Неделя, 09.08.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Защото, ако и да изчезнат планините И да се поместят хълмовете, Пак Моята благост няма да се оттегли от тебе, И заветът Ми на мир няма да се помести, Казва Господ, Който ти показва милост," Исая 54:10

OnLine
RSS Facebook Twitter

Ранната църква

Main Pic
Публикувана: 16.11.2012
Автор: Даниела Петкова
Прочетена: 2719
Коментари: 0

Интервю на Даниела Петкова с Максим Асенов – служител в ХЦ, София

Г-н Асенов, от 19 до 21 ноември т.г. в Християнския център – София, ще се проведе семинар посветен на Ранната църква. Кои бяха причините да изберете точно тази тема?

От известно време изследвам нещата, които са били важни за Ранната църква – как са се провеждали службите, кое е било приоритетно, какво се е проповядвало и какви са били практиките. След като изучавах задълбочено тези теми, в мен се зароди желание да споделя наблюденията си и с други хора.

 

Вие ли ще сте говорител на семинара?

Да, аз ще съм говорител на семинара, който е организиран от Християнския център – София. Семинарът ще се проведе от 19 до 21 ноември, като сесиите ще започват в 19 ч. и ще са с продължителност около два часа. Преди всяко събрание ще отделяме време за молитва.

 

Кои са основните източници на информация, които ползвахте при изучаването ?

Източниците, които използвах, за да подготвя поучението, на първо място са Евангелията и книгата Деяния на апостолите. Те са главен източник на авторитетна и достоверна информация. Освен тях ще използвам и документи от онова време и книги, изследващи Ранната църква и нашите корени. Мой преподавател от Библейското училище в Швеция – професор по теология и църковна история, е отговорен за събудилия се у мен интерес и вдъхновение да изучавам и изследвам темата. Това, което осъзнах, е, че ако разбираме как е действала Ранната църква, то ние ще бъдем ефективни като тях.

 

Семинарът ще е разделен на четири подтеми: „Достоверността на Евангелието”, „Вяра на Ранната църква”, „Неделя сутрин в Ранната църква” и „Господната трапеза в Ранната църква”. Бихте ли споделили с няколко думи за всяка една от тези подтеми?

По първата тема, свързана с достоверността на Евангелието, ще разгледам написването на Евангелията и как евангелистите Матей, Марк, Лука и Йоан са изследвали и събирали информацията. Някои от историческите документи – свидетелство за достоверността на фактите и събитията, датират от периода на земния живот на Христос или малко след това. Написани са от хора, които са ходели с Него и са били очевидци на живота, смъртта и възкресението Му.

Вярата на Ранната църква е била подложена на много атаки по време на Римската империя. Като една от основните са били ересите, с които църквата е трябвало да се справи. Затова е било изключително важно да се постави силна и здрава доктрина. Църковните отци са имали различни изповеди и писания, които са им помагали да се справят с ересите и грешните учения. По време на семинара искам да напомня на вярващите, кои са нашите основи и истинска вяра.

В Деяния на апостолите се пише, че в Ранната църква са се събирали в храма, а след това са разчупвали хляба и по домовете си. Любопитно е кои са били източниците, чрез които са проповядвали преди написването на Словото, как са се молили, имали ли са хваление.

Ранната църква е спазвала традициите във взимането на Господната трапеза, независимо къде се е събирала. Ще засегна и темата за причастието и кръщението във вода, как църквата е подготвяла вярващите да бъдат кръстени във вода, особено когато са били езичници или от друг етнос. Изучаването на тези факти не е с цел да започнем да спазваме еврейските традиции, но да усетим духа, вярата и страстта на Ранната църква. Моето искрено желание е „да обърнем света наопаки” в позитивния смисъл. Вярващите са призвани да носят Неговата светлина и да споделят открито и ревностно Истината.

 

Кои, според вас, са приликите и разликите между Ранната църква и днешната църква?

Църквата като жив организъм минава през различни периоди и сезони. Има много неща, които можем да вземем като пример и да коригираме. Но имаме и много възможности, които Ранната църква не е имала и трябва да използваме. Стремежът ми е не да се фокусираме върху минусите на днешната църква, но да обърнем внимание на нещата, които бихме могли да използваме днес, за да достигнем до невярващите и да почерпим от мъдростта на Ранната църква за изпълнението на мисията ни на Земята.

 

Кое от битието на Ранната църква може да бъде пример днес?

Това, което идва като първо в съзнанието ми, е жертвоготовността на Ранната църква. Те са били готови да дадат всичко за вярата си. Тази жертвоготовност липсва на църквата днес. Живеем във време, в което отвсякъде се проповядват хуманистичните идеи, че ние сме най-важните, имаме възможността да правим това, което пожелаем и както пожелаем. Църквата все по-трудно се противопоставя на това схващане и започва все повече да прилича на света. Ранните вярващи са имали вярата, живеели са, говорили са и са били готови да умрат за нея, защото са знаели, че Бог им е обещал едно по-добро място.

Благославям ви и нека Святият Дух да докосне сърцата ви. Да ни помогне да бъдем силни вярващи и да представим Евангелието и Божието намерение за нашето поколение.

 

 

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg