Събота, 26.11.2022

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Национална обща молитва за България, 22 септември - интервю с адв. Димитър Спилков

Main Pic
Публикувана: 04.09.2018
Автор: адв. Димитър Спилков
Прочетена: 3858
Коментари: 0
Уважаеми читатели, предлагаме на Вашето внимание интервюто с адвокат Димитър Спилков, който споделя мисли относно предстоящия Национален ден на молитва. Събитието ще се проведе в Пловдив, на 22 септември, в зала "Колодрума" oт 14 часа. Поканени са всички вярващи, които имат възможност да откликнат и горят за Господа с вяра в силата на молитвата.
 
ЕВ: Адвокат Спилков, как се роди идеята за инициативата за Националния молитвен ден?
 
Адвокат Димитър Спилков: Инициативата се роди чрез комуникация между много пастори и служители от различни населени места и евангелски деноминации в България. Съгласихме се да работим като братя и сестри в Христа, за да търсим заедно лицето на Бога, да ходатайстваме за спасението на хората в България и за подобряване състоянието на Тялото Христово. Молитвата е породена и от желанието ни да видим положителна промяна в обществото - в сферата на политиката, икономиката, образованието, здравеопазването, медиите и семейните ценности.
 
ЕВ: Каква е целта, която си поставяте?
 
Адвокат Димитър Спилков: Посветихме  се да се смиряваме пред Господа и да изграждаме библейско братолюбие и единство в Светия Дух, защото всички служим на един Господ, работим за изграждането на едно Божие царство на земята, и ще живеем в един град - новия Ерусалим. Вярваме, че когато изпълним библейските принципи с правилни мотиви, с детска простота и чистота, както ни заповяда Исус Христос и ни увеща апостол Павел, тогава Бог ще изпълни Своите библейски обещания за нас. Той каза в Словото Си, че ако "людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им" (2 Летописи 7:14). Знаем също, че е много добро и благоугодно братя и сестри да живеят в единодушие - защото "Господ там е заръчал благословението - Живота до века" (Псалом 133). А Исус Христос ни заповяда да се обичаме така, както Той ни е възлюбил. Той посочи, че това е единствения критерий, по който хората ще разпознаят, че сме Негови ученици. А в своята така наречена Първосвещеническа молитва, записана в евангелието от Йоан 17 глава, Той два пъти спомена, очевидно защото е много важно, да бъдем всички съвършени в единство, за да познае светът, че Исус е изпратен да бъде Спасител и Цар. Бог изисква от нас да бъдем духовно зрели и не само да знаем тези неща и да ги проповядваме, но и да ги изпълним.
 
ЕВ: Моля, разкажете за регионалните молитвени инициативи!
 
Адвокат Димитър Спилков: Заради причините, които Ви споделих, ние нарекохме тази инициатива "Общо молитвено движение и братолюбие". Пастори от цялата страна и от почти всички евангелски деноминации се събрахме през 2017 г. в Стара Загора, разделихме България на шест молитвени региона и насрочихме дати за провеждане на регионални молитви, които да се излъчват на живо чрез уебсайта на молитвеното движение, за да може в цяла България да се организират на съответната дата молитвени събрания във всяка местна църква и чрез телемоста всички да се молим заедно. Вече втора година се провеждат регионални общи молитви. На тях се събират християни от целия регион и от различни евангелски църкви - методистки, баптистки, съборни, петдесятни и много т. нар. харизматични. Констатираме, че тази инициатива се разраства, тъй като в нея се включват все повече деноминации, пастори и други вярващи. Още тогава в Стара Загора се съгласихме всяка или почти всяка година да провеждаме и по една национална молитва за България. Също, че ще работим за това във всеки град пасторите от околността да се събират заедно ежемесечно, за да се молят, да изграждат братски взаимоотношения и да работят за спасението на хората в своя регион. Чрез това молитвено движение искаме да подбудим вярващите да подобрят своя личен молитвен живот и да гледат на личното изучаване на Библията и на молитвата не като на досадна религиозна практика, а като жива, огнена връзка с Бог, мотивирана от любов.
 
 
ЕВ: Защо решихте да насрочите Националния ден за молитва именно на празничната дата, 22 септември?
 
Адвокат Димитър Спилков: Защото е почивен ден и е удобен за пътуване и събиране на хора от цяла България. И тъй като е празник - лесно се запомня. Така хората могат да планират и да дойдат да се молим заедно.
 
 
ЕВ: Какво очаквате от Националния ден за молитва?
 
Адвокат Димитър Спилков: Искаме да се смирим пред Господа и да потърсим лицето Му като едно семейство, като един тим, като една войска. И да го направим по такъв начин, че небесният ни Отец да чуе молитвата ни и да има резултат. Бог не се впечатлява от големи събития. Той поглежда на смирени сърца, които "треперят от Словото Му", както е казал чрез пророк Исая в едноименната книга, глава 66, стихове 1 и 2: "Така казва Господ: Небето Ми е престол и земята е Мое подножие. Къде е домът, който ще построите за Мене? И къде е мястото на Моя покой? Защото Моята ръка е направила всичко това и всичко това така е станало - казва Господ. Ето на кого ще погледна: на онзи, който е смирен и съкрушен духом, и трепери от Словото Ми". Вярвам, че Бог е издал заповед от Своя трон и събира своята духовна армия. Той изпраща повиквателна до всеки един от нас да дойде, да Му се поклоним заедно и да воюваме в молитва срещу силите на злото, и да изпросим Неговите благословения и реализирането на Неговия план за хората в България. Очакваме християните да чуят този призив и да не проспят духовната битка. Ако наистина обичаме Бога и България, ще дойдем и ще се молим. Голяма сила има усърдната молитва на праведния, казва Божието Слово. А колко по-голяма сила има усърдната молитва на праведните в единство, които се молят водени от Светия Дух! Бог възнаграждава тези, които Го търсят с вяра. Затова вярваме и очакваме Неговото благословение и съживление: нарастване на броя спасени души; вярващи, които са запалени да служат на Бога и обичат горещо; положителна духовна трансформация в обществото. Ако изпълним библейските условия, ще получим библейските обещания. 
 
 
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
Books-bg
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg