Вторник, 11.08.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ." 1 Коринтяни 1:9

OnLine
RSS Facebook Twitter

Равнопоставеност и единство между евангелските деноминации в ОЕЦ

Main Pic
Публикувана: 06.03.2012
Автор: ЕВ
Прочетена: 1858
Коментари: 0

На 3 март т.г. в сградата на Втора петдесятна църква – София, се състоя поредното годишно отчетно събрание на Обединените евангелски църкви в България (ОЕЦ). Събранието не беше изборно (през 2011 г. бяха избрани ръководните органи с двегодишен мандат), но се обсъдиха и гласуваха промени в устава на организацията, които са сериозна крачка в развитието на евангелското дело в страната.

ОЕЦ е организация с идеална цел, създадена през 1909 г., която работи за утвърждаване на християнските ценности и съдейства за регулиране на отношенията между евангелските църкви, от една страна, и на евангелските църкви с обществото и държавата – от друга. Обединените евангелски църкви в България членуват в Европейския евангелски алианс, Световния евангелски алианс, както и в Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ).

Присъстваха 112 делегати от 12-те евангелски деноминации, членуващи в ОЕЦ, както и представители на асоциираните членове и гости. Като домакин и зам.-председател на ОЕЦ п-р Румен Борджиев откри събранието с прочит на пасаж от Божието Слово – Евангелието на Йоан, 17 глава. За председателстващ събранието бе избран Стойко Петков.

В представения отчет на п-р Николай Неделчев – председателя на ОЕЦ, бе направен преглед на събития през годината, засягащи дейността на организацията. Откроени бяха общоевангелските инициативи и общите проекти, които допринасят за развитието на общността. Изразена беше специална благодарност за дейността на всички асоциирани членове и техния принос към дейността на организацията.

Като акцент и пример за добра работа бяха представени два проекта. Георги Зидаров сподели опита от провеждането на „Отворени врати” във Варна през изминалите 5 години. Той отправи призив към църквите в София да се включат в предстоящото честване в столицата и да отворят вратите си за обществото в Деня на Реформацията. Илиян Евтимов открои резултатите на инициативата „365 дни пост и молитва за България”, като насърчи повече местни църкви да се включат през настоящата година.

Тончо Тончев – председателят на Ревизионната комисия на ОЕЦ, направи отчет за финансовото състояние и изразходваните средства през годината. С пълно мнозинство бе гласуван новият годишен бюджет на ОЕЦ за 2012 г. Имаше изказвания и конструктивни предложения от делегатите.

Един от основните въпроси, подложени на обсъждане, бе равнопоставеността и единството между различните деноминации, членуващи в състава на ОЕЦ. Предложените и гласуваните промени в устава изравниха отговорностите и правата на традиционните деноминации и учредители на ОЕЦ с тези на по-новите и по-късно присъединилите се деноминации.

По предложение, направено от страна на п-р Ангел Пилев – ХЦ „Сион”, бе гласувана и приета промяна в устава за участието и правото на глас на равен брой представители на деноминации в Управителния съвет. Друга съществена промяна в устава бе зам.-председателят на ОЕЦ да бъде избиран от Общото събрание, а не както до момента от УС. С пълно единодушие бе намален и броят на делегатите, участващи в Общото събрание на ОЕЦ – от 10 представители на деноминация на 5. Имаше и редакционни поправки за уеднаквяване и съгласувани на отделните текстове в устава.

П-р Благовест Николов от Съюза на евангелските съборни църкви (СЕСЦ) завърши събранието с молитва за България и за предстоящата година на работа на евангелските църкви в страната.

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg