Четвъртък, 18.04.2024

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Акценти от глобалния форум на „Свят без сираци“

Main Pic
Публикувана: 14.03.2024
Автор: Влади Райчинов
Прочетена: 433
Коментари: 0
Първата част можете да си припомните тук.
 
Акценти от глобалния форум на „Свят без сираци“ 
 
Програмата на третия глобален форум на WWO в Тайланд включи седем пленарни сесии, групирани около четири основни теми: (1) широко сътрудничество; (2) превенция; (3) интервенция; (4) грижа за служителя. На подиума се изредиха общо 36 говорители, а основни водещи на общите събрания бяха пастир Грег Хасуел (председател на глобалния лидерски съвет на WWO) и Менчит Уонг (вицепрезидент на международния борд на Лозанското движение). 
 
През следобедите участниците имаха възможност да избират между 56 семинари, поверени на повече от 80 говорители. 
 
Организационният екип на събитието за поредна година включваше имената на водещи личности от дейността на „Свят без сираци“: Кармен Фрийзен, Сюзан Хилис, Любомир Хлавачка, Руби Джонстън, Грег Хасуел, Андрий Федун, Дмитро Береза, Правийн Гомес, Мишел Кийдъл-Тейлър и Карън Спрингс. 
 
Още в самото начало водещите напомниха на събранието, че дейността на „Свят без сираци“ се гради на пет основни стълба. (А) Църквата има необходимия капацитет и призвание от Бога да води усилията за укрепване на семейството, грижа за уязвимите и подпомагане на сираците да намерят дом. (Б) Това не може да се постигне без изграждане на семейната среда – най-добрата обстановка за растеж и процъфтяване на едно дете. (В) Във фокуса на вниманието ни е детето, тъй като то притежава вродена вечна стойност и има правото да развива потенциала си. (Г) Всичко това може да се осъществи чрез движение с широко сътрудничество в ключови области, водещо до обществена трансформация. (Д) В центъра на нашата дейност е Бог. Той ни е призовал и приел, осиновил ни е в Своето семейство и нарича Себе си „Баща на сирачето“. Неговата воля за нас е да търсим правдата и да полагаме грижи за най-уязвимите. 
 
По време на пленарните сесии присъстващите слушаха разкази от цял свят за инициативи в подкрепа на семейства в риск от Йордания, Украйна, Румъния, Парагвай, САЩ, Замбия, Зимбабве, Египет, Кения, Индия, България, Аржентина, Коста Рика, Уганда. Всички общи сесии от конференцията са налични на YouTube канала на „Свят без сираци“. 
 
Бяха засегнати теми като емоционалните и социалните потребности на децата в неравностойно положение; адресирането на насилието и порнографията – включително и сред вярващите хора; обгрижването на бежанци от война и особено на самотни жени с деца; допринасяне на християнски сдружения за социална промяна в партньорство с държавните органи за закрила на детето; превантивна работа сред социално слаби семейства с цел по-добра грижа за детето; обучения в малки групи за укрепване на семейството и повишаване на родителския капацитет; преодоляването на предразсъдъци във връзка с приемната грижа и осиновяването; разработването на програми за по-добро разбиране на различните видове травми и планиране на мерки за психологическо, духовно и физическо изцеление на пострадалите; подсигуряването на безопасна среда за възстановяване на жени, жертва на насилие; изграждането на инстинкти у християните да бъдат „глас на безгласните“ и да се застъпват за социална правда; необходимостта от следучилищни програми за ангажиране на децата и предпазването им от рисковете на уличното битие; важността от споделяне и обмен на информация, ресурси и опит в широка платформа от съработничество; грижата за духовното състояние на хората, които са се посветили да работят сред деца в риск; здравословната среда в църковното събрание и пастирската грижа като възможност за усвояване на Божието всеоръжие. 
 
В последния ден от конференцията бе отделено време за регионални събрания с дискусия на тематика, специфична за различните части на света. Участниците се събраха в шест отделни помещения: Източна Азия; Европа, Близкият изток и Северна Африка; Латинска Америка; Югоизточна Азия; Северна Америка; Южна Азия. Целта на консултациите беше всички да имат възможност „да чуят и научат, да развият нова визия, да се вдъхновят, информират и насърчат взаимно – както и да положат основа за последващи дискусии и сътрудничество след края на форума“. Сериозно време беше отделено и за взаимни молитви между представители на отделните страни. 
 
В процеса на обсъждането отново и отново възникваше съгласие за ценността от партньорски отношения за по-синхронизирано обществено въздействие. За да може да се изгради едно силно движение, местните вярващи трябва да инвестират усилия в няколко области: (а) да направят точно проучване на нуждите на уязвимите семейства и деца в страната си; (б) да съградят мрежа от църкви с виждане за работа сред сираци; (в) да установят стабилни отношения със социалните служби, които са ангажирани в сферата; (г) да разработят мрежа за широко сътрудничество на неправителствените организации, посветени да служат сред хора в риск. 
 
Ричард Проктър от европейския клон на „Свят без сираци“ оповести, че сдружението си е поставило за цел да развива възможности за обучение. На всеки шест седмици WWO Europe провежда онлайн среща за обмен на опит и ресурси, а координатор е Суви Каупинен. Веднъж месечно се изпраща електронен бюлетин. Основната визия на европейското движение е да служи като платформа за информация и улеснено сътрудничество между местни и национални движения, държавни агенции и църкви. За 2024 г. сдружението си е поставило за цел да постави много по-силен акцент върху проблема на безпризорните малолетни в бежанските потоци и децата със специални образователни потребности. 
 
Дискусията на района, обхващащ Европа, Близкия изток и Северна Африка, завърши с обобщение, основано на Галатяни 6:9: „Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.“ 
 
Поглед напред с надежда 
 
Последният говорител на конференцията беше Руслан Малюта, координатор за партньорските отношения към One Hope и съосновател на сдружението „Свят без сираци“. Той сподели как още през 2012 г. е получил призив от Бога, че тяхната дейност в Украйна ще се разгърне като глобално движение. В прилив на ентусиазъм, Малюта тогава извадил списък с всички държави по лицето на земята и започнал да се моли поименно за всяка от тях – и в частност за положението на сираците там. 
 
„Бог ни придава гореща визия в сърцето, която в момента изглежда нелепа и непостижима – възкликна Руслан Малюта пред събранието. – Но нашата задача е да помним великите дела на Бога в миналото и да гледаме към бъдещето с надежда и упование, работейки сериозно и посветено в настоящето. Един свят без сираци е не само възможен. Той е неизбежен. В това можем да сме сигурни, понеже самият Христос казва, че Небесното царство е вече сред нас (Лука 17:21).“ 
 
Третият глобален форум на „Свят без сираци“ беше закрит с думи на благослов от организационния екип: Сюзан Хилис, Любомир Хлавачка и Кармен Фрийзен. „Вашата любов към децата е осезаема! Това е историята на вашия живот и вашето служение. Върнете се у дома окрилени, вдъхновени, освежени и с подновено посвещение да полагате грижи за уязвимите деца и да допринасяте за промяна във вашето общество!“ 
 
Пътна карта на „Свят без сираци“ 
 
Всеки участник във форума получи обновено издание на Пътната карта на WWO, озаглавена „Основи на активния ангажимент“. Материалът е предназначен да служи като основа за широко приложение при дейността на националните движения. Текстът му е изграден на същите четири основни области, които бяха адресирани през конференцията: сътрудничество, превенция, интервенция и грижа за служителя. 
 
„Нашето виждане – се казва в документа, – е тези четири приоритета да се съчетават, така че всички защитници, застъпници и служители по места да имат целия им необходим ресурс, за да работят за великата мисия от Бога сред семействата и децата в своята страна.“ 
 
Има конкретна причина този материал да бъде наречен „пътна карта“. Авторите му са го подготвили с молитва да служи като средство за подкрепа на дейността на хора от над 80 страни по света, които са ангажирани с мисията да съдействат на децата да постигат пълния си потенциал и истинското си призвание от Бога в живота. Текстът дава общи напътствия и конкретни ресурси с надеждата да повиши мотивацията и капацитета на посветените да градят свят без сираци. 
 
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg