Сряда, 05.08.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Правдата Ти не съм скрил в сърцето си; Верността Ти и спасението Ти съм изявил; Не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание." Псалм 40:10

OnLine
RSS Facebook Twitter

Богословието е въпрос на призвание

Main Pic
Публикувана: 04.01.2008
Автор: ЕВ
Прочетена: 340
Коментари: 0

Вие сте ново лице за ОБФ. Вашето присъствие означава ли ново начало, или е продължаване на вече започнатото?

– Възможността да работя за ОБФ е голяма чест за мен, тъй като факултетът, който е приемник на БА „Логос”, е едно от най-сериозните и уважавани евангелски богословски училища в България. Това е традиция, с която ние трябва да се гордеем и да продължим. От друга страна, новото време и предизвикателствата, които то поставя пред църквата, неизбежно изискват промени и нови идеи. Две неща са от особена важност за мен. На първо място е начинът, по който благовестието се съотнася към съвременната култура и общество. За да достигне благовестието до нашите съвременници, то трябва да бъде изразено по ясен и разбираем за тях начин, който да ползва категориите и понятията, с които те са свикнали да боравят. Това предизвикателство е съпътствало църквата през цялата й история и всяко ново поколение от вярващи трябва да се изправи пред него, за да може да изпълни ефективно призванието на Христос. На второ място е връзката между богословските знания и практиката. За съжаление понякога натрупването на по-задълбочено богословско разбиране води до сухи, теоретични, откъснати от живота идеи и интереси. Моето желание е промените, които неминуемо ще настъпят, да адресират по някакъв начин тези проблеми, така че образованието, което предлагаме, да помага на нашите студенти да виждат по-ясно връзката между истината в Христос, от една страна, и своя живот и съвремие – от друга.

Наскоро защитихте докторска дисертация в Оксфордския университет. С какво ще допринесе това за развитието на ОБФ?

– Качественото образование зависи до голяма степен от квалификацията на преподавателите в дадено учебно заведение. Човек не може да даде на другите това, което няма. Аз винаги съм се старал да съчетавам стремежа към академично развитие с практическото служение, което имам като пастор в моята църква. Работата върху докторската дисертация, както и контактът с моите колеги и преподаватели в Оксфорд ми помогнаха много за задълбочаването на моите познания върху Библията и за развитието на уменията ми да я тълкувам и преподавам.

Вие сте публикували редица разработки в областта на библейските науки. Какъв стимул може да бъде това за други млади богослови от Евангелската църква днес?

– Божието царство не е и не може да бъде индивидуален проект на когото и да било. Това е нещо, за което Бог е призовал цялата църква, всички вярващи. По тази причина аз никога не съм разглеждал моята работа и образование като нещо чисто индивидуално. Аз съм твърдо убеден, че за Евангелската църква в България са необходими не просто отделни богослови и преподаватели, а школа, която да допринесе за развитието и задълбочаването на богословието в страната. Голямата популярност, която някои изкривени учения от време на време придобиват в нашата страна през последните 10–15 години, се дължи отчасти именно на липсата на такава сериозна богословска школа от мислители, които познават добре Библията, църковната история и своето съвремие и могат да отговорят адекватно и авторитетно на подобни предизвикателства. Моята голяма мечта е чрез преподаване, публикации, проповядване, лични контакти и по какъвто и да било начин аз да мога да допринеса за оформянето на подобна богословска школа в България.

Като декан на ОБФ какво е вашето послание към тези, които се обучават в ОБФ, и тези, които ще дойдат в бъдеще?

– Богословието е въпрос на призвание. То не е за онези, които търсят пари, престиж или не знаят какво да правят с живота си. Богословието е за хора, които са се посветили да търсят истината и да служат на Бога. Образованието по богословие може да изисква жертви, но то също така и дава много. То ясно показва смисъла, посоката и стойността на човешкия живот, който е вложен в него от Създателя на вселената.

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg