Сряда, 20.01.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня"Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене." Галатяни 2:20

OnLine
RSS Facebook Twitter

Защо Исус не е наричан Емануил?

Main Pic
Публикувана: 28.12.2020
Автор: Е. Джарет
Прочетена: 361
Коментари: 0
В Матей 1: 21-22 ангел се яви на Йосиф насън и му даде указания как да назове детето, което Мария носеше.
 
Тя ще роди син, а ти трябва да му дадеш името Исус, защото той ще спаси народа си от греховете му. Всичко това се случи, за да изпълни онова, което Господ беше казал чрез пророка: „Девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарекат Емануил“ (което означава „Бог с нас“).
 
Много хора имат въпроси, свързани с този пасаж. Те се отнасят до бележката, че „Исус ще бъде наричан ​​Емануел“. И все пак никъде в Писанието не откриваме някой, който да използва това име за Исус.
 
Това кара някои да поставят под съмнение вдъхновението на Писанието. Но наистина ли това е проблем?
 
Две имена
В цитирания по-горе пасаж ще забележите, че на Исус изглежда са дадени две имена. Йосиф е инструктиран да назове детето Исус, което означава „Яхве спасява“. Това име е подходящо, защото Той ще спаси хората си от греховете им.
 
Истинското име, дадено в този пасаж, е Йешуа, което се превежда на английски като Джошуа. Но тъй като е преминал през гръцки, латински и след това английски преводи, името се е превърнало в Исус.
 
Второто име е Имануел, понякога се изписва Емануел. Това идва от пророческия знак на Исая към цар Ахаз в Исая 7:14, „Затова самият Господ ще ви даде знак: Девицата ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.“
 
Матей вижда този знак, който Исая дава, като приложим и за раждането на Исус.
 
Емануел, както ни казва Матей, означава „Бог с нас“. Докато името „Исус“ е описателно за това, което Исус е правил, то името Емануел е описателно за това кой е Исус.
 
Но дали Емануел всъщност е било собствено име, дадено на Исус? Или беше по-описателно за Неговата личност? Обърнете внимание, че на Йосиф се казва да кръсти бебето Исус. Но че той ще се казва Емануел.
 
Емануел нямаше за цел да бъде собственото име, с което хората да го наричат. Но докато четете Писанието, откривате, че хората наистина са го идентифицирали като „Бог с нас“.
 
Най-изричната асоциация на „Бог с нас“ с името Исус идва от пролога към Евангелието на Йоан. Той започва с въвеждането на Словото като Бог: „В началото беше Словото и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог“ (Йоан 1:1).
 
Йоан описва Словото като приемащо човешки облик, „Словото стана плът и направи обитаването му сред нас. Видяхме Неговата слава, славата на единствения Син, дошъл от Отца, изпълнен с благодат и истина“ (Йоан 1:14).
 
Словото, което Йоан описва тук, е Исус, който е Бог и който стана плът. Той беше Бог, живеещ сред нас.
 
По-късно в Евангелието на Йоан Исус даде последни указания на Своите ученици във вечерта на предателството Си. През това време Филип помоли Исус да им покаже Бог Отец (Йоан 14:8).
 
И Исус отговори с „всеки, който ме е видял, е видял Отца” (Йоан 14:9). Исус беше Бог с нас. Когато хората видяха Исус, те видяха Бог Отец.
 
Павел споменава няколко пъти  божествеността на Исус. Във Филипяни 2:6 той казва за Исус: „Който е по природа Бог.“ В Колосяни 1:15 той казва, че „Синът е образ на невидимия Бог“.
 
И в Колосяни 2: 9, Павел ни казва, че „в Христос цялата пълнота на Божеството живее в телесна форма“. Във всички тези пасажи Павел говори за Исус като за Емануел, Бог с нас.
 
Последният пасаж, който трябва да разгледаме, се намира в Евреи 1:3. Тук авторът на Евреи казва, че „Синът е излъчването на Божията слава и точното представяне на неговото същество“.
 
Когато виждаме Исус, виждаме сиянието на Божията слава. Исус напълно представлява Бог в плът. Според автора на Евреи Той е Емануел.
 
Емануел и въплъщението
Въплъщението е богословски термин, който често се използва около Коледа. Като цяло се отнася за дух или божество, облечено в плът, независимо дали е човек или животно.
 
Когато използваме това име като християни, ние говорим конкретно за Бог, който приема човешката форма в лицето на Исус. Исус е Бог в плът.
 
Винаги, когато говорим за въплъщението на Исус, ние го наричаме  Емануел. Може да не използваме този конкретен термин, но въпреки това значението е налице.
 
И така, проблем ли е, че никой конкретно не използва името Емануел, когато се позовава на Исус в Писанието? Не вярвам. Отново и отново той се идентифицира като Бог в плът. Името му е Исус, но той е наречен „Бог с нас“.
 
Източник: Christian Headlines
Превод: Петя Зарева
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg