Петък, 04.12.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Заветът Ми беше с него за живот и за мир, Които и му дадох заради страха, С който Ми се боеше и се страхуваше от името Ми." Малахия 2:5

OnLine
RSS Facebook Twitter

Човешкият пример за съзнание Христово

Main Pic
Публикувана: 19.08.2011
Автор: Георги Гърдев
Прочетена: 1342
Коментари: 0

След богатата на богословие секция в Посланието до филипяните навлизаме в част от текста (2:5–11), където Павел променя темата и започва да показва какво означава на практика да имаш „същият ум като този, който бе у Христос Исус“. Павел дава за пример Тимотей, Епафродит и сам себе си като такива, имащи Христовото съзнание и поведение.

Апостол Павел започва тази част, като описва плановете си за пътуване. Част от тези планове е да изпрати Тимотей. Този най-близък съработник на Павел е описан като човек, който има „същият дух“ (ст. 20) като Павловия, и е човек, който е роб/слуга за благовестието на Исус Христос (ст. 22). Тук можем да видим целта на Павел – той иска да покаже на филипяните, че Тимотей има същото поведение като това на Христос (ст. 5), като първо е станал роб и после е бил готов да се пожертва чрез подчинение към работата на благовестието.

 

Сравнителна таблица, която показва какво означава Тимотей да е имал същото съзнание, което е било и у Христос Исус.

Исус Христос

Тимотей

Престижно място

(ст. 6)

Престижен благовестител – един дух с този на Павел (ст. 20)

Не търси своето си

(ст. 6–7)

Не търси своето си (ст. 21)

Стана слуга (ст. 7)

Служител, който слугува (ст. 22)

 

Незнайно защо, Павел решава да не изпрати Тимотей, а Епафродит.

Епафродит е бил изпратен от филипяните в Рим да се грижи за Павел, който е бил под домашен арест. Любовта между тази църква и Павел е била толкова силна, че човекът, изпратен да слугува на Павел, е бил верен (на апостола) до смърт, „за да допълни липсата“ на тяхното служение към него.

Епафродит е описан по доста уникален начин. Павел казва за него, че е „брат, съработник, сподвижник (на гр. войник)“. След това апостолът описва жертвата, която този човек е направил в служението си към Павел, която жертва почти не го е убила (ст. 26–27, 30). Павел продължава като показва как Бог го е изцелил (ст. 27) и как сега Епафродит трябва да бъде приет с „пълна радост (...) и почит“.

Исус Христос

Епафродит

Престижно място (ст. 6)

Съработник, сподвижник на апостола (ст. 25)

Не търси своето си

(ст. 6–7)

Не търси своето си (ст. 30)

Стана слуга (ст. 7)

Стана слуга на човек в нужда – ап. Павел

(ст. 25)

Слугува до смърт (ст. 8)

Заради Христовото дело слугува почти до смърт (ст. 30)

Бог го превъзвиси (ст. 9)

Бог го изцели (ст. 27)

Всички да го почитат

(ст. 10–11)

Такъв да бъде на почит (ст. 29)

 

След като споменава тези двама съвременни герои на благовестието, Павел описва и себе си като пример за такъв герой на вярата. Интересното е, че и тримата са герои не за неща, които, по човешки погледнато, трябва да бъдат прославяни, а защото те имат съзнанието на Христос – да се жертват, ако трябва до смърт, за делото на благовестието.

Павел описва себе си по изумителен начин. Това е един от пасажите, в които разбираме много за него: „Макар че аз мога и на плътта да уповавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече, обрязан в осмия ден, от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, спрямо закона фарисей, по ревност – гонител на църквата, по правдата, която е от закона – непорочен“ (Фил. 3:4–6).

Нека разгледаме тези неща от плътта, с които Павел може да се похвали:

Обрязан в осмия ден – изпълнява закона още от дете (спомнете си, че Бог искаше да убие Мойсей, понеже не бе обрязал сина си).

От Израилевит род – от Божия избран народ.

Вениаминовото племе – може да е нищожно племе, но това е племето, от което е произлязъл Саул, първият цар на Израел. Дори да не е бил добър цар, той бе избран от Бога и бе избран от Вениаминовото племе.

Евреин от евреи – няма смесица при него, чистокръвен евреин.

Спрямо закона фарисей – фарисеите са били хора, признати от народа като учители, чиято единствена цел е била да съблюдават спазването на закона. Те са били в ситуацията на „парен каша духа“, понеже, като четат Стария завет, виждат, че причината Израел да е бил отвеждан в робство е, че не са спазвали закона. Самата дума фарисей – на еврейски (פרושים, прушим), означава ‘отделен’ (за свята служба). Така че Павел е бил от елита на елита, признат от народа. Имал е свята задача – да тълкува и съблюдава изпълнението на закона на Израел.

По ревност – гонител на църквата – в момента, в който вижда, че има някаква „инфекция“ в юдаизма, той е бил толкова ревностен, че влага всички сили, за да я изреже и унищожи.

По правдата, която е от законанепорочен – всички тези качества на Павел показват едно: спрямо закона, той е бил непорочен, безупречен.

Интересен е стихът, с който Павел обобщава това си упование на плътта:

А освен това всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко, и смятам всичко за измет, само Христос да придобия (Фил. 3:8).

Думата, преведена на български като ‘измет’, е гръцката σκβαλον (скубалон), която буквално означава ‘фекалии’. Така разбираме, че Павел, въпреки че може и има право да се гордее с плътските си постижения, счита всяко едно от тях за загуба (др. превод), понеже има нещо много по-важно – да придобие Христос.

Примерът на Павел като един, който има съзнанието на Христос, може да бъде показан в следната таблица:

Исус Христос

Павел

Престижно място (ст. 6)

Спрямо закона велик човек (гл. 3:5–6)

Не търси своето си

(ст. 6–7)

Не търси своето си (гл. 3:7)

Стана слуга (ст. 7)

Стана слуга на Христос (гл. 2:22)

Слугува до смърт (ст. 8)

Готов да служи до смърт (гл. 3:10)

Бог го превъзвиси (ст. 9)

Очаква награда от Бога (гл. 3:9–10)

Всички да го почитат

(ст. 10–11) (Фил. 2)

Прославен от Бог във възкресението (гл. 3:11)

 

Цялата тази част от посланието (2:5–3:11) показва на филипяните, какво означава да имат съзнанието на Христос – това, за което той ги молеше: „Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Исус” (2:5). Павел първо описва стандарта, към който ние, християните, трябва да се придържаме, а именно съзнанието на Христос. След това, за да покаже, че не е невъзможно, споменава за пример хора, които имат Христовото съзнание. Първият от които е Тимотей, който стана роб за благовестието (2:19–25). След това Павел споменава подвига на Епафродит – един от филипяните, който също има Христовото съзнание, и не само това, но и има почти идентично преживяване с Христос (2:25–30). Най-накрая Павел дава себе си за пример (гл. 3).

Какво означава всичко това за нас? Означава, че нашият стандарт за съвършенство като християни не е пасторът или някой от апостолите – нашият стандарт е Исус Христос.

Думите, които Павел казва на филипяните, са казани и за нас – тези, които четем Божието Слово 2 хил. години по-късно: „Имайте у себе си същото съзнание, което беше у Христос Исус.“

Пасторът или свещеникът може да са пример, който да ни ентусиазира, че е възможно човек да има съзнанието на Христос (както са Тимотей, Павел и Епафродит), но не и критерий или стандарт за съвършенство. Много хора се разочароват от църквата заради това, че пасторът, свещеникът или владиката, когото са смятали за модел на християнско поведение, прави нещо, което Бог е забранил, или нямат съзнанието на Христос. Тези хора, които се разочароват от свещенослужителя или църквата, нямат извинение – не и пред Бога. Заповедта е ясна – критерият трябва да е Христос Исус.

 

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg