Петък, 04.12.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Понеже, както небето е по-високо от земята, Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, И Моите помисли от вашите помисли." Исая 55:9

OnLine
RSS Facebook Twitter

Жан Калвин: Предговор към Новия завет на Оливет

Main Pic
Публикувана: 30.01.2010
Автор:
Прочетена: 847
Коментари: 0
Жан Калвин

Послание към верните, показващо, че Христос е краят на закона

Още повече, че ние наричаме този Завет наследство, без да гледаме на човека – мъж или жена, малък или голям, слуга или господар, учител или ученик, свещеник или мирянин, евреин или грък, французин или латин. Никой не е отхвърлен от онези, които със сигурна увереност приемат изпратения до тях и разпознават Исус Христос за това, за което Той е изпратен от Отца. Междувременно всички, които носят името християни, мъже или жени, да позволим ли да се низвергва, скрие и разваля този Завет, който е по право наш и без който ние не можем да претендираме за никакви права към Царството? Ставаме без знание за великите благословения и обещания, които Исус Христос ние е дал, и за славата и благословенията, които е приготвил за нас. Ние не знаем какво Бог е заповядал или забранил; ние не можем да различим доброто от злото, светлината от тъмнината, заповедите на Бог от правилата, конституирани от хора. Без Евангелието всичко е безсмислено и празно; без Евангелието не можем да бъдем християни; без Евангелието всички богатства са бедност, всяка мъдрост е глупост пред Бога, силата е слабост и човешката правда е под Божието осъждение. Но чрез познаването на Евангелието ние сме отново Божи деца, братя на Исус Христос, съграждани със светиите, граждани на Небесното царство, наследници на Бога с Исус Христос. Чрез Христос бедните стават богати, слабите стават силни, глупавите приемат мъдрост, грешниците са оправдани, изоставените са утешени, съмняващите са сигурни и робите са свободни.
Евангелието е Слово на живот и истина. То е силата на Бога за спасение на всички, които вярват, и ключът на познаване на Бога, Който отваря вратата на Небесното царство за верните, като ги освобождава от греховете. А за невярващите я затваря, завързвайки ги в греховете им. Блажени са всички, които чуват Евангелието и го пазят, защото по този начин показват, че са деца на Бога. Горко на онези, които нито чуват Евангелието, нито го следват, защото са деца на дявола.
О, християнино, послушай това и се научи. Защото невежите ще погинат в невежеството си и слепецът, следващ слепец, ще падне в ямата с него. Има само един път за спасение – той е вяра и сигурност в Божите обещания, които не могат да бъдат притежавани без Евангелието. Защото чрез слушането и познаването жива вяра е снабдена заедно със сигурна надежда и перфектна любов към Бога и живителна любов към ближния.

***
Ако Исус Христос е с нас, няма да ни сполети нищо толкова зло, че Той да не може да го обърне в благословение. Нищо толкова гнило, което Той да не може да освети. Нищо толкова лошо, което Той да не може да направи добро. Затова да не губим кураж, когато видим земни сили, насочени срещу нас, защото обещанието не губи своята сила и Бог държи отговорни всички събрания и усилия на хора, които заговорничат срещу Него. Да не бъдем унили, като че ли всяка надежда е изгубена, когато видим истински Божи слуги да погиват пред очите ни. Защото, както правилно казва Тертулиан и така е било, и ще бъде до свършека на века, че кръвта на мъчениците е семето на църквата. Това ще бъде, когато Царството Божие, което сега виждаме като надежда, ще бъде изявено. Когато Исус Христос се появи в могъщество с ангелите Си. Тогава добрите и злите ще бъдат представени пред съдилището на великия Цар.

***
Това, което търсим в цялото Писание, е истинско познание на Исус Христос и безкрайните богатства, които са в Него, дадени нам от Бог-Отец.
Какво повече да искаме като духовна доктрина за душите ни от това, да познаваме Бог, да бъдем променени от Него и да имаме славния Му образ, изобразен в нас? Така, бивайки участници в Неговата праведност, да станем наследници на Царството Му и накрая да го притежаваме цяло.

***
О, вие, които се наричате епископи и пастири на бедните, гледайте овцете на Исус Христос да не са лишени от подобаващата им паша. И да не е забранено на всеки християнин свободно и на своя си език да чете, държи и слуша това свято Евангелие, виждайки, че това е Божията воля и че Исус Христос го заповядва. Защото по тази причина Той изпрати апостоли и служители по целия свят, давайки им силата да говорят всички езици, така че да може на всеки език да се проповядва на всяко създание. И направил ги е длъжници на гърците и на варварите, на мъдрите и на простите, за да може никой да не е изключен от учението им. Със сигурност, ако сте наистина наместници, наследници и подражатели, ваше е задължението да правите същото, грижейки се за стадото и търсейки всеки възможен начин да обучите всеки във вярата на Исус Христос чрез чистото Слово Божие. В противен случай присъдата е вече произнесена и написана – че Бог ще изиска техните души от вашите ръце.
Защото е волята на Господа на светлината чрез Святия Му Дух, използвайки това свято и спасително Евангелие, да научи невежите, да изправи слабите, да освети слепите и да направи Неговата истина да царува над всички народи и нации. До края, за да може целият свят да познае Един Бог и Един Спасител – Исус Христос, една вяра и едно Евангелие.
Да бъде!

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg