Сряда, 01.12.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

111-годишният съюз на баптистите избра нов председател

Main Pic
Публикувана: 19.03.2019
Автор: Влади Райчинов
Прочетена: 1508
Коментари: 0
Осемдесет делегати от баптистки църкви в цялата страна се събраха на 15-16 март за редовен изборен конгрес на Съюза на евангелските баптистки църкви (СЕБЦ). Форумът посочи нови водачи, които да поемат отговорност за деноминацията през следващите четири години. За председател беше избран п-р Теодор Опренов, а за генерален секретар конгресът гласува доверие на п-р Влади Райчинов. 
 
Събитието тази година беше с домакинство на Баптистката църква в Казанлък. Въпреки че XXXVI конгрес е редовен, с решение на деноминационното настоятелство той бе изтеглен за месец март, а не през есента. Причината за това са различните трудности, през които понастоящем преминава съюзът, както и необходимостта да се вземат мерки и да се гласува доверие на обновен ръководен екип. 
 
С някои изключения почти всички църкви в страната изпратиха свои делегати, а събранието обсъди значими теми като развитието на СЕБЦ през последните години, подготовката на нови водачи и пастири, мисионерската дейност на църквите, цялостна визия за разгръщане на призванието на вярващите да изграждат Христовото царство, насоки за финансово стабилизиране на деноминацията. Отчети за състоянието на съюза бяха изнесени от досегашния председател п-р Стойчо Апостолов и генералния секретар п-р Теодор Опренов. Делегатите се обединиха около важността на личната отговорност на всеки вярващ и всяка църква и необходимостта от Божията любов и несекваща грижа. 
 
Само седмица след отбелязването на 70-годишнината от Първия пастирски процес (произнасянето на присъдите от комунистическата власт срещу първите 15 евангелски пастири става на 8 март 1949 г.) вярващите осмисляха и обсъждаха въпроси като единството на вярващите, общата мисия на Баптисткия съюз да благовества и да основава нови църкви, силата да се устоява в трудни времена, жертвоготовността у всеки един за съграждането на общото деноминационно семейство. 
 
Специално време бе отделено на инициативи, проекти и събития на няколко различни равнища. Димитрина Опренова описа дейността на Женската организация (ЖО) към СЕБЦ и представи новия национален водач Гергина Кирякова, а Димитър Георгиев на фона на много снимки направи преглед на развитието на Християнската младежка баптистка организация (ХМБО). Конгресът отдели време за преглед на служенията и на Детския отдел – една от най-новите структури в рамките на съюза. Радостин Марчев описа дейността на Баптисткия богословски институт (ББИ), като изброи различните всички проведени курсове и програми и посочи регионалните центрове на дейността на ББИ – Варна, София, Казанлък, Сливен и Лом. 
 
Темата на баптисткия конгрес тази година бе „По това ще познаят“. В размисли по този въпрос п-р Георги Тодоров подчерта, че вярващите хора живеят в свят, където обществото ги наблюдава внимателно и критично. От начина им на живот си проличава дали те са променени, дали в тях има нов живот и надежда, дали наистина са Христови последователи. Поне на три пъти в евангелията Христос посочва по какво се разпознава, че сме Негови ученици: Йоан 8:31 (където предусловието за ученичеството и познаването на истината е пребъдването в Неговото слово); Йоан 13:35 (където акцентът е върху любовта и единството помежду ни); и Йоан 15:8 (където вниманието е насочено върху плода в благовестието). 
 
През 2018 г. СЕБЦ отбеляза юбилей от 110 години, откакто през 1908 г. водачи от цялата страна се събират, за да поставят начало на деноминацията като национално обединение. Годишнината бе съпроводена с две национални конференции на тема „Мисия и благовестие“. Заключенията от тези дискусии бяха обобщени и приети като общо посвещение за вярност, за служение, за чистота, за благовестие. На конгреса в Казанлък пастирите за пореден път си припомниха този духовен ангажимент и на базата на направеното посвещение обсъждаха каква да бъде визията на баптистките църкви за следващите години. В крайна сметка събранието се обедини около ценности като любовта помежду ни, стремежа за изграждане на единство, търсенето на общение с Господа в молитва, първостепенното място на Божието слово, изпълването с Духа и духовната борба за святост. 
 
През втория ден на конгреса п-р Стойчо Ников изнесе проповед за отдадеността на вярващия жертвоготовно да протяга ръце към ближния с подкрепа и любов. „По какво разбират хората, че сме Христови последователи?“, запита той и посочи, че християнската вяра е вяра на втората миля. Светът ще ни познае по готовността да бъдем съпричастни, да се отнасяме с любов, да се изграждаме взаимно. Този белег е трудно изпълним, но именно любовта е революционната ценност, с която Христос преобръща ценностите и установява Царството си. 
 
В отделна дискусия делегатите обсъдиха финансовото състояние на съюза. Беше споделено посвещение за ангажимент от страна на църквите и на отделните вярващи към финансовото подкрепяне на съюзните служения. П-р Теодор Опренов представи насоки за изпълнение на стратегия за финансово оздравяване на съюза, а конгресът прие документа, възлагайки на новото съюзно настоятелство да конкретизира мерките и да ги приведе в изпълнение. С всеобща воля беше увеличена съюзната вноска от страна на всяка църква за издръжка на деноминацията, а отделни църкви изразиха духовно посвещение да подкрепят допълнително дейността съюза. 
 
Докато комисия преброяваше гласуването на делегатите за ново съюзно ръководство, п-р Теодор Опренов разясни подготвен от офиса на ОЕЦ документ с насоки за изпълнение на отговорностите на СЕБЦ и на местните поделения по отношение на новоприетите изменения в Закона за вероизповеданията, влезли в сила от 1 януари. Независимо от затягането на някои изисквания от страна на държавата (поддържане на регистър на духовните работници; опис на молитвените домове; административна отчетност за гостуващи проповедници и др.) беше подчертано, че по никакъв начин не се променят условията за благовестие, ученичество и мисия. Църквите продължават да са свободни да изграждат Божието царство както и досега. 
 
В дискусията също така бяха обсъдени новите отговорности както на съюзния офис, така и на отделните църкви и на отделите към СЕБЦ да гарантират защита на всички лични данни, с които боравят. Темата е важна поради въвеждането в българското законодателство в средата на миналата година на новите административни изисквания по GDPR. 
 
В крайна сметка конгресът гласува доверие на обновен екип от водачи. Настоятелството на СЕБЦ се състои от 13 членове. Двама от тях се посочват на отделни изборни конференции на Женската организация към съюза и на Християнската младежка баптистка организация, а конгресът утвърждава участието им в съюзния ръководен орган. За нов председател на СЕБЦ през мандата 2019-2023 г. беше избран п-р Теодор Опренов, а на длъжността съюзен секретар делегатите поставиха Влади Райчинов. Формално
мандатът на новото ръководство влиза в сила веднага след съдебната пререгистрация на Съюзното настоятелство. 
 
Преди да се разделят, делегатите отделиха време за Господнята трапеза, отслужена от четирима пастири, служили през последните две десетилетия като председатели на вероизповеданието – п-р Теодор Ангелов, п-р Васил Василев, п-р Христо Гърдев и п-р Стойчо Апостолов. 
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg