Сряда, 27.05.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат." 1 Коринтяни 13:12

OnLine
RSS Facebook Twitter

Божият Син между кръста и възкресението

Main Pic
Публикувана: 27.04.2019
Автор: Евангелски вестник
Прочетена: 765
Коментари: 0

Докато беше на кръста, Исус каза на разбойника, който висеше отдясно Му: "Днес ще бъдеш с Мен в рая" (Лука 23:42).

Много християни днес си задават въпроса къде беше Исус в дните между кръста и възкресението. Ако изхождаме от казаното по-горе и съдим по думите на Самия Христос, Исус обеща, че разбойникът ще бъде с Него в рая моментално след смъртта си. Проблемът е, че думата "рай" се среща само три пъти в Новия завет.

Когато говори към църквата в Ефес, в Откровение 2:7 Исус казва, че в рая вярващите ядат от дървото на живота. В контекста на писмата до другите църкви в Откровение 2 и 3 глави, дървото на живота очевидно се намира в рая.

"На онзи, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което се намира в Божия рай."

Във 2 Коринтяни 12:1-4 Павел разказва, че е бил заведен до третото небе, което описва като "рая". 
 
"Принуден съм да се хваля, при все че не е за полза; но сега ще дойда до видения и откровения от Господа.Познавам един човек в Христа, който, преди четиринадесет години, (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае), бе занесен до третото небе.И такъв човек, познавам, (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае),който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори."
 
И така, ясно е, че Христос прекара време в рая, според както обеща на разбойника на кръста. Обаче в 1 Петър 3:18-20 апостолът споменава нещо много интересно, което не може да бъде пренебрегнато:
 
"Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух; с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата,които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души, се избавиха чрез вода."
 
Ако съдим по тези думи, това означава, че Исус е отишъл в ада, за да даде възможност за покаяние на онези души, които не са се покаяли преди Неговото идване на земята. Обаче, тъй като апостол Петър е единственият, който говори по тази тема в целия Нов завет, богословите не са напълно категорични по този въпрос.
 
Ако трябва да цитираме препратка по темата, като ползваме източници извън Библията, можем да споменем периода от 4 век след Христос и съборите на църковните отци, които са прекарали десетки часове във формулиране на Апостолкото верую. До днес то се изповядва и почита от трите традиционни крила на християнското вероизповедание - православни, католици и протестанти.
 
Църковните отци споменават тази истина, без да я коментират. И тя звучи много категорично: "...Христос, Който биде разпнат и умря, и биде погребан, и слезе до преизподнята, и възкръсна в третия ден..." 
 
В същото време авторът на Евреи също е категоричен в 9:27: "На човеците е дадено веднъж да умрат, а след това настава съд." От друга страна в Римляни 2:12-13 апостол Павел споменава, че онези, които не познават закона, ще бъдат съдени въз основа на своята съвест.
 
С други думи, всеки ще бъде съден с оглед на "духовната светлина", която е имал през живота си. Основен принцип при тълкуване на Божието слово, е, че когато един стих е неясен, казаното в него се тълкува в светлината на останалите, касаещи същата тема.
 
Източник: Cross Walk
Превод: Петя Зарева
 
 
 
 
 
 

 

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg