Вторник, 11.08.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Сина Му Исуса Христа нашия Господ." 1 Коринтяни 1:9

OnLine
RSS Facebook Twitter

Годишно отчетно събрание на ОЕЦ

Main Pic
Публикувана: 16.05.2016
Автор:
Прочетена: 1657
Коментари: 0
На 14 май, в сградата на Българска Божия църква „Кръстопът“ в София, се проведе редовното Общо отчетно събрание на сдружение „Обединени евангелски църкви в България”. ОЕЦ е организация с идеална цел, която има религиозна, религиозно-просветна и административно-координаторска дейност. Работи за утвърждаване на християнските ценности и съдейства за регулиране на отношенията между евангелските църкви, от една страна, и на евангелските църкви с обществото и държавата, от друга. За своя мисия определя да работи за единството, да осигури представителство и да изгражда сътрудничество на евангелско-протестантските християни. ОЕЦ е исторически наследник на сдружението Обединени евангелски църкви, учредено и регистрирано през 1909 г., чиято дейност е прекратена с репресивни мерки през 1949 година.
 
Общото събрание беше открито с молитва и приветствие от домакина на църква „Кръстопът“, п-р Венислав Стойков. За председателстващ събранието бе избран зам. председателя на ОЕЦ, п-р Румен Борджиев.
 
За първи път годишните отчети за дейността на председателя, основните служения, както и на Женския и Младежкия отдел на ОЕЦ бяха разпратени предварително на представителите на деноминациите. Поради тази причина те не бяха четени пред делегатите и това даде възможност за повече време за дискусии и предложения. Председателят на ОЕЦ, п-р Николай Неделчев, отговори на поставените въпроси и поясни някои от отчетените дейности на организацията за 2015 година. С общо гласуване бе приет годишния бюджет на ОЕЦ за 2016 година.
 
Фондация Young Life Bulgaria с представител Робърт Фабер представи своята дейност и след гласуване, единодушно бе приета като нов асоцииран член на ОЕЦ. Основен акцент в дейността на Фондацията е работата с млади хора и инвестиране в тяхното нравственото и морално образование.
 
Във втората част на събранието бяха представени предложения за бъдещата работа и активност на Обединени евангелски църкви.
 
Председателят на СЕСЦ, п-р Георги Желев предложи да бъде изготвено становище на ОЕЦ относно дискутирани, а в някои общини и приети от общинските съвети, наредби ограничаващи религиозната дейност на местните евангелски общности.
 
П-р Татеос Нигохосян от Първа евангелска петдесятна църква София отправи предложение за вземане на по-ясна позиция от страна на ОЕЦ, относно целенасочени анти евангелски кампании, засягащи религиозните права и свободи.
 
П-р Людмил Ятански информира събранието за изготвеното от няколко неправителствени организации и граждански сдружения становище по въпроса с рестриктивните наредби и възможността евангелските църкви, да се присъединят към организирана подписка, в подкрепа на исканията.
 
С гласуване Общото събрание възложи на Управителния съвет в най-скоро време да излъчи комисия от минимум 5 души, които да се ангажират с формулирането на ясни критерии за издигане на нови кандидатури за председател на ОЕЦ. Предложението на Суперинтенданта на ЕМЕЦ, п-р Даниел Топалски е тази комисия да проведе срещи с потенциалните кандидати и да представи на УС и на предстоящото догодина Общо отчетно-изборно събрание своето становище за кандидатурите.
 
Заседанието беше закрито с молитва от п-р Данаил Игнатов.

 

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg