Събота, 19.09.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, Когато се отклонявате на дясно И когато се отклонявате на ляво, Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него." Исая 30:21

OnLine
RSS Facebook Twitter

Различни форми на богослужение - една вяра и надежда

Main Pic
Публикувана: 14.03.2020
Автор: Петя Зарева
Прочетена: 1449
Коментари: 0
Предвид създалото се напрежение в страната с оглед на коронавируса и въведеното извънредно положение, представители на Обединени евангелски църкви (Евангелски алианс) и отделни църковни водачи излязоха пред българската общественост с видео коментари относно ограниченията и формите на провеждане на богослужения в условия на криза. Техните мнения бяха проследени онлайн във Фейсбук, благодарение на излъчването, осигурено от Студио 865 и колеги от софийските църкви.
 
Разговорът водеше Габриела Николова, която насочваше църковните служители с умели въпроси. Първи взе отношение по темата председателят на ОЕЦ, п-р Румен Борджиев. Той призна, че е много трудна задача да се вземе правилно решение във време на криза. П-р Борджиев поясни, че  желанието ни е да бъдем адекватни като християни. Той заяви:
 
„Добре е решението да не бъде само на една църква, но заедно да дадем надежда на нашите сънародници. Събирането на много хора е проблем в момента заради извънредната ситуация.  Църковната история помни различни форми на богослужение. Време е да преосмислим тези форми, подобно на Ранната църква. Тя беше гонена, но това допринесе за ширене на благовестието. Време да използваме съвременните форми на богослужение."
 
На въпроса дали това не е време за преосмисляне, Румен Боржиев отговори: 
Ние, християните трябва да бъдем сред хората, да издигнем името на Христос като най-сигурната надежда чрез вяра в Бога. Обществото не е християнско, няма я вярата, но ние трябва да покажем, че има изход и спасение.“
 
Когато Габриела Николова предизвика п-р Борджиев с въпроса дали тази пандемия не е Божие наказание или предубеждение, председателят на ОЕЦ коментира:
 
 „Светът се е отдалечил от Бога твърде много и ако Бог трябва да ни наказва, досега да ни е нямало. Според мен вирусът не е наказание, но предупреждение. Нека си спомним  за Ниневия и предупреждението на Йона. Тогава смирението и покаянието чрез пост и молитва промениха нещата. Времето за покаяние изтича. Светът трябва да се осъзнае това. Книгата Откровение отправя сериозни предубеждения и нещата, които се случват ни говорят за големите страдания, които предстоят. Вярвам, че наказанието за греховете ни Христос пое за нас.“
 
В края на изказването си п-р Борджиев цитира Псалом 91 с коментара, че Бог е обещал да ни избавя, защото сме възложили упованието си на Него.
 
Следващият участник в онлайн интервюто беше адв. Грета Ганева, представител на НСРОБ. На въпроса „Какво означава извънредно положение за хората в евангелските църкви и как ни касае това?“, адв. Грета Ганева отговори: 
 
Държавата има своите правила със съответните конституционни норми. Църквата е отделена от държавата, но тя трябва да се съобразява с наложените ограничения. Предстои публикуване  на тези ограничения в Държавен в-к. Законите ще влязат в сила от утре. Практически тези закони дават власт за ограничаване на определени права. СЗО обяви пандемия и това оправдава това решение. Ситуацията е извънредна и това изисква специални мерки.“
 
На въпроса дали това касае богослуженията адв. Ганева поясни, че вече има заповеди от кметове по места, които забраняват църковни мероприятия. Каквото и да е ограничението – свободата на вероизповеданията е равнозначно на правото на живот. Според нея то не може да се ограничи и тези мерки не могат да се отнасят до богослужението. То се извършва от свещенослужител. 
 
Адвокат Ганева коментира още, че предвид съвременните технологии може да имаме богослужение и чрез различни интернет платформи. Тя се аргументира, че извънредното положение е с конкретна цел – да бъдем опазени от опасния вирус, защото законово не можем да бъдем ограничени. Според адв. Ганева всяка църква трябва сама да вземе решение дали и как да продължи своята дейност, но всички трябва да се съобразим с мерките на държавата. В заключение адв. Ганева заяви, че по никакъв начин не трябва да преставаме с богослуженията, но всеки да реши как да става това и така можем да достигнем до повече хора с евангелието.
 
Следващият интервюиран църковен служител беше п-р Людмил Ятански от църква „Блага вест“, София, Той коментира: 
 
„Държавата има ключова роля, но ние трябва да дадем Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бога. Въпросът е много сериозен, който е тест за християните. Налице е тежка ситуация. Наблюдаваме 2 полюса. Нещата не са съвсем ясни. Последствията са тежки – има паника. Наблюдаваме пълни магазини, където хората са доста близо един до друг. Очевидно за тях не е проблем да се снабдят с храна за тялото и да се изложат на риск, но не и когато трябва да отидат на църква. Защо не се сещаме за духовната хигиена, а говорим само за хигиена на тялото? Ще се спаси ли българинът, ако спре да ходи на църква и престане да се събира?"
 
На въпроса на Габриела Николова за моралната гледна точка и мнението на хората от квартала, които биха могли да сметнат действията на християните за провокация, п-р Людмил Ятански отговори, че те могат да реагират така и ако не отидем на  църква.  Той сподели, че се връща от Израел, където няма паника, а хората празнуват и се наблюдава голям контраст. 
 
П-р Ятански заключи: „Човек не може да не яде духовно. Християните трябва да дават надежда и кураж. Апостол Йоан ни увещава, че истинската любов пропъжда страха. Относно формата на богослужение – църквата е обществото, което има нужда от общение, там се вижда Божието действие, това променя външния свят и ще победи световната зараза. Църквата не трябва да спре да се събира. Ще се съобразим с всички необходими изисквания. Тялото е храм, но и трябва да се грижим за него, да сме отговорни не само в случай на пандемия, но и защото сме Божие творение.“
 
Председателят на Съюза на евангелските петдесятни църкви, п-р Иван Врачев от Пловдив сподели следното по темата:
 „Бях улеснен при вземането на това трудно решение, защото ние нямаме собствен молитвен дом, а се събираме в едно местно читалище. Съгласно разпореждането на местната власт, не трябва да се събираме в обществено място. За сметка на това ще имаме онлайн богослужение – в читалище на празен салон. Нямаме избор. Относно другите дейности на църквата – за малките групи всеки ще решава сам. Но дейността на църквата ще продължи.“
 
На въпроса какво е мястото ма евангелските  християни в тази тежка ситуация, п-р Врачев коментира, че ние като християни сме призовани да успокояваме хората. Той цитира Пс. 46, където се казва, че няма да се уплашим, защото уповаваме на Бога. Той заяви, че ние сме тези, които трябва да насърчаваме и да бъдем мъдри, спазвайки всички изисквания. П-р Врачев напомни, че в Китай са използвали епидемията, за да свидетелстват за Христос и ние трябва да направим същото. По подобен начин ние можем да свидетелстваме в различните квартали и фирми, където живеем и работим, че докато другите се боят, ние имаме мир. П-р Врачев заключи, че избавлението ни наближава, така че е добре да служим на другите.
 
П-р Стефан Димитров, председател на Божия църква от Бургас заяви, че в тяхната църква организират онлайн предаване на неделното богослужение, при което той ще проповядва, а хората ще слушат по домовете си. Според него това е добър шанс да достигнем до повече хора, защото Господ иска да ни изкара извън църквата – така тя се разширява и уголемява. 
 
П-р Димитров цитира Лука 21:26, коментирайки, че идва време, когато хората ще примират от страх заради болести и мор. П-р Димитров коментира, че светът се страхува, но това не засяга църквата, защото нашето избавление наближава. Според него в такова време ние сме в очакване на идването на Христос, и дали на групи или в домашна обстановка, трябва да търсим Господа, защото Той очаква от нас да се утвърдим във вярата и да уповаваме на Него във всичко.
 
П-р Даниел Топалски от Варна, председател на Методистката деноминация коментира, че създалата се извънредна ситуация изисква ограничаване на събиранията. Той спомена, че са изключили събиранията на деца, и са оставили само неделното богослужение.  П-р Топалски спомена колко е важна личната хигиена и поддържането на храмовете. Според него е добре да се провеждат библейските изучавания онлайн, а отменянето на богослужението се прави с цел да подкрепим усилията на правителството. П-р Топалски заключи, че животът на църквата не се изчерпва с неделното богослужението, е важно всички вярващи да се събират по домовете си и да задълбочат своя молитвен живот.
 
П-р Любомир Петков, от Стара Загора, църква „Месия“ коментира, че са предприели нужните мерки за ограничаване на службите за деца и възрастни хора. Той заяви: „След днешното решение за извънредно положение, трябва да бъдем солидарни с обществото, затова ще използваме онлайн платформа за богослуженията. Отложихме женска конференция, която беше планирана отдавна, защото сме  солидарни с онова, което се случва в обществото.“
 
П-р Петков призна, че не всички хора, които влизат в църква, спазват хигиена и затова проявяваме разбиране, макар да е трудно решение. Според него християните не се движат от страх, а от вяра към Бога и хората очакват от нас да бъдем екипирани във вяра, мир и дълготърпение – да ходим с увереност пред Бога. П-р Петков заключи, че когато Бог е наше прибежище, можем да заведем и другите хора, да уповават на тази канара. Хората са под стрес, защото нямат надежда, ние сме тези, които трябва да дадат тази надежда.
 
П-р Димитър  Димитров от църква „Сион“, Стара Загора призна, че няма централно решение по темата, но личното му мнение е, че трябва да се съобразим с положението, да се покорим на властите, за да се предпази обществото от заразата. Според него не би трябвало да има прекъсване на богослужението. Но дори и да бъдат прекъснати, това не трябва да повлияе на вярата. Всеки може да отправя своите молитви към Бога и да чете Словото, да гледа служби онлайн. Има и много записи на проповеди. П-р Димитров заяви, че настоящата ситуация, макар и извънредна, не ни притеснява, защото имаме вярата и изповядваме Римляни 8:28, където се казва, че всичко съдейства за добро на онези, които вярват в Бога. Той напомни, че  нищо не става без знанието на Господа и скоро ще излезем от тази ситуация. 
 
П-р Димитров заключи, че трябва да се пренагласим психически. Толкова години сме имали благоприятно време. Вярата и връзката с Господа няма да престанат. Според него не е решение да се затварят църкви, защото ние трябва да даваме надежда, оптимизъм и упование. Това може да предизвика хора да се обърнат към Бога и да се замислят за вечността, защото Църквата носи това послание на спасение.
 
В края на излъчването п-р Румен Борджиев обобщи, че прекъсването на едно или две богослужения не би трябвало да промени вярата на християните. Той заяви:
 
Бих се радвал вярата на българите да се съживи. Църквата се осланя на стари преживявания и всеки вярващ трябва да преосмисли своето стоене пред Бога. Нека да помогнем на нашия народ, който има нужда от нас, ние да го приближим до Бога. Моята молитва е пандемията да отшуми скоро и да се върнем към нормален начин на служение, но променени в истинско посвещение.“
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg