Петък, 25.09.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила," Притчи 24:5

OnLine
RSS Facebook Twitter

За превеждането на Библията (Част 1)

Main Pic
Публикувана: 30.11.2008
Автор: Д-р теол. Доний К. Донев
Прочетена: 787
Коментари: 0

Глава XV от Пролога на втората рецензия на версията на Уиклиф

 

Както Христос казва, че Евангелието ще бъде проповядвано в целия свят, и Давид казва за апостолите и проповядването им: тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им – до краищата на вселената (Псалм 19:4) и пак Давид казва: и Господ ще каже в писанията на народите и знатните в тях. (Псалм 87:6 – така преведен в английските Библии до версията Доуай Реумс, 1582 –1609/10 г.), т.е. в Светата църква; и както Йероним казва за този стих: Светата книга е Писанията за хората, защото е направена, за да могат всички хора да ги познават; и знатните на църквата, които в нея са апостолите, които имат власт над Свещените писания, защото със същата власт апостолите написаха своите книги и потвърдени от Святия Дух, те са Свети писания и вяра на християните; и такава чест не е имал никой след тях, така свети и умели, както Йероним свидетелства с този стих. Така и Христос казва на евреите, които викат „Осанна” за Него в храма, че ако те мълчат, то камъните ще извикат, имайки предвид езичниците, които се покланят на камъни като техни богове. И ние, англичаните, произлизайки от езичници, сме тези камъни. Трябва да говорим Светата книга и като евреи, което е тълкувано като знаещи (символизиращо учени) да познаваме Бог чрез покаяние от грехове и чрез слушане на Божия глас, така че като грешници, молейки се на крайъгълния камък Христос, сме правилно символизирани като камъни, т.е. твърди и вградени в основата. И дори похотливите учени свещеници да са дърво от индулгенции, ерес и много други грехове, колкото и да ненавиждат и да спират Светата книга, пак грешниците викат, за да я изучават и я пазят с цена голяма и опасност за живота им.

 

По тази причина и с общата любов да се спасят всички човеци в нашия свят, които Бог ще спаси, един обикновен човек преведе Библията от латински на английски. Първо, този обикновен човек положи голям труд с други хора и помощници събра стари Библии и книги на други богослови и разпространени глоси [коментари], за да направи една истинска латинска Библия; и след това да я изучава наново, текстът и глосите, и другите книги, най-вече коментарите на Лира [Николас д’Лира] за Стария завет, за да му помогнат да изпълни тази работа. Трето, да се консултира със старите специалисти по граматика и богослови за трудните думи и трудните изречения, как най-добре се разбират и превеждат. Четвърто, да преведе ясно, доколкото може, текста с помощта на много съмишленици, умели да коригират превода.

 

Първо, трябва да се знае, че най-добрият превод от латински на английски език е да се превежда според изречението [смисъла], а не според думата, така че изречението да е ясно на английски така, както на латински, но и да не се отдалечава от буквата; и ако буквата не е подходяща за превеждане, нека изречението бъде цяло и ясно, защото думите трябва да служат на намерението на изречението, иначе те стават претрупани и фалшиви. Когато се превежда на английски език, много решения могат да направят изречението ясно, като например абсолютния аблатив (конструкция от име в аблатив, т.нар. шести падеж, и минало деятелно причастие, съгласувано по род, число и падеж; в българския съществува, докато е имало падежи – б.пр.), който може да се предаде с тези три думи и съгласуван глагол – докато, защото, ако, според граматиката. Така, учителят четящ, аз стоя може да се предаде като докато учителят чете, аз стоя или ако учителят чете, аз стоя, или защото учителят и т.н. В някои случаи е добре за изречението да се предаде с „когато” или „впоследствие” като например: когато учителят чете, аз станах или след като учителят чете, аз станах; а понякога може да е добре да се преведе с глагол в същото време. Например arescentibus homoninus prae timore ще стане and men shall wax dry for dread (хората ще съхнат от страх – б.пр.). Също така причастието – сегашно или минало, независимо дали е активно, или пасивно, може да бъде трансформирано в еквивалентна фраза с глагол в същото време, например dicens (казвайки) може да се преведе и казва или който казва и това би изяснило значението на текста. В противен случай, ако се преведе на английски стриктно и буквално, значението би било противоречиво и съмнително.

 

Също така релативното причастие може да бъде изразено чрез местоимение и съюз, така че вместо който тича да стане и той тича. А когато думата се използва само веднъж в пасажа, може да бъде повторена и в други места на пасажа, колкото пъти е нужно за яснотата на превода. И въпреки че думата autem обикновено означава но, може понякога да означава и, както старите специалисти по граматика твърдят. Също така понякога един верен превод е възможно да не е най-точен, защото не е подходящ в контекста, както например изречението: Dominum formidabunt adversarij ejus. Ако го преведем буквално: Господ своите противници страхува, но аз го преведох така: противниците Господни ще се страхуват от Него. Има и други изречения като това.

В самото начало реших с Божията помощ да направя значението точно и ясно на английски език, дори по-точно от латинския вариант. И моля заради любовта и ползата на християнските души, ако някой знаещ намери грешка в превода, да го промени с по-добро тълкувание на латинския. Но първо нека бъде сигурен, че латинският му текст е правилен, защото ще открие, че много от латинските преписи често са грешни и особено по-новите.

Често използваните латински Библии (от които съм изследвал много) имат по-голяма нужда от корекция, отколкото английската Библия, представена тук. Нашите латински Библии често се разминават с еврейския език, използван в Стария завет, както мнозина вече са видели от коментарите на Йероним и Николас д’Лира и други експозитори. На тези места поставих бележка в полето, давайки истинското значение на еврейския превод и как е интерпретиран от тези коментатори. Най-голяма е нуждата от подобни обяснения в Псалтира, който в сравнение с останалите книги най-много се разминава от еврейския превод. Това е така, защото църквата не използва Псалтира, който Йероним преведе точно от еврейски език. В няколко от книгите църквата не използва автентичния превод на Йероним, както може да бъде показано чрез проверка на текста, който той използва в своите коментари. Дали съм превел ясно или по-ясно на английски, отколкото е на латински, нека учените хора (които знаят добре и двата езика и които знаят добре значението на Писанията) отсъдят. И ако някъде съм сгрешил, нека няма съмнение, че с Божията милост съм положил упорит труд, за да се завърши. И го приключих отново с Божията милост и с упорит труд, за да е възможно хората да използват тази английска Библия, за да обяснят на обикновения човек значението на Писанията. Обяснението да е по-ясно и кратко от това на уважаемите стари богослови, които тълкуват латинския; и да е по-ясно и правилно от труда на мнозина хомилети и експозитори.

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg