Вторник, 27.02.2024

Вестник Евангелски

Стих на деня"А Исус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешниците (към покаяние)." Марк 2:17

OnLine
RSS Facebook Twitter

Европейска гражданска инициатива за защита на брака и семейството

Main Pic
Публикувана: 13.06.2016
Автор:
Прочетена: 2640
Коментари: 0
Европейската гражданска инициатива “Мама, татко и деца”, регистрирана официално от Европейската комисия на: http://www.mumdadandkids.eu/bg
 
Тя цели да защити правата на децата, брака и семейството, като призове Европейския съюз да приеме законодателство, което зачита правомощията на всяка държава-членка сама да определя политиката си в областта на брака и семейството, в съответствие с Хартата за основните права (член 9).
 
Минимумът подписи, който България следва да събере, е 12 750. Моля, подпишете и споделете с други по имейл или чрез социалните мрежи, за да наберем необходимата подкрепа.
 
През октомври Гражданският комитет на “Мама, татко и деца” подаде предложението си за нова Европейска гражданска инициатива (ЕГИ) в Европейската комисия. Предложението бе прието и на 11 декември Европейската комисия официално регистрира новата гражданска инициатива.
 
Организаторите имат вече една година за събиране на повече от 1 милион изявления за подкрепа от гражданите на ЕС. Събирането на подписи започна на 4 април.
 
Член 9 на Хартата за основните права на ЕС защитава държавите-членки срещу намеса от страна на ЕС в областта на брака и семейното право. Въпреки това, с течение на времето, ЕС прие увеличаващ се брой нормативни актове, от една страна, които се отнасят до брака и семейството. Разликите между националното законодателство на държавите-членки от друга страна, касаещи брака и семейството, продължава да се увеличава.
 
Ето защо ЕГИ “Мама, татко и деца” изисква от ЕС да приеме уникална дефиниция за брака и семейството, която да се прилага хоризонтално във всички правни актове на ЕС. Предложената дефиниция за брака като постоянен съюз между един мъж и една жена съответства на общата основа на законите на всички държави-членки на ЕС. Предложената дефиниция за семейството се основава на брак и/или потомство.
Когато един мъж и една жена сключат брак, това е защото те желаят да направят едно от най-важните решения, които съществуват — да създадат заедно семейство.
 
Държавата признава брака не защото е загрижена за чувствата, но тъй като подновяването на поколенията и отглеждането на децата гарантират бъдещето на нацията. Това обяснява важността на брака; който е не просто договор, но институция.
 
Бракът защитава семейството, тъй като се основава на посвещение за съвместен живот в дух на взаимно уважение и отговорност за децата, които произлизат от него.
 
Естествено, семейството е от първостепенно значение както за всеки индивид, така и за обществото. Това е мястото, където децата се обгрижват и възпитават; където всеки от нас има своето място в линията на поколенията. Семейството ни свързва един с друг и е мястото, където започва солидарността и споделянето, бидейки най-добрата социална мрежа за сигурност и най-ефективната защита от самота. Семейството също е двигателят за икономиката, за настоящето и за бъдещето.
 
Накратко, семейството е основната единица на обществото.
Именно поради тази причина основателите на Европейския съюз са гарантирали, че принципът на субсидиарност се прилага относно всичко свързано със семейството, което е от изключителна отговорност на държавите-членки. С други думи, политически решения, свързани със семейството трябва да се вземат на национално ниво, близо до семействата.
 
Независимо от това, от известно време насам, текстове на ЕС все по-често споменават семейството. В някои случаи, тези текстове се простират до дефинирането на семейството — дори ако тези дефиниции се различават в отделните текстове. Освен това, през последните години са приети много доклади от Европейския парламент, които се занимават с въпроса за родството, с други думи семейството.
Това създава проблеми, тъй като още повече концепцията за брака и семейството е обект на все по-различни възгледи между отделните европейски страни.
 
И така, в крайна сметка, тъй като вече не е ясно какво се има предвид, става невъзможно за европейските текстове да се тълкуват и прилагат.
 
Затова ЕС има спешна нужда от ясни и точни дефиниции за брака и семейството. Необходимо е, разбира се, тези дефиниции да допринасят за европейското единство, като се основават на общия знаменател на всички държави-членки, това, което е отражение на универсалната реалност на човечеството — брака между мъж и жена, и връзките между баща, майка, и дете.
 
Затова МАМА, ТАТКО И ДЕЦА ви моли да се присъедините към "Европейската гражданска инициатива" (ЕГИ), която цели да спомогне да се вземе предвид волята на гражданите от 28 държави-членки.
За много хора съзнателното лишаване на едно дете от баща или майка, и вероятно родителство, е както несправедливо, така и изкуствено. Важно е да се зачита брака между един мъж и една жена, и връзките, които свързват баща, майка и дете.
 
Помогнете ни да съберем голям брой подписи и да направим нашия апел ясен политически сигнал за европейските политици.
 
Повече относно регламента за провеждането на Европейските граждански инициативи можете да видите на сайта на Европейската комисия на: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq#q31
 
Източник: sva.bg
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg