Сряда, 16.06.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня"Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се!" 1 Коринтяни 16:13

OnLine
RSS Facebook Twitter

ОЕЦ отчете дейността си за 2017 година

Main Pic
Публикувана: 28.04.2018
Автор: Петя Зарева
Прочетена: 1968
Коментари: 0
Общото отчетно събрание на Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ), проведено на 28 април т.г., премина в сравнително стандартен за подобни събития формат, с доклад за дейността и финансов отчет за 2017 г., но бяха засегнати някои промени, свързани с бъдещата работа. По-долу ви запознаваме накратко с основните моменти от проведената работна среща.
 
С молитва и кратко слово към делегатите се обърна п-р Людмил Ятански, който беше и домакин на събитието. За председателстващ Общото събрание бе избран зам.-председателят на ОЕЦ, п-р Влади Райчинов, а за протоколчик - адв. Грета Ганева.
 
В своя доклад председателят на ОЕЦ, п-р Румен Борджиев, отчете редица инициативи, спомогнали за единството и сътрудничеството между отделните църкви. Като най-значимо за отчетната година беше откроено отбелязването, както в София, така и в много градове в страната, на 500 години от началото на Реформацията. Бяха споделени и някои слабости, а именно - липсата на добра комуникация и обратна връзка с офиса на ОЕЦ, както и че не са възстановени някои отдели на организацията, които са функционирали в миналото. 
 
В отчета на Ревизионната комисия, изнесен от Мария Бучкова, бяха споменати факти за внесените такси и целеви средства, както и целесъобразността на тяхното изразходване.
 
По време на изказванията п-р Николай Неделчев изрази възхищение от постигнатото и от посвещението на деноминациите. Той отбеляза, че финансовото участие показва ангажираност. Влади Райчинов посочи, че ОЕЦ има уеб страница с информация за деноминациите, както и страница във ФБ, която информира за текущите събития. Отбелязано беше, че ОЕЦ е била първата организация с реакция срещу приемането на Истанбулската конвенция.
 
След изказванията на няколко представители на членуващите деноминации, ОС прие единодушно доклада и отчета. Беше изказана благодарност за работата на Камелия Славчева като секретар и касиер на организацията. Председателят информира, че след нейното напускане тези две функции ще бъдат разделени и изпълнявани от различни служители. За секретар е назначена Грета Ганева, която и досега беше юридическият консултант на ОЕЦ, а за касиер - Димчо Маринов. И двамата накратко се представиха и декларираха своята готовност и мотивация професионално да допринесат за общото евангелско дело в страната.
 
Представени бяха новите асоциирани членове на ОЕЦ: Фондация „Динамис“, ВЕБИ и ВДУ „Св. Тривелий.“ 
 
Относно бъдещото развитие на организацията и разширяването на членството в ОЕЦ, ОС възложи на УС да проведе дискусия и да направи мотивирано предложение за промени в Устава. 
 
ОС взе решение представителите на ОЕЦ в общото събрание на Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) да бъдат Румен Борджиев, Стойко Петков и Грета Ганева. 
 
Грета Ганева представи пред делегатите различни възможности за кандидатстване пред фондове по европейски и национални програми, които са свързани, както с ремонт на църковни сгради, така и с местни инициативи с хуманитарна насоченост. 
 
Отчетено бе, че новият регламент за защита на личните данни, който влиза в сила от 25 май 2018 г., се отнася и до вероизповеданията. Посочена беше необходимостта да бъдат адаптирани начините за събиране и съхранение на лични данни.
 
Работата на ОЕЦ ще бъде в начертаните параметри в двугодишната програма от мандата на ръководството, като акцентът е върху повече взаимодействие между отделните църкви и адекватност на същите към заобикалящата ни действителност.
 
„Евангелски вестник“ ще продължи да ви информира за всички събития, които стават, както на ниво регионални църковни конференции и семинари, така и в национален мащаб. Предварително ви благодарим за отклика и неизменната молитвена подкрепа.
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg