Вторник, 19.01.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня"Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват." 2 Коринтяни 2:15

OnLine
RSS Facebook Twitter

Страшният съд

Main Pic
Публикувана: 19.08.2013
Автор:
Прочетена: 3459
Коментари: 0

Разговор с доц. Костадин Нушев – Богословски факултет към СУ, пастор Теодор Опренов – Баптистка църква, София, и отец Димитър Димитров – Католическа църква, гр. Раковски

Доц. К. Нушев: В своето евангелско учение Исус Христос свидетелства, че при свършека на света ще има окончателен съд и този съд ще бъде предшестван от възкресението на мъртвите. Апостол Павел ни пояснява в неговите послания, че не всички ще възкръснат, но всички ще се изменят, т.е. тези, които не са вкусили смъртта, ще се изправят пред последния Божи съд в едно обновено състояние, в което да посрещнат окончателната присъда за техния вечен живот.

Отец Д. Димитров: В деня на Страшния съд, когато Бог оценява живота на всеки един човек, Той ще се яви като пастир, който ще отделя добрите от злите, ще преценява как човекът е съумял да приеме Неговото послание на любовта. Един голям мистик на църквата – св.Йоан, казва: „В нощта на времената ще бъдем съдени върху любовта“. Любовта остава в основата на всички закони – първо любовта към Бога, после и към ближния.

П-р Т. Опренов: В последната книга на Библията – Откровение на Йоан (20:11–14), се казва: „След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки дастоят пред престола; и едни книги се разгърнах;, разгърна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгата. И морето предаде мъртвите,които бяха в него; и смъртта, и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях. Независимо как човек е намерил смъртта си, той ще преживее момента на възкресение пред престола „и те бяха съдени – всеки според делата“ – за втори път е казано това. На всекиго делата биват записани. „И смъртта, и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И който не бе записан в Книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро“. Според тези книги всеки един ще бъде осъден. Няма да има човек, който да бъде оправдан. Според думите на Павел „няма праведен ни един. Тези книги са там, за да изявят Кой е Бог, от Когото бяга небето и земята, и какви сме ние. Всеки човек ще осъзнае защо е осъден. Тогава ще се отвори втората книга – Книгата на живота, в която някои имена ще бъдат записани. И онези, чиито имена се намерят записани, няма да получат наказание за греховете, за които са били осъдени. Останалите ще трябва да понесат наказанието си.

Доц. К. Нушев: Ние като хора не можем да застанем на Божия престол и да се произнасяме като познаващи тези Божи тайни. Знаем само, че единствено Божията присъда ще бъде напълно справедлива, защото Бог като праведен съдия и Синът Божи Исус Христос като справедлив съдия ще въздадат на всеки според заслуженото, според полагащото се. Естествено, ние виждаме, че Божият съд е и съд на Божията милост. Божията любов и милосърдие са свързани с дълготърпението. Както Исус Христос на кръста даде своята присъда за благоразумния разбойник, който се покая в последния миг на своя живот, така и ние очакваме и се надяваме Божият съд да бъде снизходителен и човеколюбив към всеки един.

Отец Д. Димитров: Ще бъдем пред Един съдия, който е безкрайно милосърден. Църквата предупреждава всички онези, които мислят по темите за справедливостта и милостта на Бог, за това, кой ще бъде допуснат до вечното блаженство, че нашите мисли не са Неговите мисли.

Доц. К. Нушев: В Евангелието Исус Христос казва, че всеки един ще бъде съден според всичките му деладобрите дела на любов към ближния, но дела, които са извършени съзнателно и свободно, ще бъдат оправдание за нас пред Божия съд. А лошите дела, нечестивите дела, неправдата и грехът, които сме извършили, ще бъдат основание за осъждане. Исус Христос споменава и тази истина – че всеки един от нас трябва да се радва, че името му е записано в Книгата на живота. Тези, които Бог е определил за спасение чрез своята вяра и своето изповядване на вярата, ще получат своята заслужена награда.

П-р Теодор Опренов: Как името на човек може да бъде записано в Книгата на живота? Отговорът е, че Книгата на живота е тясно свързана с Божия Син Исус Христос. С човешки дела и човешка правда нито едно име не може да бъде записано в Книгата на живота. В нея са записани имената само на тези, които са осъзнали, че са греховни още на Земята, признали са греха си и са приели жертвата на Христос. Исус дойде да потърси и да спаси погиналото. Записаните в Книгата на живота, приелите Христос, не могат да се гордеят с това, те не са направили много повече от останалите. Мога да си представя разтварянето на тази книга и трепета на всички вярващи. Не знам дали имената ще се четат едно по едно. Бог има време. Но си представям трагедията на всички, които не чуят името си. Това е денят на Страшния съд.

Доц. К. Нушев: Божият съд е всеобщ съд и възкресението на мъртвите ще бъде всеобщо възкресение според християнската вяра и това, което откриваме в Свещеното писание. В Новия завет се съдържа една истина за този, който обича Бога не отива на съд. Любовта към Бога съединява човека с Бога и сякаш за него Божията от съда няма значение. Като обичаме Бога, ние сме изпълнили Божията справедливост, нищо не може да не разлъчи от Бога.

П-р Теодор Опренов: Ще бъдат ли вярващите съдени? Смятам, че ще бъдат съдени заедно с невярващите. Когато цитираме текстове от Евангелие на Йоан 3:17: „ Понеже Бог не е пратил Сина Си на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него“, а стих 18 казва: „Който вярва в него, не е осъден; който не вярва, той е вече осъден“. Тогава няма защо да чака Страшния съд, защото очевидно е, че ще бъде осъден, „защото не е повярвал в името на Единородния Божи Син“. Свържете този текст с текста с книгите и намерете връзката между тях: там ще застанат всички – и вярващи, и невярващи, всички ще бъдат съдени според делата, всеки ще бъде намерен за недостатъчен, всеки ще бъде осъден. Но тези, които са повярвали в името на Единородния Божи Син, няма да получат това осъждение. Не защото са по-добри от останалите, а защото са приели Исус като свой Спасител. Един от големите въпроси е и въпросът за наградата. Тя не включва корони, злато, позиции и титли, а признанията от Бога за верния слуга, верния в малкото.

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg