Неделя, 05.04.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия." Йоан 17:15

OnLine
RSS Facebook Twitter

Историята на Естир и нашите лични съдби

Main Pic
Публикувана: 09.03.2020
Автор: п-р Даниел Розен
Прочетена: 746
Коментари: 0
„Ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от другаде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете; а кой знае, дали не си дошла ти на царството за такова време, като това?“ (Естир 4:14).
 
Естир – доблестна и смела жена, бе призована от Бога да приеме своята пророческа съдба в нейното време от историята. Естир е прекрасна, справедлива, отговорна, с добро сърце и отговаря на Божите стандарти за морал. Бог е създал всеки от нас със съдба и цел и Той иска ние да следваме Неговия призив, без значение колко невъзможни изглеждат в очите ни обстоятелствата около нас. Бог използва най-невероятните герои, за да спаси Своите хора от геноцид. Как тази история от древен Иран се отнася към нас днес? 
 
В протокола, скрит сред тайните на двореца, е кодираното изобразяване на библейската цел – достъп до Божието присъствие. Бог разкрива чрез живота на Естир как Той работи чрез една млада жена, за да спаси еврейския народ от общо унищожение от невероятно силен лидер. Историята на Естир разкрива вечната мъдрост за твоето собствено бъдеще и съдба! Някои хора казват: „Защо изобщо съм роден? Аз не съм важен”. Но ти си създаден „за време като това”! Може би мислиш, че не можеш да промениш съществено света около себе си – Бог държи ръката Си върху теб по свръхестествен начин. Той иска да те употреби за Неговата промисъл, в това време на Земята. Обикновената еврейска девойка Естир направи посвещение да уповава на Бога и да Му позволи да я употреби в Неговия Божествен план за спасяването на еврейския народ. Бог не погледна на Естир в естественото: „Тя има красиво лице, така че Аз мога да я употребя” или „Естир има само отлични оценки в гимназията, така че е достатъчно умна, за да промени посоката на нейния народ”. Нейният братовчед Мардохей каза: „Защото, ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде отдругаде помощ и избавление на юдеите”. И така, Естир каза на Мардохей да съберат евреите и да постят с нея три дни: „… тогава ще вляза при царя, което не е според закона, и ако погина, нека погина” (Естир 4:16). Бог иска сърцата ни да са чисти и да сме готови да следваме Неговото напътствие. 
 
Ако отговорим на тези изисквания, нашите граници са неограничени и можем да извършим огромни подвизи в нашия свят. След като евреите бяха постили и се молили, Естир влезе при царя: „И като видя царят царица Естир, че стоеше в двора, тя придоби благоволението му; и царят простря към Естир златния скиптър, който държеше в ръката си; (…) Тогава царят й каза: Що искаш, царице Естир, и каква е молбата ти? Даже до половината от царството ще ти бъде дадено” (Естир 5:2–3). Бог отново даде на Естир благоволението на царя. Застани за Бога и Той ще застане за теб! Естир реши, че е разумно да го предразположи, преди да отправи молбата си: „Ако е угодно на царя, нека дойде царят с Аман днес на угощението, което съм приготвила за него”. На вечерята царят бе толкова влюбен в Естир, че той ѝ каза отново: „Какво е желанието ти? И ще бъде изпълнено, даже до половината от царството”. Естир отговори, че няма да му каже веднага. Въпреки това покани царя и Аман да се върнат отново на следващата вечер за друго угощение.
 
Нито една ситуация не е невъзможна за Бога. Той може да осуети плановете на дявола и да промени проклятието в благословение. Вижте как Бог обърна замисъла на Аман да унищожи евреите, дяволския план. На второто пиршество царят вероятно бе на тръни, чудейки се какво ще поиска Естир. Накрая тя се обърна към него с молба: „Моите хора са осъдени на смърт и аз искам те да бъдат спасени”. „Какво искаш да кажеш, кои хора?”, попита царят. „Аз съм еврейка”, заяви Естир. Тя се обърна към царя и го молеше от името на своя народ. Той успокои нейната загриженост: „Не се притеснявай, аз ще издам друг указ, който позволява на евреите да се защитават сами, когато персите ги атакуват”. Новият декрет бе издаден точно навреме, за да спаси евреите! Понякога Бог може да дойде в „последната минута”, но това никога не е „твърде късно”. Каква е твоята мисия? Книгата на Естир прекрасно илюстрира как Бог превръща привидно „обикновени, средни” хора в славни съдове, които Той може да използва, за да минат през тъмни и грешни времена. Каква е твоята мисия? Усетил ли си Божия призив да се изправиш срещу окаяните условия, които поразяват нашето общество днес? Развод, порнография, аборт, малтретиране на деца и други семейни трагедии са достигнали епидемични размери. Но също както Бог позволи Естир да се превърне в жена на съдбата и да осуети заговора на Аман срещу евреите, Той ще ти даде възможност да спреш опитите на Сатана да унищожи твоето семейство и народ. 
 
Нечестивите сили нямат власт срещу вярващ, който уповава на Божието Слово. Когато призовеш Бога в името на Господ Исус Христос и живееш според Божието Слово, можеш да станеш човек с мисия, който отваря вратата за мощната сила на Бога. Не се колебай да призовеш името на Исус Христос и да се позовеш на Божиите обещания! Подобно на Естир, ти можеш да станеш човек с мисия, който да победи обстоятелства и да промени хода на историята. Всеки човек е уникално надарен от Бога и чрез Неговата сила трябва да използва своите таланти за Негова слава и в полза на другите: „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат” (І Петър 4:10). Толкова важно е да осъзнаем, че както няма само един начин, с който да покажем почит към Бога, така и няма само един начин да променим света.
 
Ако всеки би приел призива за своя живот съгласно Божия план, нека си представим как би се променил целият свят!
 
Превод: Дори Георгиева
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg