Сряда, 02.12.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Защото ще излезете с радост, И ще бъдете изведени с мир; Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно, И всичките полски дървета ще изпляскат с ръце." Исая 55:12

OnLine
RSS Facebook Twitter

Инструкции за използване на учебниците по религия

Main Pic
Публикувана: 06.11.2020
Автор: Обединени евангелски църкви
Прочетена: 269
Коментари: 0
Учебната година започна, но представянето на новите учебници "Благонравие" за 1,2 и 3 клас трябва да продължи, съгласно програмата на образователните институции (РУО, училища, ДГ). За тази цел е нужно да се определят групите, които са основно заинтересовани да ползват учебниците:
 
 
1. Намиране на контакти
  • Чрез църквите във вашите райони или чрез ваши лични познати, потърсете личен контакт с действащи учители християни в начална степен.
  • Потърсете по места контакт с образователни, здравни медиатори (в повечето случаи тези хора са част от църквата), които ежедневно контактуват с училища и детски градини и пряко работят с тях.
  • Всички имате списъка на училищата, дадени от МОН, които бяха оценители на учебниците. Направете връзка с тези училища във вашия регион.

2. Представяне на програмата

  • Индивидуално представяне на учителите или медиаторите, с които сте установили контакт.
  • Групово представяне – организиране на обща среща с всички учители и медиатори, с които сте установили контакт.
  • Достигане до директори на училища – след като представите учебниците на учителите и медиаторите, чрез тях организирайте среща с ръководството на училищата, където работят те.
  • Родителски срещи – по желание на ръководството на училището може да се включите в родителска среща и да представите там учебниците.
 
Напомняме, че от следващата година ще имаме и учебници за 4., а вероятно и 5. клас,  можете да го споменете при представянето.
 
Възможности за включване на програмата в училищата:
 
Вариант 1
Включване в учебната програма като, СИП – Религия; Това става само след като родителите пoискат и дадат писменото си съгласие детето им да изучава в училище християнство по програма „Благонравие“ и след формиране на група за съответния клас.
 
Вариант 2
Формиране на клуб за извънкласна работа (бившите кръжоци). Инициатор за формирането на такъв клуб е учител от училището (учителите имат интерес да формират такъв клуб, защото получават допълнително заплащане за тези часове). Клубът трябва да бъде с тематика Религия – Християнство и да избере програма „Благонравие“. Изборът и съгласието става пак със знанието на родителите. Финансирането на материалите става от бюджета на училището.
 
Вариант 3
Възможно е учителите (възпитателите) водещи занималня след учебните часове, да включат програмата в частта „занимания по интереси“. Като в този случай пак се иска съгласието на родителите. Тук няма финансиране.
 
Вариант 4
Използване на материалите за I клас в детските градини, във втора подготвителна група. Там където имаме партньорски градини могат да ползват програмата със съгласието на родителите. В този случай това може да стане част от учебната програма на децата за която, не е необходимо финансиране. Единствена необходимост е родителите да осигурят учебник и учебна тетрадка.
Необходимо е да се търсят активно всички възможности и контакти за представяне и промотиране на учебниците.
 
Обучение за учители
 
От МОН ни уведомиха, че за да се планира обучение по религия (неконфесионално обучение), е необходимо да се подадат заявления в РУО по места.
 
Заявлението трябва да е със свободен текст, в който да се посочи желанието за обучение и да се конкретизира неконфесионалната форма.
 
За да участвате в това обучение, е нужно да отговаряте на следните условия:
  1. Да сте учител от начален етап или учител по история/философия; 
  2. Да сте на основен трудов договор към образователна институция.
Важно е да посочите всички възможни контакти с Вас - адрес, телефон, e-mail.
Заявлението може да се подаде и онлайн, но не пропускайте да изискате да бъде входирано.
Крайният срок за подаване е краят на м. декември.
 
 
 
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg