирането на идеята за списанието се осъществява с прякото участие на американските мисионери, действащи по това време в териториалните граници на Турската империя. Константин Фотинов е роден около 1790 г. в Самоков, където завършва килийното училище, след което учи в Кидоноя при гръцкия хуманист Теофилос Каирис. Каирис се слави със своите прогресивни, либерални идеи, които заслужено му носят името "създател на гръцкия протестантизъм" и го обричат на заточение в 1839 г. През 1836 г. Каирис открива училище на о. Андрос, в което учат около двадесет млади българи, сред които са Иларион Макриополски, Стоян Чомаков, Захарий Струмски и Иван Добровски. Пламенният елинистичен патриотизъм, с който преподава и впечатлява Каирис, със сигурност стимулира у българските му възпитаници оформянето на собствено национално самосъзнание. Именно тези българи, между които е и Фотинов, по-късно ще са водещи борци за църковна и политическа независимост. След като завършва образованието си, Фотинов се премества в Смирна – значителен търговски и научен център с голяма българска колония. Фотинов се заема с търговия, но след първоначален неуспех отваря свое училище, преподавайки на гръцки и български деца гръцки, руски и френски език. По същото време Американският борд подновява работата си в Гърция. Дейността на борда датира от началото на 19. век, но е значително забавена от войните за гръцка независимост (1821–1832). След освобождението на Гърция дейността на мисионерите е чувствително ограничена от стриктните норми, наложени от новото правителство върху образователната система и печата. Още през 1820 г. Американският борд започва да развива печатно дело на о. Малта. Този остров става стратегическа база на английските протестантски мисионери непосредствено след поражението на Наполеон, когато тази част от Средиземноморието преминава в ръцете на Британската империя. Тук се основава протестантски колеж за подготовка на библейски работници в придобитите територии на Централния и Източния Средиземноморски регион. Печатницата, която американците откриват, е притежавала две преси. През 1833 г. тя е преместена в Смирна от мисионерите Темпъл и Халок, като Халок доставя и трета преса от Америка. В Смирна има още една преса, собственост на мисионера Джосая Бруър, който след заминаването си за Америка я оставя на А. Дамян. Елиъс Ригс пристига като мисионер сред гърците през 1832 г. Първите 4 години служи в Атина при мисионера ветеран д-р Кинг, след което други 4 години – в Аргос. През 1838 г. Ригс се премества в Смирна, насърчен от Американския борд да изучава български език. Константин Фотинов се запознава с Ригс едва през 1842 г. От кореспонденцията между Ригс и Американския борд в Бостън личи дейното участие на мисионера в реализирането на списание "Любословие". Първи пробен брой излиза през 1842 г. За модел на новото издание служи мисионерското списание "Съкровище за полезни знания", вече успешно издавано на гръцки. Това списание е започнато от мисионера Темпъл още през 1837 г. Когато Темпъл се връща в Америка, издателската и редакционната работа по него преминава в ръцете на гръцкия протестант Петрококинос, който е състудент на Ригс в Амхърст колидж. Кореспонденцията на Константин Фотинов разкрива, че е работил за това мисионерско списание известно време. По-късно той превежда и публикува дословно статии оттам и използва илюстрациите от старите броеве. Мисионерското списание е споменато и в кореспонденцията на Ригс, който нарича "Любословие" дете на гръцкото списание. Според Г. Генов Ригс е този, който вероятно е подбирал статиите от гръцкото протестантско списание. В своите 24 броя списание "Любословие" предлага разнообразна, актуална за съвремието си информация из различни области на живота: материали за просвета и образование, по езикови въпроси, теми за религия, нравственост, география, физиология и хигиена. Многобройни са статиите по естествознание и история, литературни въпроси, търговия и стопанство. Публикувани са анекдоти и кратки частни съобщения и обяви. Списанието излиза в 2 коли от по 8 страници на църковнославянски в печатницата на А. Дамян. То се финансира чрез абонамента, но преди всичко чрез даренията на хаджи Мавридий и Американския борд. Следва
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg