Събота, 23.10.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Висшето образование в полза на младите - интервю с д-р Ивайло Даргов, финансов директор на ЕВУИМ

Main Pic
Публикувана: 30.05.2019
Автор: Евангелски вестник
Прочетена: 1638
Коментари: 0
Уважаеми читатели, предлагаме на Вашето внимание едно интервю на „Евангелски вестник“ с д-р Ивайло Даргов, финансов директор на ЕВУИМ:
 
ЕВ: Д-р Даргов, само преди дни празнувахме най-красивия български празник на просветата и културата. Вие сте млад човек, който работи в областта на образованието. Какво Ви мотивира да се посветите на тази работа?
 
Д-р Ивайло Даргов:
За да бъда максимално честен с вашите читатели, трябва да кажа, че до преди няколко години, ако някой ми беше казал, че ще се посветя на работа в областта на образованието, нямаше да му повярвам. По това време се бях потопил в корпоративния финансов свят и този на бизнеса. В същото време като докторант, познавах добре системата на висшето образование в странта и имах своите резерви спрямо нея. Обаче най-хубавите неща в живота на човека стават неочаквано. Така се случи и с мен. Когато се срещнах с ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, бързо осъзнах,  че с него имаме общи ценности и разбирания за развитието, модернизирането и поддържането на високо качество на образование. Образование, което да подготвя младите хора за успешна реализация в съвременната силно динамична социално-икономическа среда.
 
Когато човек има това разбиране,  той осъзнава тежката и отговорна роля на висшето образование, а именно постоянно да се променя и развива, така че да бъде в полза на младите хора, разчитащи да получат полезни и приложими знания и умения, които да им послужат като конкурентни предимства в една мултинационална бизнес среда. Постигането на тази задача, свидетелство за което е успешната реализация на студентите и високата оценка на бизнеса за техните качества, е изключително мотивиращо и удовлетворяващо. 
 
Казвайки това, не мога да не се сетя, че наскоро получихме видео послание от наша абсолвентка, която в момента е одитор към Сметната палата на Европейския съюз. Във видеото тя благодари на своите преподаватели за практическите знания, които е получила, и с гордост споделя своя професионален  успех с тях. Ето това е истинска мотивация в духа на 24 май.
 
 
ЕВ: Бихте ли ни разказали за Вашата образователна институция и нейната мисия?
 
Д-р Ивайло Даргов:
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) е съвременна образователна институция, която от 2001 г. досега е предоставила обучение на близо 18 000 души. Членството на ЕВУИМ в престижни, международни организации за висше образование като EFMD, CEEMAN, AACSB, PRM, ни позволява да разработваме и прилагаме учебни програми, отговарящи на най-високите стандарти и да бъдем конкурентни на специализираните бизнес училища в Европа. Наша цел е да предоставим в България достъпно образование с европейско качество.
 
В нашите бакалавърски и магистърски програми преподават както изтъкнати хабилитирани лица в областта на икономиката, администрацията и управлението, така и доказали се бизнес лидери. Тази практическа насоченост, ни позволи да изградим мрежа от над 150 партньорски организации – бизнес структури, частни компании, публични и неправителствени организации. С тяхна помощ ние гарантираме професионална реализация на всички наши бакалаври, като още в четвърти курс на обучение ЕВУИМ им подсигурява предложение за работа.
 
В същото време смятаме, че успехът не се базира само на натрупани знания и подсигурен професионалне старт. Успехът се гради с упоритост, характер и вътрешна мотивация. Затова в ЕВУИМ се стараем не само да надградим знанията на нашите студенти, но и да ги развием като личности. В тази връзка в процеса на обучение обръщаме специално внимание на професионалната етика, ценностите и социалната отговорност.
 
 
ЕВ: В една Ваша публикация заявявате: „Парадоксално или не, когато се опитват да разберат бъдещето, хората поглеждат към миналото и по-точно към наличната информация за миналото.“ С оглед на тази Ваша мисъл, какво трябва да променят съвременните образователни институции?
 
Д-р Ивайло Даргов: 
Технологичните нововъведения несъмнено ще предизвикват все по-сериозна промяна в нуждите на бизнеса и очакванията му към човешкия капитал. През следващите десетилетия редица професии ще се превърнат в изчезващи, а други ще се появят на тяхно място. Колкото и да ни се иска да можем да предвидим този процес, истината е, че не сме в състояние да го направим напълно. По примера на Карл Попър, ако днес осъзнаваме, че в даден бъдещ момент ще знаем или можем нещо, то това знание или умение вече принадлижи на настоящето.
 
В контекста на образованието трябва да си даваме сметка, че готвим специалисти, които ще трябва да се развиват в среда, която не сме в състояние напълно да предвидим или да разберем към настоящия момент. Затова висшето образование не трябва да се поддава толкова много на модата и твърде тясната специализация. Висшето образование трябва да предаде едни класически знания и умения, които имат непреходна полезност и в същото време да научи младите хора как успешно да се адаптират към промените. Така отново изкристализира нуждата от изграждане на характер, упоритост и ценностна база в младите хора, които в ситуацията на промяна могат да ги съхранят и да ги доведат до успех.
 
 
ЕВ: Вашето висше училище е наречено още „европейско“. Кое го прави различно от останалите университети в България?
 
 Д-р Ивайло Даргов:
Както вече споменах, Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се старае да предоставя обучение, което да е напълно конкуренто на бизнес училищата в Европа и по света. Наша цел е това образование с европейско качество да бъде достъпно за младите хора тук, в България. Нашите бакалавърски и магистърски програми отговарят на добрите практики, възприети от най-уважаваните световни университети в областта на икономиката, администрацията и управлението. Това, в комбинация с практическата насоченост в процеса на обучение, дава възможност на нашите студенти безпроблемно да намерят професионална реализация в международни бизнес организации и техни изнесени структури, както и в институциите на Европейския съюз и други международни валутно-финансови институции. В същото време, с оглед на националната икономика, е важно да подготвим кадри, които да съумеят да превърнат българския бизнес в успешен на европейско и международно ниво. 
 
 
 ЕВ: Ще си позволя да Ви цитирам отново. „Всички оценки за бъдещето са отражение на очакванията или вероятностите, които човек придава на възможните проявления и събития.“ В тази връзка, какви са Вашите очаквания за бъдещето на България, като наблюдавате съвременните млади хора?
 
Д-р Ивайло Даргов:
Знаете ли, ние сме свикнали да товарим младите хора с прекалено много очаквания. Още от тийнейджърските години учителите им повтарят, че от тях зависи да поправят един или друг недостатък на съвременното общество. Този натиск в комбинация с нарастващия негативизъм, с който се сблъскват, ги кара да се самоизолират и да изпадат в апатия към социалната, икономическа и политическа обстановка. Така младите хора като че ли се капсулират в ограничено социално пространство.
 
В същото време, постоянните опити да им се напомня за проблемите и предизвикателствата, които ги чакат, детронират всяка форма на авторитет. Та нали именно тези, които днес имат възможност да бъдат активни, създават проблемите, за които говорим, или пък са неспособни да ги решат. Как тогава можем да очакваме младите хора да ги уважават или да се учат от тях?
 
И тук отново стигаме до ролята на образованието – както висшето образование, така и това на по-ранен етап – да даде добър пример, да провокира социална ангажираност и емпатия у младите хора, да предизвика оптимизъм, а не да прехвърли проблемите на съвременното общество върху бъдещото поколение.
 
ЕВ: Живеем в свят, който се променя неузнаваемо бързо, но моралните ценности са нещо фундаментално. Доколко е важно хората, които са се посветили на професионална кариера в образованието, да обучават, инвестирайки собствените си християнски принципи?
 
Д-р Ивайло Даргов:
Емпатията, съпричасността, личната отговорност и житейската етика са общоприети ценности. Важно е не само да се говори за тях, но и да се дава личен пример, както в областта на образованието, така и във всяка друга сфера. Повечето книги, посветени на лидерството, в една или друга степен изтъкват ролята на ценностите и добродетелите на личността. Но възпитанието на характер, етика и ценности, не се случва чрез учебници и извеждане на формули за поведение, а чрез личен пример в учебната зала и извън нея.
 
Изключително много ме радва, че бизнесът в България все повече започва да си дава сметка колко е важна личността на даден служител, много по-значима от сухите знания. Все повече собственици на фирми ме питат не за академичните резултати и оценки на завършващите студенти, а за техните личностни качества, желание за развитие и морал. Това ме кара да бъда оптимист за икономическото и социално развитие на България! 
 
 
ЕВ: Как бихте мотивирали младите хора днес да останат в Родината си?
 
Д-р Ивайло Даргов:
Проблемът не е да мотивираме младите хора да останат в страната. Проблемът е да откажем родителите им да ги напътстват и съветват да напуснат Родината. Юношите и младежите не са натрупали толкова негативизъм и огорчение, за да изберат да напуснат страната, родителите им обаче често са. Докато родителите не започнат да виждат възможности за реализация и достоен живот за децата им в България, трудно бихме могли да спрем вълната на миграция. В ЕВУИМ постоянно се стремим да докажем, че в България може да се получи също толкова добро висше образование, колкото в западните страни. Но за да останат младите хора да живеят и работят в страната, държавата и бизнесът трябва да докажат, че в България човек може да има толкова спокойствието и качеството на живот, каквото би могъл да има в останалите страни в Европа.
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg