Събота, 04.02.2023

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Ватиканският палимпсест

Main Pic
Публикувана: 24.11.2005
Автор: Д-р теол. Доний К. Донев
Прочетена: 1464
Коментари: 0
До момента е прието, че най-старото глаголическо Евангелие е Codex Assemanianus (11. век), пазено във Ватиканската библиотека, а най-старото Евангелие, писано на кирилица, е Codex Ostromirianus (1056–1057 г.). Напоследък обаче едно сензационно откритие промени тези дати. Намерен бе по-ранен славянски текст от 10. век, наричан Ватиканският палимпсест. Ръкописът е открит от Трендафил Кръстанов през 1982 г. във Ватиканската библиотека. Ръкописът е писан на кирилица, на говорим старобългарски език. Откритието става почти случайно, в процеса на търсене на едно писмо, адресирано до папските кардинали от вселенския патриарх Герман II през 1232 г. В него се посочва, че както гърците, така и други източни народи, сред които "и царството на българите с великите победи", желаят уния с Рим. Този ръкопис е инвентиран във Ватиканската библиотека с каталожен номер 2502. Под гръцкия текст на писмото Кръстанов намира друг текст или палимпсест – пергамент, който е използван два или три пъти чрез измиване или изтриване на стария текст. Първоначална процедура за разчитането на оригиналния текст на такива ръкописи изисква да се използва амониев хидросулфат, а при по-късните процеси на обработване – ултравиолетова светлина и видикон камери. Намереният в ръкописа изтрит текст е славянски и съдържа изборно Евангелие. След като Кръстанов разчита 186 страници (93%) от Ватиканския палимпсест, той има достатъчно основание да смята, че ръкописът е писан през 10. век, което го прави най-стария препис на първата славянска богослужебна книга. Според Житието на св. Кирил тя е преведена от Константин Философ още преди Моравската мисия от 863 г. Ръкописът е правен в манастира „Полихрон” в областта Витиня в Мала Азия, където живеят преселени славяни от Тракия и Родопите. Техният е езикът, на който е преведена първата славянска богослужебна книга, осветена римските папи, след което този език е приет след 893 г. като официален книжовен и църковен език в България. Кръстанов прави и други открития във Ватиканската библиотека. В гръцки кодекс 2492 той намира сведение за епископското седалище на Климент в град Велеград в 906–916 г. Така Климент е създал своя школа в Девол и Велица, провинция Западна България. В същия ватикански кодекс Кръстанов открива и авторството на най-старата служба на св. Седмочисленици. Тя е съставена от Григорий Драчки през 14. век и отпечатана във Венеция през 17. век на гръцки. Ватиканският палимпсест е издаван само веднъж – през 1996 г., в малко издание тип брошура. В издаването участват Анна-Мария Тотоманова, която проверява превода с оригинала, и проф. Иван Добрев, който е редактор на изданието. Изследователите на славянски ръкописи се надяват на цялостно издание на превода, очаквайки, че Ватиканският палимпсест ще се утвърди като най-старата славянска книга, запазена до наши дни.
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg