Вторник, 19.01.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня"Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват." 2 Коринтяни 2:15

OnLine
RSS Facebook Twitter

Предсказанията на Странника

Main Pic
Публикувана: 19.12.2020
Автор: Васил Кривонозов
Прочетена: 501
Коментари: 0
Предишната част на историята можете да си припомните тук.
 
Голямо и тежко преживяване, нали?  О! Само да знаехте какво още има да преживее този Пътник, изобщо нямаше да твърдите, че това преживяване е било много тежко.  И така Пътникът свърши своя разказ.  Докато той разказваше, някои задрямаха.  Тогава Непознатият Странник каза: „Пътнико, до сега съм те слушал и разбрах колко много си уморен.  Но сега събери още сила, защото оттук нататък ви чака още по-тежко и трудно пътуване.  Понеже вие се намирате в земята на „последните дни”, затова дойдох да ви предупредя и да ви предскажа местата, от които ще минете, защото крият опасности в себе си.  Ако не внимава човек, няма и да влезе в Ерусалим.  Аз много преди вас знаех за тези опасности, затова и дойдох да ви предпазя.  А сега искам всички, които сте задремали, да дойдете на себе си, защото нещата се касаят на живот и смърт.  Преди всичко, пазете се да не ви заблуди някой! 
 
Когато тръгнете отново на път, неизбежно ще минете през  Долината на заблудата.  Да знаете, че там живеят лъжливи младоженци, които обичат да се обличат като Небесния Младоженец.   Но вие не им вярвайте,  нито отивайте при тях!  Защото те са в състояние да заблудят мнозина.  А като успеят да заблудят някой, те го взимат и го заточават в Пещерата на Луцифер, където  измаменият пътник намира смъртта си. Ако успеете да преминете тази долина, пред вас ще се издигнат едни възвишения, на чиито полета ще се водят военни разговори, слухове и войни.  Военните разговори и слухове носят в себе си една зараза, която се нарича Смущение.  Внимавайте и пазете сърцата си, защото тя се появява точно там. От вас се иска единствено да внимавате и да помните, че тези полета още не са Свършекът.  По-надолу живеят народи, които воюват помежду си, но вие внимавайте да не би да спрете вашето пътуване и да минете от нечия страна.  
 
На три дни път от тази земя са местата на глада и трусовете.   Помнете обаче, че това е само начало на вашето пътуване из земята на последните дни.   Защото в тази земя е пълно с хора, които обичат да се хранят с противните ястия Делата на плътта.   Там живее обществото на блудниците, свинете, които се валят в нечистота, сладострастният човек, голям брой непросветени идолопоклонници и чародейци, хората на враждите, разприте, ревнуванията, яростите, партизанствата, раздорите, разцепленията, завистите.  Пазете се от Къщата на пиянствата и Двореца на пируването.  Защото това са страшно заразителни хора и места.  Те носят такава зараза, щото който се зарази от тях, не може да влезе в Невидимия Град – Ерусалим.  Когато обаче откажете вашия допир с тях по причина на заразата, те ще ви предадат на мъки и мнозина ще бъдат убити и ще бъдете намразени от всички народи живеещи в Земите на последните дни поради името на Небесния Младоженец.   Обаче вие внимавайте, да не би да се изплашите от тях и да се предадете един друг!   Защото някои от тамошните ще се присъединят към вас, но с явната цел да ви отклонят от „пътя на живота”.  Те ще носят името Лъжепророк.   
 
Пазете се от тях и не им се доверявайте!  Когато откажете да ги следвате, мнозина от вас ще бъдат изправени пред управетили и царе на оная земя.   Някои ще бъдат хвърлени в тъмница, но вие помнете, че чрез твърдостта си ще придобиете душите си!   Ако и чрез това не успеят да ви върнат назад, тогава самият техен господар ще ви подгони.  Името му е Голям червен змей. Внимавайте, понеже той е много разярен, знаейки, че му остава малко време.   Чуйте сега, как можете да го победите.  Единствено чрез кръвта на Агнето и чрез Словото на вашето свидетелстване, и не обичайте живота си до толкоз, щото да бягате от смърт!  Помнете, че делата ви следват подир вас по пътя към небето.   Непременно трябва да устоите, за да бъдете спасени!   Никога не забравяйте да си проверявате светилниците!  Ако някому от вас някъде по пътя свърши маслото, то го съветвам да отиде в най-близкия магазин и да си купи, понеже без масло не ще извърви пътя до край. 
 
Когато прекосите Реката на несгодите, ще се озовете в Планината на злия ден.  Там е необходимо да се облечете в Божието всеоръжие, за да можете да противоустоите срещу хитростите на Деницата – синът на зората.   Той е много хитър и ще даде всичко от себе си само и само да ви убие.  Затова още сега препашете се с истината през кръстта и облечете се в правда за бронен нагръдник!   Обуйте си нозете с готовност чрез благовестието на мира. 
 
Той ще ви атакува с огнени стрели, но вие ще можете да ги угасите единствено ако имате вярата за щит.   Сложете шлема на спасението и вземете Меча на Духа, който е Божието Слово!   Бъдете винаги будни и трезвени, бодри и внимателни!  Това облекло на мнозина няма да хареса, но това е единственият начин да противоустоите в злия ден.  Зад тази планина се намира Голямата пустиня на земята грешна.  Там има хора, които ще ви кажат и ще се опитват да ви уверяват, че Младоженецът  е в пустинята.   Да не отидете след тях, нито да им вярвате.  Като продължите напред, в средата на пустинята има малък Оазис на любовта.  Там ще намерите братя и сестри, които ви чакат, за да продължите заедно.
 
Заръчвам ви да си пазите сватбарските дрехи, защото на Сватбата на Агнето ще бъдат допуснати единствено онези, които са облечени в сватбарски дрехи!   Когато продължите пътя, пред вас ще излезе една блудница  преоблечена в танцьорски дрехи.  Тя изпълнява Танцът на омайването.  Омаяните от нея ще объркат пътя и няма да влязат в Невидимия Град – Ерусалим.  Затова внимавайте и не се спирайте при нея, но я отминавайте!  Малко по-нататък ще ви посрещат тъй наречените Проповедници.  Да знаете обаче, че те проповядват Младоженеца от завист и от припирлив дух.   Да не ги слушате, но да послушате онези, които го проповядват от добра воля!  По пътя си ще минете от един град наречен Разбойнически вертеп.   Да знаете, че това е търговски град и че там живее Търговецът от Езекиил 28!  Съветвам ви нищо да не взимате от него, понеже неговият инструмент е самият Мамон.   Когато откажете да приемате от него неща, когато откажете да общувате с него, той ще изпрати подир вас глутница вълци.  Те ще влязат помежду вас, опитвайки се да ви разкъсат.  Тези вълци имат бяс.  Прочее, това да не ви плаши, но дръзновенно говорете на околните за сватбата на Небесния Младоженец.  Но съветвам ви, да не хвърляте тези скъпоценни бисери на свинете, защото те няма да ги оценят!   
 
На 7 часа път от град Разбойнически вертеп се намира друг град, който не е възможно да избегнете.  Името му е Обединени Световни религии.  Там ще ви посрещнат онези, които нямат Божия Дух в себе си, и ще ви поздравяват с думите „Братя – Обединение” .  Но вие да не наречете братя онези, които се кланят на чужди богове.  Да не се обедините с тях , защото какво общо имате с тях или какво общо има Небесният Младоженец с Мохамед, Буда или Култовете...  Да не ги послушате, но да им отвърнете без страх с думите, че вашите братя и сестри са онези, които вършат волята на Агнето .  Когато откажете обединение с тях, тогава те ще ви гонят, изтезават, връзват...  А като почне да става това, повдигнете главите си , защото на едно близко място ще намерите Убежище, което се нарича Грабването. Дойдете ли там, вече няма какво да преживявате.  Там ще сте в безопасност завинаги. 
 
Но внимавайте да не объркате пътя, понеже който обърка пътя, ще попадне в областта Голямата скръб.  Господар на тази област е Мерзостта, която докарва запустение .  Неговото желание е да накара целия свят да вярва в него, че той е истинският младоженец.  За тази цел той ще обедини всички хора.  Те ще имат обща кесия, едни пари, едни закони, общ съд.  Законите, които той ще пише се наричат Нов Световен Ред.  Той ще принуждава малки и големи да приемат този ред, числото му и белега му .  Той е Звярът, за който вашият брат Йоан е пророкувал.  Числото му е 666.  Който откаже да приеме числото означава, че отказва да приеме и белега и този Нов Световен Ред.  Такива ще бъдат преследвани и убивани.  А който ги приеме, се покланя на звяра и ще бъде отхвърлен завинаги от небесния Младоженец.
 
Хората, живеещи в областта Голямата скръб, така ще бъдат погълнати от този Нов Световен Ред, че изобщо няма да усетят как ще дойде върху тях внезапно погубление .  Ако внимавате и отправяте непрестанна молитва към Агнето, ще влезете в убежището.  Ето знакът, който ще ви направи сигурни, че вече сте в убежището, като чуете повелителния вик на Господ, гласа на архангела и на Божията тръба.  Тогава вие ще влезете там, където ще бъдете посрещнати от самия Младоженец.  Вие ще присъствате на сватбата, а Той ще ви раздава подаръци, за които сега не знаете.  Да се не смущават сърцата ви!   Ето предсказах ви всичко.  
 
Така Странникът свърши думите си и пред очите им се възнесе, като един облак го покри.  А те смаяни си думаха: „Този не беше странник.  Той беше самият Младоженец.  И ние го бяхме почувствали, но не бяхме уверени.  Станете да вървим по пътя!”
 
Следва продължение...
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg