Четвъртък, 30.11.2023

Вестник Евангелски

Стих на деня"Праведните извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави." Псалм 34:17

OnLine
RSS Facebook Twitter

Институтът за принципи на правото навърши 20 години

Main Pic
Публикувана: 02.08.2015
Автор: Лъчезара Йосифова
Прочетена: 3713
Коментари: 0

Разговор с Лъчезар Попов – председател на ИПП и президент на “Адвокати – Европа”
 

Насърчаващият адвокат християнин, който е дал надежда на хиляди хора от различни континенти с мотото на „Международни адвокати“ - „Правосъдие с милост“, благодари на членовете и симпатизантите на Института. „Изминаха  20 години  на приятелство и сътрудничество с всеки един от вас, в областта на законите, етиката, морала и вярата. Институтът за принципите на правото беше и е наша платформа и трибуна. Той приютяваше нашите идеи  и събрания. Затова организирахме форум за юбилея с коронната тема на Института, „Адвокати Европа“ и „Международни Адвокати“, които имат клонове в близо 110 страни по света. Форумът бе озаглавен:

„ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА И ЕТИКАТА, ПРИМЕРИ И ПОСТИЖЕНИЯ.”

Г-н Попов, форумът, който се състоя в сградата на Съюза на юристите в България, привлече много юристи и породи интересни дискусии... Какво бихте споделили за нашите читатели?

Форумът под горния надслов бе организиран като част от честването на 20 години от създаването и дейността на Института за принципите на правото в България. Той отбеляза  и една нова крачка в развитието на нашия Институт. През следващите години Форуми ще бъдат организирани  по покана на  нашите членове от  Пловдив - на 25 юни 2016 г. в град Пловдив и  на нашите членове от Варна - през юни 2017 г. в град Варна.

Как бе основан Вашият Институт преди 20 години и какви бяха мотивите Ви?

Този въпрос ми беше зададен и от „Международни Адвокати“ за насърчение на цялата им мрежа в шест континента. През тази година бях помолен  да опиша в три последователни статии, публикувани в ежемесечния бюлетин на „Международни Адвокати“, достигащ до 30 000 християни юристи от шестте континента, самата история на Института, включително неговото създаване. Още от самото начало през 1994 г. бях запленен от възможността християните юристи да имат своето място в  България-София и другите големи градове. Основната задача беше да се научим как да работим за прилагането на библейските ценности в правораздаването и правоприлагането на  светския закон, спазвайки морала и етиката, посочени ни в Светата Библия. За това ни помогнаха и нашите приятели от чужбина, понеже такава организация не беше създавана в България до този момент.

ИПП е член на Балканската Мрежа за човешки права (БМЧП) с център Сараево - Федерална република Босна и Херцеговина.  Балканската мрежа за човешки права е създадена през 1998 г. ИПП спечели два проекта: единият беше за написване на „Наръчник за полицията и човешките права”,  както и за обучението по този Наръчник на 150 обучители от Академията на МВР. Институтът издаде 5000 полицейски наръчника, които бяха разпространени сред обучаващите се офицери в Академията и системата на МВР в цялата страна. По втория проект публикувахте книжката “Пътеводител за правата на гражданите и полицията”. При тираж от 15 000 книжки около 10 000 броя бяха раздадени в Столична  община, други общини, МВР, СДВР и неправителствени организации. Тези проекти бяха приети добре и от обществените медии. Какво друго бихте добавили за работата ви на Балканите?

Написахме и издадохме проучването  „Балканска бърза проверка”, както  и  „Ръководство за използването му” под егидата на Датския център за човешки права, създаден към Датското Външно Министерство. Тези  правни инструменти определиха  критерии, които дадоха възможност на бизнес компаниите превантивно да локализират потенциалните нарушения на човешките права, предизвикани от действията им по отношение на  самите техни работници, местното население и останалия бизнес.

Извършихме и проучването „Човешките права  във връзка  с определяне  на риска за бизнес в България”.

Вашият институт се занимава и с проектите за медиация, извънсъдебно решаване на спорове, и „Миротворци“. Тези проекти също бяха позитивно отразени от големи медии. Редно е да се отбележи, че в гражданската област има Закон за медиацията. Но “Миротворци”, както казвате Вие,  не е някакъв еднократен или едногодишен проект, защото лидерите, които подготвяте в Института, трябва да са обучени да изграждат мостове между хората, между организациите, между църква и държава. Защото помирението, която миротворецът извършва, се извършва чрез авторитета на Божието Слово.

Участвахме при изготвянето на критериите за изисванията към медиаторите през 2005 г., впоследствие  приети от Министерството на правосъдието. Издадохме книгата „Миротворецът” и брошурата за прилагането й. Осъществихме  първите две нива на обучение по тази материя в градовете София, Пловдив, Стара Загора и Нова Загора. Наскоро имахме курс пред уязвимите групи от хора - алкохолици, наркомани и бежанци, обучаващи се в жилищата за закрила, управлявани от организация „Бетел”. Готвим и законови промени в тази връзка.

Като Институт и “Адвокати – Европа” се ангажирахте преди години с писмената защита на нашумелия случай с шведския пастор Аке Грийн, и спечелихте делото. Бихте ли разказали за това?

Накратко, през 2002 г. започнахме да развиваме „Европейския Форум за религиозните свободи”. Тогава научихме и за казуса с пастор Аке Грийн, който бе току-що осъден от районния съд в Швеция за проповядване на омраза срещу хомосексуалистите по повод на негова проповед в църквата му, засягаща проведения гей-парад в Стокхолм. На втора инстанция помогнахме с правни аргументи за оправдаване на пастора. Така стана и пред Върховния съд на Швеция. Основните ни аргументи касаеха свободата на легитимен пастор да проповядва в църквата, където служи, според вътрешното си убеждение и разбиране за Библейските истини.

Следва продължение...

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg