Петък, 21.02.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Радвайте се, праведници, в Господа; прилично е за праведните да въздават хваление." Псалм 33:1

OnLine
RSS Facebook Twitter

Петдесятница е!

Main Pic
Публикувана: 16.06.2019
Автор: адв. Грета Ганева
Прочетена: 523
Коментари: 0
Петдесятница е! И тъй като повечето от приятелите ми вероятно не знаят значението на празника, а онези в чужбина само констатират, че децата им през този период са във ваканция, ще синтезирам същността на днешния празник.
 
Историята/ фактите са следните:
 
Факт 1: Още в първата книга на Библията четем, че Бог създаде човека "от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа" Бит.2:7. Даде им ПЪРВАТА заповед: "Плодете се и се размножавайте, напълнете земята..." (Бит.1:28).
 
Факт 2: И като почнаха човеците да се размножават по земята, влязоха в грях. И почнаха да наслагват грях върху грях "И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си. И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох" (Бит. 6:5-7).
 
ИЗВОДИ:
  1. Грехът и нечестието представляват отделяне от Бога, което е равносилно на смърт, приживе за човека, от една страна, и представлява силно огорчение за Бога, от друга.
  2. Физическото унищожение е само хигиена след настъпилата духовна смърт
Факт 3: За изчистване от нечестието настъпи потоп, чрез който с вода се уми земята. След като Ной стъпи отново на земя, имаше разговор с Бог и ПЪРВАТА ЗАПОВЕД, която Той даде на Ной беше:
"Плодете се, размножавайте се и напълнете земята" (Бит. 9:1).
 
ИЗВОД: Една и съща заповед, дадена при създанието на човека и после при рестарта след потопа. Очевидно е важна за Божия план.
 
Факт 4: Господ даде Новия Си Завет /завет е вид договор/ с човеците чрез изпращането на Сина Си в човешки образ - "Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им" (Мат.1:21).
 
ИЗВОД: Бог знае, че има нужда от нов вид изчистване на греховете, поради което включва в плана Си Единородния Си Син, чрез когото да имаме спасение.
 
Факт 5: След като изпълни Стария Завет, Христос даде Новия. Накрая пое върху Себе Си всичките наши грехове, за които изтърпя наказанието и го изстрада, за да имаме ние спасение за вечен живот единствено като повярваме. Вече не е нужно ние да бъдем наказвани за греховете си, тъй като те вече са изстрадани на Кръста, достатъчно е да Го приемем.
 
"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот" (Йоан 3:16).
 
Факт 6: След смъртта, Христос възкръсна, с което даде надежда на света, че имаме вечен живот. 
"Даде Ми се всяка власт на небето и на земята" (Мат.28:1).
 
Факт 7: Така стигаме до ПОСЛЕДНАТА ЗАПОВЕД, която Исус даде на човеците. Направи го непосредствено преди Възнесение: "И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден" (Марк 16:15-16).
 
ИЗВОДИ:
  1.  Първата заповед "Плодете се и се размножавайте, напълнете цялата земя" е изведена в нов стандарт/ завет: "Идете по целия свят и проповядвайте благовестието". 
  2. Вече не е нужно грехът на земята да бъде очистван чрез потоп, с който да се унищожават духовно погиналите, но тъй като Господ милее за всяка човешка душа, дава ни наш, личен, собствен начин да изчистим себе си чрез водно кръщение /вместо потоп/- "който повярва и се кръсти".
Факт 8: Рождението на църквата на Петдесятница /събитието е на петдесетия ден след Възкресението/. До този ден Христовите ученици са престоявали на едно място в единомислие, се казва в Деяния 2. 
"И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 
И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят" (Деяния 2:2-4).
 
"И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар" (Деяния 2:17).
 
ИЗВОДИ:
  1.  Светият Дух е онази личност от Божието триединство, която като се излее над всяка твар, може да запечата човешката душа за вечността, стига човек да е отворен и повярва, разбира се. Тук изпълването със Светия Дух напомня онова вдъхване в ноздрите на човека при създанието му, което го направи човешка душа, но вече надграден със способността да запали огъня и в други души - истинско духовно създание
  2. Когато се дадоха чуждите езици на Христовите ученици, те всъщност вече имаха всичко, което им беше нужно, за да изпълнят последната заповед: да отидат по целия свят и да проповядват.
  3. Чуждите езици в този случай напомнят за чуждите езици при Вавилонска кула, когато първото поколение човеци се бяха събрали на едно място и изпълнението на ПЪРВАТА заповед, а именно да се плодят, размножават и населят цялата земя, беше поставено в опасност. За това Бог им даде множеството езици, с което ги обърка и така сами се разпръснаха. Сега отново целта е да се разпръснат, но езиците вече не са за объркване, а за да имат способност да изпълнят ПОСЛЕДНАТА ЗАПОВЕД и да занесат Благата вест /"проповядвайте благовестието"/.
  4. Ето как се умножава тялото Христово, което е Църквата.
И така, на Петдесятница се изпълва Божият план за нас. Всичките Му заповеди и всичките Му обещания са дадени. За това се казва, че живеем в последни дни. 
 
И ето ни в разбиране как се очистват от греха и спасяват човешки души за вечен живот.  Защо Бог не грабва за вечността човешката душа веднага след като повярва и се спаси, а ни оставя тук на земята? За да изпълним ПОСЛЕДНАТА ЗАПОВЕД: Идете и проповядвайте! Имат нужда всички да чуят, за което всеки от нас има език и начин достъпно да изяви благовестието.
 
Тази заповед изпълнявам и аз днес, като оставам в молитва за теб, който стигна до тук.
 
 
Илюстрация: Анастасия Алексиева
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg