Петък, 22.02.2019

Вестник Евангелски

Стих на деня"Омразата повдига раздори, а любовта покрива всички грешки." Притчи 10:12

OnLine
RSS Facebook Twitter

Служение Ново начало - ролята на християнското родителство

Main Pic
Публикувана: 26.09.2018
Автор: Асенета Георгиева
Прочетена: 895
Коментари: 0
Защо е нужно обучение, което неизменно е свързано с християнското настойничество или родителство? Защото заповедта в Матей 28:19-20 е категорична: „Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин]."
 
След като Исус получи дадената от небето власт, Той изпрати всеки един от нас на мисионерското поле. В стиховете по-горе са изброени няколко глагола, които говорят за деятелността, очаквана от вярващите: 1/ Идете; 2/Научете; 3/ Кръщавайте; 4/ Като ги учите. В същото време Христос обещава да е с всеки, който е тръгнал, учи и кръщава. Ако искате да сте сигурни, че Исус е с вас, просто тръгнете и Го следвайте. В заповедта по-горе два пъти има призив за ученичество и утвърждаване.
 
 Ако разгледаме глагола “научи“, в  най-широкия класически смисъл се касае за систематизирано, достоверно знание, което може да бъде убедително обяснено. Всички знаем, че ако Господ Исус казва нещо два пъти в едно изречение, то е особено важно. И Той ни даде пример, в думи и дела, като прилагаше сърцето Си. Даде Себе Си, сега остава ние да Го последваме, като вложим сърцето си, а не просто да изпълним заповедта. Лесно се постигат резултати, но Той ще потърси моя и твоя плод. Искам да го направя, ала с неразделено сърце.
 
Работата с новоповярвалите е много смиряваща, учи нас самите, като ни награждава с особената привилегия да присъстваме в момента, когато някой прекрачва прага от битието към Вечността. Това много прилича на онова необяснимо вълнение, когато за пръв път поемаш в ръце новороденото си дете. Емоцията е неповторимо необяснима. Служението с новите вярващи, току-що приели Христос, включва и срещата с чуждите страхове, крепости в ума, заблуди, вярвания, грехове. Ние, обаче, които имаме привилегията да ги обучаваме, срещаме и Господ, Който присъства реално в живота им. Свидетели сме на тази среща между Небето и земята. Не можеш да си тръгнеш и да ги изоставиш, защото всичко вече е различно. Искаш да останеш и да си съучастник в новия живот. Толкова е привлекателно. Благославящо и удовлетворяващо. Дава ти шанс да изпълниш Словото, да бъдеш техен наставник и духовен родител. Осъзнаваме, че това е дарба и призвание, на което трябва да откликнем, след което да бъдем верни и последователни.
 
Служението с новите хора помага на приелия Христос да бъде поставен на правилното място, да може да стъпи на здрава основа, за да води самостоятелен християнски живот. Да общува с другите в една различна среда. Да намери мястото си в Тялото Христово. Новите хора са интересна категория християни. Имат способността да те държат винаги в напрежение. Не можеш да се отпуснеш, не можеш да се движиш по християнското течение. Те имат най-странните въпроси, будни са. Наблюдават живота ти през лупа, пълни са с информация и любознателност. С новоповярвалите не можеш да говориш на религиозно – църковен език, защото смисълът на думите ти ще се изгуби. Толкова е важно да обясним ценните понятия - любов, милост, прошка, освещение, благодат. Когато ги разясняваме на новоповярвалите, сякаш ние самите ги научаваме отново и отново, виждаме ги, облени в нова светлина, изпратена от Духа.
 
 Новоповярвалите хора имат предубеждения и очаквания спрямо църквата и Бога. Според някои от тях "хвалението прилича на концерт"; "хората говорят за Бога, сякаш им е  приятел"; "той защо пие бира?", "християните не са ли святи хора и въздържатели?" Новите вярващи са хора като нас, те споделят същите концепции и настройки като всички ни. Имат безброй въпроси за семейството, секса, любовта, омразата. Имат нужда от някой, който да разбира какво ТЕ говорят. Имат силно развито усещане за равенство и търсят уважение от нас. Така например, един новоповярвал може да се почувства зле, само защото някой дългогодишен  вярващ човек демонстрира, че знае повече от него по библейските въпроси.
 
Новите християни очакват християнството да е старо и назадничаво, а те са модерни хора. Нужно е да им се показва, че християнството е по-съвременно дори и от настоящето, но не и че църковното общество може да е по-светско от „света“. Нужен е баланс. Смятат, че трябва да са внимателни с църквата и това, което се очаква от тях да правят в нея. Важно е да видят, че са свободни да изразяват себе си, без натиск, но с разбиране какво точно правят, защото се намират в Божия дом, който е и обществено място.
 
   Ето какво мислят за служението "Ново начало" някои от новите вярващи, с които работим:
 
 •  „Ново начало ми даде много нови познанства, приятелства и общение с хора, имащи моите идеали и разбирания. Тук се научих как да прилагам Божието слово в ежедневието си, как да свържа духовните истини с действителността."  В.Г.
 • Това е място, където общуваме помежду си, приятлство, семейство, разбирателство. Научих основни Библейски истини, получих яснота относно въпроси от Библията.“ Е.П.
 • „Ново начало е място за среща с Бога и хората. Място за растеж и изграждане на християни. Научих какво е църквата, как Бог работи, какъв е Той.“ Пл.С.
 • Служението за нови хора зе мен е нов живот. Научих кой е Исус Христос за мен. Тук се обогатих с нови взаимоотношения. Разкри ми се любовта на Бога. Намерих приятели, семейство, грижа, утеха, насърчение и любов.“ Д.С.
 • Начало на пълна промяна, нов дом, пълен с много приятели, любов, разбиране, радост, утеха, мъдрост и светлина. Научих, че Бог е реален и да вярвам в Неговото съществуване. Да оставям всичко в Неговите ръце и да Му се доверявам. Имам чудесен живот с Него.“ С.Д.
 • Тук открих семейство, дом, сигурност. Положиха ми се основите на моя път към Бога. Имам взаимоотношения с Него и с другите.“ С.М.
 •   „За мен 'Ново начало' е грижа, семейство, което ми стои зад гърба и ме подкрепя. Място без осъждение, място на приемане, поливане на новото в мен. Тук се утвърждавам и преобразявам, място на споделяне. Тук за мен е реалното Тяло Христово, от което съм част и аз. Семейството, което не съм имала – което да ме приема, цени и обича. 'Ново начало' е изграждане на взаимоотношения, настойници за душата ми.“ Ц.С.
 •  „ Идвам в църква и в 'Ново начало' от две години. В различни моменти от този период за мен тези събирания са били ориентир, спасителен пояс, връщане на земята, даване на сериозно нов поглед на нещата, които ми се случват, както и на нещата, ставали в миналото. В служението се получава качествена и продължаваща във времето подкрепа за всеки новоповярвал, решил да го посещава. За някои от нас това е и причина да продължим, дори когато става трудно. В хронология от идването ми в църква, хората от екипа и групата отговориха и споделяха мнение по десетките ми и стотици въпроси, които задавах като новоповярвал. Оказаха ми неизмерима и търпелива подкрепа в трудния в емоционално отношение момент и етап, в който се намирах, когато дойдох в църква. Търпението и спокойствието, с което отговаряха на въпросите ми, ми позволи постепенно да се доближа, да видя и да осъзная какво е вяра в и със сърцето, а не само чрез ума. В добавка периодичният курс със същото име, воден на няколко нива е изключително обогатяващ. За мен лично курсът за взаимоотношенията беше изпълнен с прозрения и откровения. Дадох си сметка какво представляват и каква е целта и смисълът на предбрачните, брачните, приятелските и други взаимоотношения. Чакам с нетърпение да се повтори, защото със сигурност имам да науча още много. ” В.П.
 •    „За мен 'Ново начало' е  'Добрата почва', където Бог ме посади, когато имах още само зрънце вяра и където започнах седмица след седмица да раста;  'Семейство' - други вярващи хора, които Бог ми подари, за да израствам обгрижвана с любов и внимание; 'Заслон за периодите на буря' - място, където винаги има жива вода, за да утоля жадната си душа;  'добро слово', за да подновя силите си и 'топла прегръдка', за да се сгрея след дългата седмица в света.“ Ина
Благодарим на нашия Господ Исус Христос за привилегията и отговорността да участваме в служение "Ново начало". Молим се за сили, мъдрост, благодат и търпение, за да бъдем верни в устояването и да предадем служението на поколението след нас, защото днес повече от всякога имаме нужда от християнски наставници и родители във вярата. Споделяме с вас предизвикателствата пред екипа, за да ни подкрепяте в молитва:
 • да съумее да поддържа приятелски отношения с всички новповярвали;
 • да подпомогне, където има нужда и до колкото може; 
 • екипът се наблюдава от новите хора. Това е първата християнска структура, която могат да следят отблизо;
 • да поддържа ясни и максимално близки библейски разбирания – ако не е така, хората се объркват. Могат да си кажат: „Те помежду си не могат да се разберат, мен са тръгнали да учат“;
 • да отговаря на въпросите на хората. Хората са различни, а въпросите са разнообразни. Един човек няма всички отговори, но екипът може да отговори на повечето, ако това не стига – запознайте новоповярвалия с човек, който може да му помогне;
 • да работим с хора, които имат проблеми извън компетенцията на екипа – например, при наркотично зависим човек, го апознайте с хора, които са компетентни;
 • да поддържа контакти с трети организации, които се включват в случай на нужда и по теми извън компетенцията на екипа.
Обучаването се извършва в Домашна Група „Ново начало", а дейностите, на които наблягаме там, са:
 •  най-важното е общуването със и между хората;
 • разглеждаме и коментираме ЗАЕДНО с новите хора различни принципи от християнския живот;
 • формираме навици като молитва, общуване с Божието слово и другите вярващи;
 • събираме се в църквата или офиса на църквата. Мястото показва, че сбирките са официални, одобрени от църквата. Това помага на хората да преодолеят страховете си и да дойдат. Могат и лесно да доведат приятел или роднина.
 • групата се събира редовно – всяка седмица по едно и също време.
 • излизане на приятелски начала на публични места – кафе, ресторант и т.н. Ако групата има някакви порядки или формат, на публични места всички се чувстват на познато място и общуването става по-свободно и спокойно. Общуването чрез споделяне на храна довежда до чудесни резултати.
 • тук става смесването на екипа с хората.
 • тук е мястото за създаване на приятелства с новите хора и между самите тях.
 • формата е плаваща, според хората, ситуацията и т.н. Бъдете смели и креативни, но слушайте новоповярвалите, за да се ориентирате за нуждите им.
Служението включва и курс "Ново начало", който съдържа лекции, представящи основните принципи на християнството в последователен и систематичен вид. Курсът е официално съгласуван с църквата (Евангелска петдесятна църква, гр. Варна) и служението, и се организира няколко пъти в годината.

 

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg