Неделя, 05.02.2023

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Дискусия „Досиетата на ДС – повод за страдание и/или покаяние в евангелските църкви”

Main Pic
Публикувана: 16.11.2011
Автор: ЕВ
Прочетена: 1431
Коментари: 0

 

Водещ: Сега ще дадем възможност за кратки изказвания от залата. Първият, който желае да изкаже мнение по темата, е пастор Тодор Енчев.

П-р Тодор Енчев: От присъстващите тук мисля, че аз съм най-възрастният. Също и като свещенослужител. Ръкоположен съм за такъв на 1 януари 1963 г. Трябва да ви кажа, че едно е да сме чули, друго да сме живели. Първото ми арестуване бе на 27 септември 1945 г. и тогава се срещнах с Държавна сигурност. След това много пъти са ме викали. Изключиха ме веднъж завинаги от всички училища в България. Изпратиха ме в концлагер, после в затвор. Пет месеца бях следствен в ДС. След това няколко години в лагер и така над 30 месеца имам в концлагери в България. Брат Харалан Попов говори за Белене, но аз съм бил в Белене, и то няколко зими, скъпи братя и сестри. Дяволът си е дявол. Князът на този свят е Сатанаил, той винаги е гонел под различни форми църквата на Господа Исуса Христа. И през време на тъй наречения комунизъм, когато искаха да построят в България атеистична страна, евангелските църкви бяха под прицела на власите. Те ни гонеха, но дори и в Белене ние се събирахме и там работихме. Трябва да ви кажа, че макар че съм ял 360 грама хляб, малко топла водичка, работил по 16 часа на ден, съм бил щастлив и непрекъснато съм пеел, говорил съм за Бога и съм се молил. И там, в Белене, съм говорил на хиляди. И макар след това да съм проповядвал 15 години в Подуянската църква, по времето, когато бях отговорен пастор, а преди това да съм бил помощник-пастор, но в Белене съм считал, че е била най-плодоносна дейността ми като служител на Бога. Така че на дявола работата му е да гони невястата на Исуса Христа. И сега гони. Не само в арабските или други страни, той гони и в България и аз не се страхувам и срамувам да изповядам, че има различни форми, чрез които той се стреми да парализира, да омаломощи служението на Божите чада, но дерзайте, братя! Бог е жив. Апостолът пише: „Всичко, що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота не е от Отца, но е от света. Светът със своите похоти преминава, а който върши волята Божия, пребъдва до веки!

Водещ: Благодарим на пастор Тодор Енчев. Следващият желаещ за изказване по темата е пастор Павел Игнатов.

П-р Павел Игнатов: Няма спор, че темата е изключително трудна и тежка. Аз съм от това поколение, което е живяло дълго време в периода на атеизма. 1980 година бях избран за главен старейшина на Подземната църква (нерегистрираната църква), която беше гонена и всяко нейно богослужение беше нелегално. Трябва да ви кажа, че това време беше изключително трудно и е имало моменти, в които Божите работници са били смели герои, подобно на Давид, но друг път и в други обстоятелства мъжете, върху чиито плещи са лежали отговорности за делото Божие са показвали слабости, тъй като човек не е съвършен, само Бог е съвършен. Въпреки всичко църквата в България е опазена. Новото поколение наследи здрави основи. Едни разбити църкви, които дадоха възможност за съживление в новото време, за което трябва да благодарим на героите от миналото. Бил съм само на 14 години, когато за първи път ме арестуваха и това е отбелязано във вестника, имам документ, и в досието ми също го пише. Но днес искам да ви кажа, че не съм съвършен и в последните 20 години с чиста съвест на три пъти публично и пред много хора аз от свое име и от името на старите пастори от времето на служението им преди промените в България сме искали публично прошка, защото, няма спор, църквата в България не е подготвила нито пасторите, нито техните екипи за времето на атеизма. Самият факт, че българският народ падна под тежкото бреме на атеизма, говори, че църквите не са били на ниво и те са допуснали това отстъпление на нашия народ. Затова аз днес смятам, че старите братя – дали са били предатели, или не – всички трябва да се покаят и да кажат: „45 години търпяхме една безбожническа власт, някои от нас са били герои, други в отделни моменти са били герои, трети не са били достатъчно силни, но ние така или иначе сме били несъвършени и трябва да се покаем, да затворим тази страница, поучени от миналото да вървим напред.” Ролята на Евангелския алианс днес е да подготви хората за едно всеобщо покаяние, което да отвори пътя за едно всеобщо съживление. Иначе ние няма да можем да прекрачим в бъдещето, което Бог е приготвил за нашите църкви. Така че оттук, от тази Лидерска конференция, без срам и без страх старите водачи, старите пастори, членовете на църквите, активистите от нашите църкви трябва да наведем глави и да кажем: „Не бяхме достатъчно силни и не сме били достатъчно смели”. Чрез покаяние Бог ще ни пречисти.

Водещ: Благодаря на пастор Павел Игнатов. Още едно мнение на пастор Людмил Арсов.

П-р Людмил Арсов: Аз имам въпрос към гостите на дискусията и той е свързан повече с бъдещето, отколкото с миналото. Редно ли е, понеже тук става въпрос за прошка, хора, които по някакъв начин са били уязвими или са сътрудничели на ДС, да продължават да работят на отговорни позиции в църквите? Какво е мнението на участниците в дискусията? Задавам този въпрос, защото в момента в страната ни се водят тези дискусии за такива хора на държавни позиции. В други страни, например в Германия, хора, които са били част от такива служби, нямат право да заемат държавна служба. В други страни въпросът е решен по друг начин, но мен ме интересува какво мислят присъстващите тук? Благодаря ви.

П-р Христо Куличев: Аз бих казал открито, че не е редно. Любовта покрива много грехове, но Бог избира свои чисти служители. Не може да говорим за едно всеобщо покаяние. Покаянието е лично. Аз казах на един служител, който причини много зло на нашата църква, без да ми иска прошка, аз му казах: „Прощавам ти всичко, което си направил на мен, но това, което ти си направил на Божието дело и църквата специално, аз не мога да ти простя. Трябва да искаш лично прошка от църквата и от Бога.”

П-р Младен Младенов: Заразата не се отстранява с любов, а с хирургичен нож!

П-р Николай Стефанов: Аз мисля, че всеки случай е много различен и трябва конкретно да се гледа. Много зависи дали човекът се е покаял и дали е поел отговорността за това, което е било в неговото минало. Петър бе възстановен напълно и знаем колко успешен бе той като Божи служител в делото, така че не мисля, че можем да заклеймим и да кажем, че всички, които в миналото са сътрудничели на ДС, нямат право да служат. Ние не сме Бог. Бог го е избрал този човек и го е помазал, и му е простил. Кои сме ние да не простим и да не му дадем шанс, ако той има лидерските качества да води?

Водещ: Благодаря ви. Още изказвания и въпроси.

Мъж от публиката: Аз съм от Ботевград, служител. Много пъти сме били арестувани и понякога с цялото ми семейство. Аз искам да кажа на тези братя, които са навредили на делото Божие, които са станали причина за голямото разделение в България, което ние днес претърпяваме, да се покаят и да отидат там, където са направили големите пакости. И ние страдаме в Ботевград. Нека за тяхното спасение има достойно разкаяние.

Водещ: Говорим за една информация някак много обобщено. За един списък. Но в този списък много хора няма да бъдат показани. Няма да бъдат показани пастори, които са сътрудничели, но не са били част от ръководствата; няма да бъдат показани миряните, които са били във всяка църква поне по 4–5 сътрудници на ДС. Тоест коректно ли е според вас да стоварим тази отговорност, и то в еднакъв размер, върху тези, които ще бъдат изписани в списъка?

П-р Христо Куличев: Братя и сестри, вече съм завършил книгата, която писах с много голяма болка и много сълзи, за процесите в България. И имаше случаи, в които аз пишех и плачех, защото страдах с всеки един, който е страдал. Болно ми беше за всеки един, който не е устоял. Въпросът е вече дали той се е покаял, или е продължил в своето падение. Така че Библията и Бог ни дават примери за индивидуален подход към всеки един човек. Както Бог работи с личността на всеки един отделно, самостоятелно, Той няма универсално поведение към нас, така и църквата трябва да постъпи. Ще споделя с вас един реален пример. Когато в Белене са събрали повечето пастори, един от тях не издържал. Съгласил се да сътрудничи. Той събира всички пастори и им казва за своето падение. Днес никой не знае неговото име, защото пасторите са го приели като брат. Вие не можете да си представите какво е било това решение и колко тежко е било то. Тоя човек, който нямал никакви други близки, това са били неговите близки – пасторите, и той обрича себе си на една пълна изолация, на една пълна самота в това тежко време в Белене, но любовта го обгръща, любовта Христова. Кое е характерното в случая? Искреността на този брат. Неговото доверие в своите братя и сестри. Именно това трябва да се възроди в нашите църкви, а не тези, които знаем, че са били сътрудници, да се спотайват, дано не ги открият. За Бога всичко е открито. И аз много пъти, пишейки тази книга, се учудвам тези хора не са ли знаели, че Бог знае всичко? Какво са проповядвали и какво ще проповядват за в бъдеще? Ако ние искаме за нашето бъдеще да изградим една жива, истинска Христова църква, ние трябва да се поучим от това, през което е преминала църквата, и да видим пътя, който Бог сочи за нас.

Водещ: Пастор Младенов, преди да започнем този дискусионен панел, няколко души изразиха мнение и опасение, че ще бъдем доста крайни тук на платформата. Крайни ли сме?

П-р Младен Младенов: Поставяме за основа в разговора Божието Слово. Ако Божието Слово е крайно и ние трябва да заемем тази позиция, ако искаме изцеление на евангелизма въобще от всичко, което е нанесено върху него. Важна е позицията и аз призовавам във всички по-нататъшни събирания ние да изясним каква позиция заемаме. Бог казваше: ако се пролее някъде кръв, в двата града старейшините трябва да се съберат и да разсъждават откъде е дошло това проливане на кръв и ако, казва, старейшините не предприемат нищо, Аз ще застана срещу тоя човек, а това е страшно – Бог да застане срещу теб.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Първа част четете тук.

Втора част четете тук

Четвърта част четете тук 

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
Books-bg
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg