Неделя, 09.08.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Защото, ако и да изчезнат планините И да се поместят хълмовете, Пак Моята благост няма да се оттегли от тебе, И заветът Ми на мир няма да се помести, Казва Господ, Който ти показва милост," Исая 54:10

OnLine
RSS Facebook Twitter

Обръщение на ОЕЦ относно казуса в Самоков

Main Pic
Публикувана: 14.04.2020
Автор: Евангелски вестник
Прочетена: 1090
Коментари: 0
                                                                       до МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                       до МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
                                                                       до ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                       до ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ“ към МС
                                                                       копие до ВСИЧКИ МЕДИИ
 
 
                                                               ОТВОРЕНО ПИСМО
 
 
                                      от ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ
                                ЕИК 131164696, със седалище: гр. София, ул. "Солунска"  № 49,
                                        представлявано от Румен Борджиев– председател 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ“,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,
 
ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ (ОЕЦ) се съставлява от 14 регистрирани у нас евангелско-протестантски вероизповедания. Всяко от тях има свои местни поделения в страната по смисъла на чл. 19 от Закона за вероизповеданията. Такъв е и случая с евангелската църква в Самоков с ръководител пастор Николай Василев, станала известна с разпространените в медиите и социални мрежи кадри от неделната служба, проведена на празника Вход Господен, известен още като Цветница. 
 
Стана ни известно от медийни публикации, че от страна на държавата, чрез местните полицейски служители и съответната районна прокуратура, са предприети действия срещу свещенослужителя и други служители на църквата ни в Самоков, както и срещу вярващи, присъствали на службата, проведена на 12.04.2020г. Говори се в интервюта, че са изготвени и връчени над 100 броя актове за установени административни нарушения, както и че е образувано досъдебно производство за извършено престъпление. 
 
Ето защо, ще ви моля да съобразите следното:
 
От фактическа страна:
  1.  Касае се за провеждане на празнично богослужение в един от най- светлите християнски празници в религиозния ни календар- Вход Господен
  2. Мястото на провеждане на службата е двора на църквата в Самоков, тоест църковна собственост
  3. Съобразени са всички хигиенни и епидемиологични мерки, в това число:
  • Службата е на открито. Не е на вентилационна система, която върти един и същ въздух.
  • Осигурени са маски, които служителите са раздавали на хора без такива,
  • Осигурени са дезинфектанти с пръскане на обекта и отделно дезинфектант за лично ползване от хората.
  • Присъстващите са на разстояние един от друг
От правна страна:
Съгласно чл. 57 ал. 3 от Конституцията  при обявяване на извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 37, в които се включва и основното право на вероизповедание. Според чл. 5.  ал.1 от Закона за вероизповеданията правото на вероизповедание се упражнява чрез формиране и изразяване на верско убеждение, участие в религиозна общност и пр., а съгл. ал. 2 верското убеждение може да се изразява чрез осъществяване на съответни богослужения, ритуали и обичаи.
 
В настоящия случай се касае за осъществено богослужение в църковна собственост, макар и на открито, в църковния двор, в което богослужение са участвали лица с гарантирано по Конституция и закон право на вероизповедание. За всяко от лицата е налице уредено материално право, което в случая са упражнили.
 
Не е налице в правната ни уредба никаква забрана или ограничение за провеждане на богослужения, нито за участие в такива.  А, както знаем, не може да се наруши забрана, каквато не съществува. Това е достатъчно, на самостоятелно основание, да се обоснове извод за липса на каквито и да е било укорими действия както от страна на свещенослужителите, така и от страна на богомолците.
 
Ето защо, не е налице нито фактическо, нито правно основание за започване на административно-наказателни и/ или на наказателни производства.
 
Още повече, че съвсем очевидно са съобразени и приложени всички определени в заповедта на министъра хигиенни и противоепидемични мерки, макар и да става дума не за обществено място, а за църковна територия.
 
Само за пълнота на изложението считаме за необходимо да напомним и обстоятелството, че религиозните институции са отделени от държавата /чл. 13 ал. 2 от КРБ/ и по смисъла на чл. 4 ал. 2 от Закона за вероизповеданията е недопустима държавна намеса във вътрешната организация на религиозните общности и религиозните институции. 
 
В случая с изготвянето на многобройните актове за установено административно нарушение и образуване на досъдебно производство съответните институции предпоставят извършване на действия по събиране на доказателства и други процесуални такива, които могат да поставят на изпитание тези основни положения и да уязвят гарантираните основни човешки права. 
 
Ние нямаме съмнение как ще завършат започнатите производства. Макар и в условия на извънредно положение, ние живеем в правова държава, подписала Европейската конвенция за правата на човека.
 
Но за да не остане впечатлението, че чрез образуваните производства се прикрива опит за държавна намеса във вътрешните дела на евангелско-протестантската църква или че се цели да бъдат преустановени богослуженията ни, още по-малко, че се налагат санкции спрямо свещенослужители и миряни, равняващи се на гонение, ви молим да дадете подходящи разяснения и указания на служителите си за прекратяване на образуваните производства поради липса на укоримо поведение. 
 
Заявяваме, че правото на живот е висша ценност за всеки от нас и подкрепяме държавните институции във всичките им усилия за справяне с тази тежка ситуация.
 
Оставаме в молитва Бог да води в мъдрост управленците на нацията и държавата ни.
 
 
С уважение: /Румен Борджиев- председател на УС на ОЕЦ/
 
                                                                              
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg