Неделя, 10.12.2023

Вестник Евангелски

Стих на деня"До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. " Йоан 16:24

OnLine
RSS Facebook Twitter

Молитвата преобразява - интервю с адв. Димитър Спилков

Main Pic
Публикувана: 21.09.2022
Автор: ЕВ
Прочетена: 1688
Коментари: 0
Скъпи читатели, имаме удоволствието да споделим с Вас интервю с националния координатор на Общо молитвено движение и братолюбие, адв. Димитър Спилков, който от години се стреми да разпалва у вярващите желанието за молитва и постоянстване в нея на всички възможни нива.
 
ЕВ: Адв. Спилков, Общо молитвено движение и братолюбие повече от 5 години насърчава българите към молитва. Предстои нова Национална молитва за България и света. Как дойде идеята за създаване на движението?
 
Адв. Димитър Спилков: Идеята дойде чрез комуникация между много пастори, служители и други вярващи в България, от всяка евангелска деноминация и от различни градове и села. Споделяхме помежду си, че искаме повече хора да приемат Исус Христос като личен Господ и Спасител, вярващите да имат по-качествен молитвен живот и повече да се включват в работата на местната църква, да се подобрят братските взаимоотношения между църкви и деноминации, да изграждаме единство в Светия Дух. Също, че искаме Божието благословение и положителна промяна във всяка обществена сфера в България. Някои наричат това "обществена трансформация". Тези цели всъщност са практични измерения на изпълнението на Божията воля и идването на Неговото царство на земята, както е на небето. Дадохме си сметка, че едно от най-важните условия това да се случи, е заедно да търсим лицето на Господ в обща молитва и да изграждаме братолюбие вместо братоубийство. След като установихме, че има много голямо съгласие и желание да работим заедно за всичко това, се събрахме в Стара Загора през март 2017 г. и стартирахме инициативата да провеждаме общи молитви за България и света и да изграждаме братолюбие в Христос помежду си.  
 
ЕВ: Освен национални, провеждате и регионални молитви. Как повлияха те на комуникацията и връзките между църквите от различни евангелски деноминации?
 
Адв. Димитър Спилков: Да, в изпълнение на стратегията, за която Ви казах, разделихме България на 6 молитвени региони и всяка година провеждаме по 1 регионална молитва, освен националната. Чрез тези регионални молитви, освен че настъпва духовна промяна чрез Божията благодат в съответния регион и нацията, пасторите и вярващите от различните църкви и деноминации, които участват в тези общи молитви, се опознават и в тях се изгражда разбирането, че всички църкви съставляват едно Тяло Христово, имаме един Господ, работим за едно Божие царство и във вечността ще живеем в един град - Новия Ерусалим, според Библията. Както и че за разширяването на Божието царство трябва да работим не само поотделно, но и заедно, защото така ще има по-голям резултат. Особено пасторите чрез тези съвместни молитви и служене се оценяват повече като братя и Христови съслужители. Това е изпълнение на Псалом 133, според който там, където братя живеят в единодушие Бог заръчва благословение и живот довека, защото това братолюбие за Него е много добро и Му е угодно. Това е и изпълнение на молитвата на нашия Господ Исус Христос, записана в Евангелието от Йоан 17 глава, перифразирам: "Отче, аз се моля всички повярвали да бъдат съвършени в единство, както Аз и Ти, за да познае светът, че Ти си Ме изпратил.". 
 
ЕВ: Моля Ви, разкажете конкретни случаи/свидетелства, които са резултат от дейността на ОМДиБ.
 
Адв. Димитър Спилков: Самият факт, че се молим заедно за изпълнението на Божиите цели, и изграждаме братолюбие, е един от най-големите резултати, защото това е директно изпълнение на волята на Бог за нас, записана в Библията. Някои дългогодишни конфликти между пастори и църкви се разрешиха. Например, на една от националните пасторски срещи, които Общото молитвено движение и братолюбие ежегодно организира, един пастор се изправи пред всички и публично поиска прошка от друг пастор, с когото отпреди 20 години са имали съдебен спор за църковна сграда. Другият пастор също се изправи и каза пред всички, че дава прошка. От много места получаваме обратна връзка, че пастори от няколко административни области провеждат така наречения "ретрийт" и прекарват по няколко дни заедно в молитва, поклонение и общение. В резултат се оценяват повече взаимно, падат предразсъдъци един към друг и преживяват благословението на братолюбието. Част от стратегията, по която работим е, във всеки град пасторите редовно да се събират заедно за молитва, а ако Светият Дух ги води и понякога да правят общи църковни мероприятия за спасението и снабдяване на нужди на хора в обществото. В резултат на това в много български градове пасторите от различните църкви и деноминации започнаха да се събират редовно заедно за обща молитва. Те се покланят заедно на Бога и се молят за спасението на хората в града и в района около него, както и за благословението на църквите, управниците и обществото.
 
В някои градове такива пасторски молитвени събрания имаше и преди стартирането на инициативата Общо молитвено движение и братолюбие, например в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и др. Но в някои градове нямаше, или бяха занемарени, и в резултат на усилията на Общото молитвено движение и братолюбие, започнаха да се събират редовно за молитва, например в Шумен, Разград, Търговище, Ямбол, Сливен, Пазарджик, Кюстендил, Габрово, Стара Загора. Продължаваме да насърчаваме пасторите и от другите градове да се събират заедно за обща молитва. Пастори, които редовно се събират за молитва разказват за духовни пробиви, които се случват в техните градове, в резултат на тези общи молитви. Също, някои пастори споделят, че откакто участват в тази инициатива, са много по-взискателни към себе си да не говорят или да не пишат в интернет платформи срещу други пастори, както и че ако имат несъгласие или конфликт с някой друг, първо отиват да говорят с него с дух на почит, мир и братолюбие, а не го одумват зад гърба му.
 
ЕВ: Какво очаквате от поредната Национална молитва за България и света?
 
Адв. Димитър Спилков: Очаквам християните да бъдат духовно събудени и да разпознават това, което Бог прави чрез всички нас в нацията ни, и да дойдат на молитвата. Самото провеждане на Националната молитва не е самоцел, а е средство за постигане на цел, а именно: на първо място да се поклоним заедно на Господ и да почетем Неговото Име като едно Тяло Христово. Също, да се покаем от злословие и да се препосветим да обичаме и почитаме всеки, и да благославяме вместо да хулим. Очаквам също Светият Дух да ни води как да се молим, за да се изпълни Божията воля за България и за останалите народи. Очаквам да видя като резултат на това повече запалени християни да се молят качествено и редовно както лично, така и на общите събрания в местната църква; повече да благовестваме и то с по-голяма любов и загриженост, и смелост. Очаквам повече единство в семействата, в църквите и между църквите, както и повече духовни работници да се посвещават. Очаквам всички, но особено младото поколение християни, присъстващи на Националната молитва, да виждат и да свикват, че общата молитва с огнена любов, вяра и копнеж за повече от Бог, и братолюбието и единството в Светия Дух е нещо нормално и реално с помощта на Божията благодат. Че това е постижим стандарт чрез вяра и покорство на Бога, а не е нещо, за което само четем в Библията, молим се и проповядваме. Сега ние изграждаме правилен библейски пример за църквата и света, и правилно духовно наследство, което да оставим на идните поколения християни. Очаквам те да надграждат и добрите плодове да се умножават за слава на Бога и за благословение на хората. 
 
ЕВ: Имате ли вече планове за подобни общи срещи и молитви през 2023? Възможно ли е да се направи още?
 
Адв. Димитър Спилков: Да, имаме насрочена в края на март 2023 г. национална пасторска среща, планирани 6 общи регионални молитви и 1 национална молитва. Имаме планове за стартиране на пасторски молитвени събрания в градове, в които такива няма. Това, което сме решили също, е да работим за достигане на пастори и църкви, които все още не са активни да участват в общите регионални и национални молитви.
 
ЕВ: Какво липсва на евангелските вярващи в България, за да живеят в "първата любов"?
 
Адв. Димитър Спилков: Лично качествено общение с Бога всеки ден. Другият основен проблем в днешния свят, пълен с материализъм, е користолюбие, тоест служене на мамона. Третият основен проблем сред голяма част от християните е непочтителното и грубо отношение към хора, злословие, включително и към властимащи: родители, съпруг, учители, работодатели, пастори, управници. Всички тези пороци правят любовта да охладнее, както каза Исус Христос в Евангелието от Матей 24 глава. Изходът е покаяние, препосвещение и лично време с Бога, активно участие в събранията на местната църква и в нейната работа, благовестване на неспасените с любов и милост, живот в правда и добри дела, като плод на нашата вяра, а не от легализъм.
 
ЕВ: Как бихте мотивирали християните в България и по света да се включат в инициативите на Общо молитвено движение и братолюбие?
 
Адв. Димитър Спилков: Движението има страница във Фейсбук, има канал в YouTube, има уебсайт: www.molitvabg.org Чрез тези платформи в интернет всеки може да се информира и да се включва в общите молитви, както на живо, така и да ги гледа на запис. Да се молим заедно и да се обичаме един друг, и да сме единни в Святия Дух за изпълнението на Божиите цели, е волята на Бог за всеки от нас. Както казах в Псалом 133 и в Ев. от Йоан 17 глава е показано голямото желание на Господ да бъдем в единство и да Го търсим заедно. Записано е също в Първо посл. към коринтяните 12 глава, че всички, било роби или свободни, юдеи или гърци, се кръстихме и напоихме с един Дух, за да съставляваме едно Тяло Христово. И никоя част не може да каже на която и да е друга част: "Ти не ми трябваш". Също, Исус Христос ни каза да се молим заедно като едно семейство новородени братя и сестри, когато ни представи молитвата "Отче наш". Той не каза, "Моли се така: "Отче мой", а каза: "А вие се молете така: "Отче наш...", като нарочно използваше множествено число. След това в тази молитва се казва: "... да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята!". Тоест, Исус ни каза, че на първо място трябва да се молим заедно за идването на Божието царство и за изпълнението на Божията воля във всяка сфера, а след това и да работим за това - както всеки лично, така и заедно.
 
В България чрез инициативата Общо молитвено движение се случва нещо историческо, което досега не е било. За първи път братя и сестри: методисти, баптисти, конгрешани, петдесятни и различни харизматици, се събират заедно не еднократно, а редовно и стратегически, за да изградят като начин на живот общи молитви за нацията и за останалите народи в света, и да изграждат братолюбие и единство в Светия Дух като библейски стандарт. Затова имайте отворени духовни очи и уши, и разбиращо сърце, елате да се молим заедно на Националната молитва на 1 октомври от 13:00 ч. в зала Колодрума", гр. Пловдив. Нека заедно да изпълним Божието намерение в нашето поколение, за да видим повече спасени, по-здрави, единни и обичащи се църкви, и да бъдем добро свидетелство за невярващите. Искам да завърша с думите на Исус Христос от Евангелието на Йоан 13 глава: "Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си".
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg