Неделя, 09.05.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня"Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина." Откровение 21:4

OnLine
RSS Facebook Twitter

Проповядване на различни нива

Main Pic
Публикувана: 06.10.2019
Автор: Радостин Марчев
Прочетена: 1271
Коментари: 0
Малцина проповедници мислят за нивата, на които въздейства (или поне би могла да въздейства) една проповед. Вероятно отчасти поради тази причина експозиторното проповядване доста лесно се превръща просто в обяснение на Библията. Идеята е, че ако хората разберат ясно какво Писанието казва, това знание ще промени начина им на мислене, а то на свой ред ще рефлектира върху живота им.
 
От обратната страна стоят онези проповедници, които се обръщат към емоциите и чувствата на слушателите си. Сърцето, а не главата, диктува действията, смятат те, и когато човек е докоснат и развълнуван, това ще промени живота му.
 
И в двете виждания има нещо вярно, но в същото време и двете са сериозно непълни.
 
Исус казва: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум” (Лука 10:27).
 
Освен очевидната идея, че ние трябва да обичаме Бога цялостно и пълно, на второ място този стих ни учи, че всяка част от многостранната човешка природа трябва да бъде насочена към Него. Ако храним само човешкия интелект или единствено емоциите, резултатът би бил едностранен и незадоволителен.
 
По този начин, предвид сложната библейска антропология, проповедникът трябва да се насочва едновременно към ума, сърцето, въображението и волята, адресирайки реалните проблеми, които вълнуват хората, на които той говори. Разбира се, не винаги е възможно един проповедник да направи това цялостно и дори когато говори на различни нива, в различните му проповеди често едно от тях ще бъде по-ясно подчертано или водещо от останалите. Но това е нещо, което може (и трябва) да бъде компенсирано в някои от следващите недели.
 
Разбира се, също, различните проповедници имат различен стил на проповядване и някои от тях естествено гравитират към определено ниво на въздействие. Но това не трябва да се превръща в оправдание за една в крайна сметка духовно нездравословна за слушателите му, диета. Проповедникът трябва да познава своите слаби области, така както и силните си страни, и съзнателно да работи, за да ги компресира.
 
Казано с други думи, това означава, че проповедниците трябва да се научат да обичат своите слушатели повече от своя естествен стил на проповядване и относителното удобство, което идва от неговото използване. Те трябва да се стремят да развият стил, който е максимално полезен за хората, на които служат. Това означава също, че те трябва да обичат хората повече, отколкото предмета, върху който проповядват. Проповедниците трябва да се откажат от това за какво ТЕ предпочитат да говорят и да започнат да мислят какво хората ТРЯБВА (не задължително искат) да чуят.
 
Да слагат слушателите си на първо място може да изисква развиване на нов начин на мислене и усвояване на нови умения. Те трябва да се научат да използват езика, който хората говорят, вместо да изискват от тях (особено от тези, които отскоро са в църква) да научат техния (църковен) език. Но за да бъдат успешни говорители на ТЕЗИ хора, седмица след седмица проповедниците трябва да се посветят на това.
 
Исус съвсем неслучайно завършва изречението Си в стиха, който цитирахме, с думите „и да възлюбиш ближния като себе си.” По един много специфичен начин това се отнася за проповедниците.
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg