Вторник, 12.11.2019

Вестник Евангелски

Стих на деня"И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение." Колосяни 3:12

OnLine
RSS Facebook Twitter

Хора, молете се!

Main Pic
Публикувана: 05.12.2018
Автор: Калина Касева
Прочетена: 731
Коментари: 0
В Проповедта на планината Исус изрича незабравимите думи: Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят“.
 
Възможно ли е да обичам неприятелите си и да се моля за тях? В Божието Слово четем, че Бог знае всичко - нашето минало, настояще и бъдеще. Той е сърцеведец, познава сърцата ни. В Матей 10:29,30 Исус казва: „Не се ли продават две врабчета за един асарий? И въпреки това ни едно от тях не пада на земята без волята на вашия Отец. А на вас дори и всички косми по главата са преброени.
 
Дори и да се продават на промоция две врабчета за един асарий/ един асарий е малко повече от наши седем стотинки/, то нито едно то тях няма да падне на земята без знанието и волята на Бог. А на мен дори космите на главата ми са прочетени. 
 
Задавам си въпроса: „Боже, не можеш ли Ти Сам да ни помогнеш? Защо трябва да се застъпвам за друг човек, за да обърнеш внимание на нуждата му? Можеш ли Ти, Господи, да не видиш или да забравиш нуждата на човека? Нима не слушаш и не чуваш молитвите на всеки, но се нуждаеш още някой да се застъпи за него?"
 
Често искат от нас молитвена подкрепа. Ние също молим другите да се застъпват за нас в молитва. Нуждите ни са различни - здраве, финанси, взаимоотношения.
 
„Моли се за мен!“ 
„Добре, ще се моля!“- отговаряме ние, и за съжаление понякога забравяме да се молим. Или пък ние самите търсим молитвена подкрепа, но не обръщаме внимание дали са изпълнили нашата молба или не. Това може да стане лош навик, а така се губи смисълът и значението на молитвата за другите. А Исус ни заповядва да се молим за тях.
 
В Матей  5:44 Исус ни заповяда да обичаме враговете си и да се молим за тези, които ни преследват. Това не е просто описание на събитие, това е учение на Господ Исус Христос, което ние като ученици трябва да следваме. Това е наставление на Исус към всички нас. Бог иска да се молим за враговете си. Това е ясно. Но защо? 
 
За мен е много важно да разбера какво се крие зад всяка заповед или учение на Господ Исус Христос. Важно е да разбера много добре смисъла на тези заповеди и учения, за да позная по-добре Бога и Неговата воля за мен. Има и още една причина, поради която си задавам въпроса: „Защо?“ Често се моля за другите. Важно е да си отговоря ва въпроса  защо Бог иска от мен това застъпничество в молитва за другите, и в частност за враговете ми.
 
Помним примера на Исус. Когато Той беше на кръста, се молеше за Своите врагове. В Лука 24:34 четем: Тогава Исус рече: „Отче, прости им! Те не знаят какво правят.“ Молитвата за враговете е много силен инструмент. Не мога да кажа на кого тази молитва помага повече, на враговете или на нас самите. Но съм напълно уверена в едно-тези молитви помагат на нас.
 
Враговете са проклинащи, ненавиждащи, обиждащи, гонещи, но ето, това е списъкът на хората, за които Господ Исус ни заповядва да се молим.Молитвата за тях ни помага да имаме правилно отношение към враговете си, и сърца, благоразположени към тях. Не можем да се молим от сърце за някого, и в същото време да изпитваме омраза към него.
 
Застъпническата молитва ни помага да изпълним и други заповеди на Господ Исус Христос: „Не отговаряйте на злото със зло!“, „Прощавайте!“, „Обичайте се!“ В същото време нашата молитва и отношението към враговете им помага да видят реакцията ни, различна от тази, която те виждат в света. Срещу тяхното зло и ненавист тези хора  виждат човека, който е по-силен от тях благодарение на някаква невидима сила. А това на свой ред много често става причина за спасителното им покаяние.
 
Боже, благодаря ти, че влагаш в сърцата ни копнеж да изпълняваме Твоите заповеди. Благодаря Ти за привилегията да изявяваме Твоята милост и любов, като заставаме в застъпнически молитви за всички хора, дори и за враговете ни. Тези молитви са благословение и за нас, защото променят сърцата ни, помагат ни да обичаме, да прощаваме, да не отвръщаме на злото със зло, а да побеждаваме злото с добро. Сигурна съм, че молитвите за враговете ни често са първите стъпки за помирение с тях. И вероятно още по-често стават причина за отвръщане на тези хора от злото и обръщане на сърцата им към доброто. А това е пътят към спасението на душите им!
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg