Петък, 13.12.2019

Вестник Евангелски

Стих на деня"Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и поучавам по всичките църкви на светиите." 1 Коринтяни 14:33

OnLine
RSS Facebook Twitter

Благодарите ли за ангелите?

Main Pic
Публикувана: 08.11.2018
Автор: Петя Зарева
Прочетена: 1042
Коментари: 0
Празниците са създадени, за да се празнуват. В християнския календар на днешния ден ще прочетете „Архангеловден“. Онези, които носят имена на ангели, ще очакват да ги поздравяваме и ще се чувстват специални. Повече от наясно съм, че в една кратка статия не мога да обхвана изцяло темата за ангелите и архангелите, нито пък се заблуждавам, че ще мога да коментирам обстойно техните характеристики, служби и значение. Затова избирам да се ръководя от заглавието и разбира се, да се основавам на Божието слово, Библията.
 
И така, известно е, че всеки обяснителен материал, който е тематичен, започва с дефиниция. По определение „ангелът е небесен вестител или служител на Бога, който изпълнява волята Му". Ангели може да срещнете от Битие до Откровение. Ще прочетете за херувими, серафими, архангели, ще се срещнете и с Ангела Господен. Херувими пазеха дървото на живота в райската градина (Битие 3:24), серафими хвалеха Всевишния Бог пред Неговия престол (Исайя 6:2), ангел показа на любимия ученик на Христос реката с водата на живота (Откровение 22:1).
 
Що се касае за човеците и ролята на ангелите,  сякаш тя е свързана с тяхното служение като вестители. Това е особено познато за нас от евангелията, където Гавраил първо известява за раждането на Йоан Кръстител, после играе основна роля в живота на Мария и Йосиф. Разбира се, четем за ангелско служение отново в края на Исусовия живот, в Гетсимания и после при възкресението, празния гроб и възнесението.
 
Темата за ангелите е неразривно свързана с въпросите за духовния свят и невидимото, което е толкова любопитно за човека. Той в течение на столетия се е опитвал да надникне в него, като в по-голямата част от времето, го е правел с непозволени от Бога средства, с посредничеството на гадатели и медиуми.
 
Но да се върнем на празничния въпрос днес: „Благодарихте ли за ангелите?“
 
Какво включва той? Ето че стигнахме до най-любопитната и любима за нас роля на ангелите: „ангелите-хранители“.  Доказателства за тях имаме както в Стария, така и в Новия завет.  Ангелите изведоха Лот и семейството му от Содом, за да не погине с нечестивите (Битие 19:15-17),  погрижиха се да опазят Данаил и другарите му съответно от лъвовата яма и от огнената пещ (Дан. 6 и 3). В Новия завет четем за Петър, избавен от затвора и Павел, опазен при кораброкрушение чрез чудодейната намеса на ангели-хранители (Деяния 12:15 и 27:23). 
 
Предполага се, че християните вярват в истините, описани в Свещеното писание и приемат принципа, че казаното в Библията е вярно не само за нейните герои, но и за читателите, които ѝ се доверяват векове, след като тя е написана. Причината е в това, че Господ, който е неин автор, е същият вчера, днес и винаги (Евреи 13:8). С други думи, ако Бог е изпращал ангели, за да пазят Неговите деца в хода на библейската история, Той продължава да го прави и днес. Ще попитате дали имаме живи доказателства за това.
 
За да бъда възможно най-убедителна, ще споделя пример от живота на човек, когото съм наблюдавала отблизо в продължение на десетилетия. Става дума за Иван Бабулев, милиционера, чийто живот радикално се променя, след като докато охранява Дома на партията в родния ни град, Петрич, пред очите му застава огромен ангел с позлатени крила, чието присъствие го изпълва с неземна радост. Следва лична среща с Христос, Който го призовава, но ангелът го подготвя за тази среща. От ревностен комунист, Иван се превръща в неуморен свидетел за Христос до края на дните си.
 
Познавах Иван Бабулев отлично. Бил е гост в дома ни безброй пъти. Слушала съм го ненаситно десетки часове, да повтаря едни и същи истории със страст и вълнение, сякаш ги разказва за първи път. За него ангелите и разговорите с тях бяха ежедневие. Всеки път когато говореше за срещите си с ангели, очите му се изпълваха със сълзи на вълнение, радост и благоговение. Винаги ще помня тези срещи. Никога не съм се съмнявала в свидетелството му. Както самият брат Иван шеговито се изразяваше, никой не би оставил удобната служба на старшина от Народната милиция, за да бъде гонен, преследван, заплашван и уволняван, ако срещата с Христос не е била реална, а вестите на ангелите са били само измислица. При една подобна среща Христос го е запознал с неговия личен ангел, който неизменно е до него и го пази.
 
Каква е разликата между Иван Бабулев и повечето от нас днес? Бих могла да ви кажа само за мен, а вие ще ми разкажете за себе си. Не мога да се похваля, че съм виждала ангел в духовната сфера, но съм повече от сигурна или абсолютно убедена, че в хиляди случаи от живота ми моят ангел е бил доста зает. Преживяла съм 4 катастрофи, няколко падания, тежко раждане и безброй духовни битки, в които борбата за душата ми е била наистина ожесточена. Смея да твърдя с пълна увереност, че при всички тези случаи ангелите са били до мен и не са допуснали да загубя физическия си живот или да покваря душата си. Осъзнавам отлично, че войната в духовната сфера е била невъобразимо жестока, но служителите, за които Бог се е погрижил да бъдат на мое разположение, са били верни в онова, което Той им е поверил. 
 
По моето скромно мнение живеем в „последните времена“, описани в началото на книгата Откровение и съвсем скоро ще прозвучат тръбите на ангелите. Онези, които са учили богословие по-задълбочено, знаят, че в последните времена ангелската и демонската активност са много по-интензивни. Видно е от проявите на аморалност, безсърдечност, извратеност, липса на семейна обич и за голяма жалост, отстъплението на християните.
 
Тази тъжна реалност трябва ли да ни обезсърчава? Нека да отговорим с думите на Библията: „Където се преумножи грехът, преумножи се и благодатта“ (Римляни 5:20). Писанието ни казва за всичко да благодарим. Днес е време да благодарим, че не сме сами. Бог Отец е на престола и по всяко време слуша нашите молитви. Господ Исус Христос е отдясно на трона на Своя Отец и всякога ходатайства за нас  (Евреи 7:25). Светият Дух живее в сърцата на онези, които са се покаяли, очистили и приели с вяра и благодарност Христос като Господ (Римляни 8:10). А ангелите са винаги неотлъчно около всички Божии деца, които са възложили упованието си на Него (Псалм 91:11).
 
Време е да благодарим за служението на ангелите. Няма да им се молим. Няма да им се покланяме. Няма да ги идололизираме, но ще бъдем благодарни на нашия Небесен Баща за Неговата съвършена промисъл. Ние сме окръжени и защитени от всички страни. Имаме всяко основание да вървим дръзновено напред, без страх и съмнение, а с пълна вяра в Божието най-добро за нас.
 
Защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища...“
 
Вярвате ли? Аз вярвам...
 
Бележка на редактора: В зависимост от интереса на читателите авторът предвижда още статии, свързани с темата: за службата на ангелите воини, серафимите, херувимите и Ангела Господен. Вашият отклик е важен.
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg