Четвъртък, 18.07.2019

Вестник Евангелски

Стих на деня"А именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика." Римляни 3:22

OnLine
RSS Facebook Twitter

Петдесетница - когато Църквата празнува Божията слава

Main Pic
Публикувана: 27.05.2018
Автор: Георги Гърдев
Прочетена: 1412
Коментари: 0

Петдесетница (Петдесятница) е моментът, в който започва духовна революция в човешката история  – момент, в който Божията слава почива върху човека. Това е моментът на най-великото чудо – не изцерение, не съживяване от мъртвите, а единение, за да се изпълни Словото:  да са едно, както Аз и Ти сме едно (Йоан 17).

Преди много, много години човечеството реши да се събере срещу Бога и да построи толкова висока кула, че да стигне до небето. Целта на това решение беше човек да си „създаде“ име, като с това искаше да покаже, че не Бог е важен, а че хората са значими. Всички знаем историята: Бог слезе и им разбърка езика. Еврейската дума е „вавел“ и оттам идва името „Вавилон“. Бог го стори, за да ги разедини, понеже единни можеха да направят много злини за собствена прослава.

На Петдесетница Бог стори нещо уникално. Той обедини човека под Своя Си покров, но за Своя слава, а не за човешката. Резултатът от това обединение сложи началото на благовестието, което донесе спасение за човеците чрез мощното действие на Самия Бог, Свети Дух.

Разбъркването на езиците си остава и до ден днешен, за да помним, какво ни очаква, ако планираме против Бога заради своята собствена слава. Това, което Бог стори на Петдесетница, е да даде на Своите хора уникални дарби, за да може да проповядват благовестието на всеки човек по света на техния собствен език.

Това, което стана на този ден преди около 2000 години е уникално. Нека се вгледаме в началните стихове от текста на Деяния 2 глава:

И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.  И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. (Деяния 2:1-2)

Обърнете внимание, че нямаше вятър – а само шум като фучене на силен вятър. Къде другаде при спасение се споменава вятър? Разбира се, при преминаването на Червеното море (Изход 14).

Думата за вятър, дух и вдъхване е една и съща, и на старогръцки и на иврит, пнеума (гр.) и руах (ивр). Същата дума е използвана, когато Бог вдъхна (руах) в ноздрите на Адам и той стана жива душа (Битие 2). Изводът, който можем да направим, е, че  Духът (руах) Божий е дошъл. С други думи Бог вдъхна Духа Си в безжизненото тяло на Църквата (вярващите, които стояха заключени и изпълнени със страх) и тя заживя един живот на вяра, изпълнен със сила, дръзновение и чудеса.

И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над всеки от тях (Деяния 2:3).

Явиха са огнени езици. Огънят дава светлина, осветява и поглъща.  За да разберем какво означава това, нека си зададем въпроса, с какво са свързани огънят и светлината в Библията?

  • Божието присъствие и слава – ярката ослепителна светлина (Исая 6). Еврейските равини са имали специален дума за това понятие и то е  „шекина“.
  • Божието наказание и пречистване - Нашият Бог е всепоглъщащ огън. (Евреи 12).
  • Славата на Исус - Когато Исус е на планината и се преобразява – лицето Му грее с ослепителна светлина (Марк 9).
  • Присъствието на възкръсналия Господ – Когато язди коня си по пътя за Дамаск Павел е ослепен от невероятна светлина, от присъствието на възкръсналия Исус Христос (Деяния 9)

Тези примери ни помагат да извадим заключения, които ни радват душата: както в Стария завет Божията слава беше в Храма, така сега Божията слава е в новия Храм – Неговите хора, Христовото тяло – Църквата, в теб и в мен.

Става ясно, че в деня, когато Бог дава съвършен живот на Църквата, Неговото присъствие е в и  сред хората Му. Пророчеството, което Исус даде в Деяния 1:8, беше изпълнено в Деяния 2:4.

И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да говорят (Деяния 2:4)

Когато четем тези стихове, е важно да отбележим, че да си изпълнен с Духа не е свързано само с духовно преживяване, а със силата и смелостта да можеш без страх да проповядваш на невярващите за великите Божии дела.

Едно е да знаеш за Божията слава, друго е да имаш смелостта да говориш открито за нея  в свят, напълно противен на Бога, Библията и Неговия народ.

Поръчението на Църквата е точно това - да говори за великите Божии дела, но за да го прави, тя има нужда да е изпълнена с Духа. Бог го знае, и затова изпрати Духа Си. Само тогава може да има спасение, когато Духът действа и изобличава за грях, и променя сърца и животи.

В началото споменахме Вавилон и ще се  върнем, за да направим съпоставката.

  • Вавилон - Едни и същи хора, събрани заедно за тяхна слава. Бог се намесва и причинява говоренето на различни езици. Резултатът е разединение, разпръскване и объркване сред човеците, защото са против Бога.
  • Петдесетница – Различни хора, събрани на едно място за Божия слава. Бог се намесва и им дава дарба да говорят на различни езици за Божията слава – става единство и спасение сред човеците.

Исус изрично казва, че поради единството на Църквата хората ще повярват в Него. 

Да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Тебе, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. (Йоан 17:21

Това е Петдесетница - денят, в който Бог вдъхна жизнения Си Дух в Църквата, и тя стана жива Църква, единна за Божия слава.

Ако отидем в църква, ще видим хора от всякакви раси, етноси, социални прослойки, разбирания, с различно минало – събрани и говорещи едно и също - за великите Божии дела. Християнството обръща проклетията на Вавилон, защото Бог излива Своето мощно благословение в Църквата на деня на Петдесетница.

Ние сме отговорни за това дали животът ни като членове на единното тяло, Църквата е наистина повод за празнуване. Дали сме Невеста Христова, която радва Неговото сърце и Го очаква с трепет и чистота? Дали сме изпълнени с Духа, за да проявяваме силата и дръзновението Му, защото Светият Дух е същият и днес. Той е е Третата Личност на Бога.

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg