Петък, 06.12.2019

Вестник Евангелски

Стих на деня"Заветът Ми беше с него за живот и за мир, Които и му дадох заради страха, С който Ми се боеше и се страхуваше от името Ми." Малахия 2:5

OnLine
RSS Facebook Twitter

По плодовете им ще ги познаете

Main Pic
Публикувана: 19.06.2019
Автор: Евангелски вестник
Прочетена: 393
Коментари: 0

Христос често говори за разделяне на "овце от кози", "праведни от неправедни", "жито и плевели", "грозде или тръни", но тези Негови притчи винаги са разказвани в контекста на Господния ден и Неговото второ идване. Какви са белезите или характеристиките на онези, които ще бъдат от дясната страна на Божия Син, в Неговата слава и които Той приветства с радост:

Те ще принасят изобилен и траен плод.

Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене (Йоан 15:4).

Тайната на плодоносния живот се свежда до здравото придържане за корена. Хората ще ни притискат и ще изпитват търпението ни. Понякога ще се проваляме и ще повтаряме стари грешки. Друг път ще казваме неща, които ще бъдат изненадващи за нас самите, защото не е трябвало да го правим. Но един истински християнин винаги здраво се държи за вярата си в Христос. За разлика от невярващите и неспасените, вярващите се покайват, прощават, търсят прошка и се връщат в пътя.

Те служат за благословение на околните.

И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха (Деяния 2:44-47). 

Ранните християни бяха покорни на Бога. Те споделяха с другите благата си, дадени им от Бога, защото следваха примера на Христос. Не мислеха само за своето добруване и благословение, а бяха загрижени и за околните, за своите ближни. Когато осигуряваме хляб на гладните и вода на жадните, и утешаваме с добра дума уморените, ние им показваме Христос на дело.

Те използват дарбите и талантите си за прослава на Бога, а не за самоизтъкване.

 "Трудим се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянстваме; като ни злословят, умоляваме; станахме до днес като измет на света, измет на всичко (1 Коринтяни 4:12-13). 

Християните обичат да говорят за призвание и посвещение, но понякога забравят, че когато Бог изисква нещо от тях или им възлага служение, Той обикновено снабдява с нужните ресурси, като им дава далантите и дарбите, които да използват във възложената им работа. Когато предоставим на Светия Дух нашите таланти, тогава Той започва да ги изполва така, че да се случват чудеса. На практика Бог върши нещата чрез нас. Той е обещал да доведе до съвършенство нещата, които сме Му поверили. Никой не може да попречи на Божието дело, независимо какви са изпитанията. Посветените християни служат с желание техният Господ да бъде издигнат, видян и прославен. Господ е готов да се изяви чрез Неговите, защото това е Неговата воля и всичко е от Него, чрез Него и за Него.

Източник: CBN News

Превод: Петя Зарева

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg