Петък, 18.09.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, Когато се отклонявате на дясно И когато се отклонявате на ляво, Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него." Исая 30:21

OnLine
RSS Facebook Twitter

Бъдещето на България зависи от теб и мен

Main Pic
Публикувана: 21.09.2019
Автор: Петя Зарева
Прочетена: 739
Коментари: 0
На 21 септември, в Националния дворец на културата и спорта, във Варна се проведе Молитвен ден, който събра вярващи от близо и далеч, за да издигнат глас към Бога, Когото изповядват за свой Господ и Спасител. Онези, които не можаха да присъстват лично на това благословено събитие, можеха да бъдат участници онлайн, благодарение на излъчването, осигурено от организаторите "Общо молитвено движение и братолюбие". 
 
Хвалението на тържеството бе поверено на вокалната група от Евангелска петдесятна църква, Варна, а негов водещ беше пастирът на същата църква, п-р Николай Кокончев. Тържествената песен "Не нам", основана върху Псалм 115:1 успя да настрои сърцата на присъстващите на вълната на истинското преклонение с благоговение към Царя на царете.
 
П-р Георги Тодоров от Християнска баптиска църква, Варна откри форума с кратко послание и прочит на Псалм 133 – химна на единството, като напомни, че мирото за помазване на свещениците, за което се говори в псалма, е специално и уникално, защото е свещено пред Бога. П-р Тодоров поясни, че Давид го сравнява с единството на християните – което е угодно и добро - свещена арома терапия за Бога. Бог се радва и сърцето му е възторжено, когато Божиите чада са заедно. Той отправи призив за покаяние от зли мисли и непростителен дух, пояснявайки, че Бог очаква да осъзнаем недостойнството и да се хвалим в неговото величие, да издигнем нацията пред Него в застъпническа молитва. П-р Тодоров заяви, че успехът на благовестието зависи от единството на вярващите, съгласно молитвата на Исус Христос в Йоан 17 и призова да се обичаме, уважаваме и ценим, защото всяка гордост и самодоволство са от сатана, но ако сме в единство, ще бъдем непобедими.
 
Последва видео клип с красиви гледки от Родината, спиращи дъха и изпълващи сърцата с възторг и благодарност към Създателя на вселената, който е благоволил да ни постави в такава красива страна, след което п-р Кокончев напомни, че нашите оръжия са свръхестествени в една духовна битка и ние се молим по волята на Бога с потвърждение на Божието слово, съгласно обещанието в 1 Йоан 5:14 и в името на Господ ИСУС Христос, съгласно Йоан 14:14.
 
Молитвата беше разделена на няколко молитвени блока, които обхващаха молитви за всички области от живота на Църквата и обществото. Първият молитвен блок включваше прослава, благодарност, смирение и покаяние.
 
В първия молитвен блок се включиха п-р Даниел Топалски от Варна, което издигна глас към Бога за единство и смирение. П-р Стефан Димитров от Бургас призова да се молим за връщане към първата любов и покаяние, за да бъдем благословени, а п-р Иванка Георгиева от Бургас отправи огнена молитва за издигане на Царя на славата, молитва за дъжд от съживление, като напомни, че всеки добър дар идва от Царя на славата.
 
Всеки молитвен блок се  редуваше с хваление и мотивиращи клипове, които насърчаваха присъстващите и зрителите онлайн.
 
Вторият молитвен блок бе посветен на молитвата за благовестието и спасението на души
 
П-р Дани Танев от Сливен се моли за разпространение на благовестието , с призив да обичаме погиващия свят, да имаме Божието царство за света около нас, да сме готови да се пожертваме, за промяна на духовната атмосфера в България, срещу всяка заблуда, защото има има само един Път, Исус Христос. П-р Николай Марков от Добрич се моли Господ да изпрати работници на жътвата, защото тя е изобилна,  а п-р Стефан Димитров от Варна, отправи молитва против проявата на расизъм и дискриминация в църквата и обществото. П-р Коста Иванов от Варна призова към молитва за духовна трансформация и специално за съживление на ромския етнос.
 
Третият молитвен блок бе изпълнен с молитви за духовното тяло, Църквата в България
 
П-р Благовест Николов от София се моли за съживление, така че България да бъде най-доброто място за духовен живот. Той се застъпи пред Бога за милост от престола на благодатта, духовно, морално, политическо противопоставяне, Църквата да е силна и единна, за да се противопоставя на разединението, да се покайваме се и да търсим съживление. П-р Благой Господинов от Габрово призова вярващите да се молят за познаване на Словото, което е силно оръжие срещу лъжеучения, като отправи благодарност за вечното Слово. П-р Любомир Шиваров от Варна издигна молитвен призив против атаки срещу Църквата, възстановяване любовта на вярващите към Църквата, любов между пастири и вярващи, между отделните християни, завръщане към първата ревност, така че Църквата да ходи в Божията слава с дух на любов, смирение, кротост и простителност, който да владее в нацията. Той се моли за нуждата от духовни бащи, градивни отношения и приемственост в Христовото тяло. П-р Стоян Сталев отправи молитва за единство и братолюбие между вярващите и любов към Църквата.
 
Последва време за събиране на финанси след кратко послание от страна на п-р Милко Милков от Варна, под звуците на хваление от ромска църква от Шумен.
 
Четвъртият молитвен блок включваше застъпване на християните за случващото се в различните сфери на обществото – култура, образование, здравеопазване, семейни ценности
 
П-р Марин Горанов от Вършец призова да се молим за хората, които участват в политиката и управлението, за семейните ценности и за свободата, така че да я употребяваме за служение. П-р Живко и Нели Тончеви призоваха към молитва за положителна промяна в посочените ценности, семейните ценности, защото самият Бог призовава вярващите да издигнат гласа на Божията праведност. П-р Тончев напомни, че ние като вярващи обичаме народа си и искаме Божият ред да владее в страната ни, да бъде Божието царство в нашата земя, Божието слово да бъде издигнато чрез медии, образование в земята ни. Нели Тончева се моли за децата и младежите, техните умове да бъдат защитени и опазени при тяхното образование,  така че нашите деца да бъдат сол и светлина сред връстниците си. Нели се моли Бог да издигне армия от християни юристи, които да творят закони за добро да бъде почетен Божия дизайн, така че живите вярващи да бъдат една силна Божия армия, изпълнена с дръзновение, без страх и срам, глас Господен в народа, светлина и сол, армия срещу силите на злото  и духовно съпротивление на народа срещу проклятията на лъжливи идеологии.
 
П-р Емануил Кънев от Варна призова Бога да очисти страната ни от корупцията във всички етажи на властта и да пази народа ни от зависимости във всичките им форми, така че всяко начинание да бъде основано на Словото. Той напомни, че воюваме със силни оръжия и Бог може да премахне всяко сребролюбие, наркотици, алкохол, порнография,така че Христос да бъде Господ и Цар на България. П-р Георги Георгиев от Варна призова Бог да изпраща християни в обществените области, така че всеки един от вярващите да знае как да държи на думата и обещанията си, подобно на Данаил и Естир, тъй като живеем в морална криза, да издигне синове и дъщери с Духа на Бога, защото ние сме изпратени в света, но носим ценностите на Божието слово.
 
Петият молитвен блок включваше застъпване пред Бога за  Балканите, Европа, света, Израел, спасение, растеж на Църквата.
 
П-р Таня Петкова от Стара Загора напомни, че на Балканите живеят 55 милиона души и над 12 нации, но са една земя с обща история и страдание, земя, за която Бог има невероятен план, а Църквата в България има ключова роля. Тя се моли за основаване на нови църкви, защото Балканите са кръстопът на три религии, и има нужда Бог да изпрати хора, които да открият призива за растеж на Царството. Таня призова за мощно изливане на Светия Дух, огън и светлина, основаване на нови църкви във всеки град и село, така че Църквата да бъде силна и влиятелна, срещу всяка заблуда.
 
П-р Светослав Петров от Пловдив, спомена, че ние сме в Европа и не сме изолирани, а сме част от европейското семейство, ние сме древен народ с влияние и нашата молитва има огромна сила. Той цитира Псалм 2, напомняйки, че дяволът иска да управлява народите, но Бог ще протегне скиптъра си. Той призова Царят на царете да се възцари над Европа, като заяви, че Църквата е способна да марширува мощно чрез Божия Дух, а Европа може да бъде съживена отново и спасена в името на Исус Христос.
 
П-р Ваня Димитрова от Стара Загора се помоли за всички народи в света. Тя припомни, че в годините на мрак някой се е молил за нас, а днес ние сме събрани и сме обединени да се смирим под мощната ръка на Господа и да видим, че Господ царува, стои на престола. Тя призова да застанем в пролома, да се застъпим за народи, които са охладнели за вярата, да разберат, че чрез Духа има живот. Ваня се моли и за преследваните вярващи, за вярващите, които рискуват живота си, за страните, където не е достигната Благата вест, и за народа на Израел, избрания народ, където малцина познават Бога. Тя призова към покаяние и светлина в душите, така че да познаят Истинския и жив Бог и всеки да изповяда Христос и да се преклони пред името Му.
 
Утре тържеството ще продължи с Конференция „Исус е жив и днес!“ в Петдесятна църква, Варна. Следващата Национална молитва е предвидена за 3 октомври 2020 година в София, а мястото ще бъде обявено допълнително. Обявена бе пастирска среща на 28 март, 2020 година в Габрово, а следващата регионална молитва предстои на 12 октомври за северния район на страната и ще се проведе в Русе, в сградата на Обединена Божия църква. Събитието може да бъде проследено онлайн тук.
 
"Евангелски вестник" ще продължава да ви информира своевременно за обявените събития.
 
 
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg