Четвъртък, 05.08.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня"Правдата Ти не съм скрил в сърцето си; Верността Ти и спасението Ти съм изявил; Не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание." Псалм 40:10

OnLine
RSS Facebook Twitter

Ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух...

Main Pic
Публикувана: 07.06.2020
Автор: Минко Казаков
Прочетена: 1077
Коментари: 0
Това, което ще се случи в деня на Петдесетница, е толкова важно за Христос, че Той отделя на предстоящото слизане на Светия Дух почти цялото си време с учениците, преди да се възнесе. И преди разпятието Си Той им е говорил нееднократно за това, че те трябва да очакват Утешителя.
 
Апостол Лука силно набляга на важността на изливането на Светия Дух, като в Деяния 1:4 обобщава събиранията и разговорите на Христос с апостолите в дните преди да се възнесе в една посока – да чакат обещаното от Отца кръщение със Светия Дух. И дори когато учениците се опитват да обърнат разговора към това, което ги интересува – последното време и окончателното установяване на Божието царство, Христос отново насочва вниманието им към идването на Светия Дух. Това е и последното Му послание към тях преди Неговото възнесение: „Ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух“ (Деяния 1:8).
 
В края на евангелието си апостол Лука записва последните напътствия на Исус, преди да ги заведе на мястото, от което ще се възнесе и те са същите: „И ето, Аз изпращам върху вас обещаното от Отца ми; а вие стойте в града (Ерусалим), докато се облечете със сила отгоре!“ Исус оставя учениците, но не ги оставя за дълго сами. Йоан записва думите Му, че е по-добре Той да отиде при Отец, защото иначе Утешителят (Светият Дух) няма да дойде (Йоан 16:7).
 
Защо е толкова важно за Исус Христос слизането на Светия Дух и кръщението (потапянето) на учениците в Него? Защото чрез Светия Дух учениците получават сила. Сила, с която ще са способни да свидетелстват на всички народи, като започнат от Ерусалим. Гръцката дума, която е преведена като „сила“  на български език е „дюнамис“. Означава способност, сила, мощно дело или могъщ дух. Когато мислим за значението на думата „дюнамис“ можем да направим аналогия с думата „динамит“, която е със същия корен. Господ дава на християните сила, несравнимо по-голяма от тяхната, за да могат да свидетелстват за Него тогава, когато обстоятелствата са непреодолими с човешка сила. Това е същата тази сила, с която Исус служи (Лука 4:14). Тази сила действа и чрез апостол Павел, за да бъде вярата на слушателите му основана на Божието мощно действие, а не на човешките думи (1Кор. 2:5). Помазанието на Светия Дух учи вярващия на всичко, от което има нужда (1 Йоан 2:27). Без силата на Светия Дух човек не е способен да стори нищо за Бога.
 
От Писанието е ясно, че тази сила се дава с цел и тази цел е да помага на християнина да извърши Божията воля – да свидетелства за Него. Екипировката, която има един войник, му служи, за да може да бъде максимално ефективен в изпълнението на своята мисия, възложена му от неговия командир. Поради тази причина Исус иска християнинът да бъде облечен със силата на Светия Дух (Лука 24:49), за да бъде способен максимално ефективно да изпълни мисията, на която е изпратен. Това е същата онази сила, с която Бог Отец възкреси Исус от мъртвите и Го постави да седне от дясно на небесния престол. Тя изисква отговорно отношение.
 
Тази сила не е просто някаква енергия, защото тя не е безлична. Изпълването със сила всъщност е изпълване със Светия Дух – изпълване с Бога. В пророчеството на пророк Йоил, което се изпълнява на Петдесетница, Бог е този, Който излива Духа си на всяка твар, за да изяви мощта Си. Това е Негово решение и действие. Хората правят това, което Бог им е дал като способност, отново за да изявят Бога. Това се случва и с учениците, когато Светият Дух слиза върху тях. Те не знаят езиците, на които започват да говорят, но Светият Дух говори чрез тях на онези, които трябва да чуят и да разберат онова, което Той има да им каже.
 
Бог прави това, което е решил, чрез своите Си. Днес има хора, които претендират, че са пълни с мощта на Светия Дух, но използват силата, която имат, както си искат. Забравили са, че Господ означава Господар. Светият Дух е Господар над тези, които са изпълнени с Него. Много ми харесва определението, което покойният евангелизатор Райнхард Бонке дава –  християнинът, който е изпълнен с Духа е Божията ръкавица. Ние сме като ръкавица, която Божията ръка изпълва. Бог извършва всяко действие, а не ръкавицата. Ако не е изпълнена от Бога, тя е напълно неспособна да извърши каквото и да е било. „Без Мен вие не можете да сторите нищо“, казва Исус на учениците Си в Йоан 15:5. Именно затова Той изпраща Светия Дух, защото без Него не можем да сторим нищо. Важно е вярващите да бъдат водени от Светия Дух, а не да се опитват да водят Него. Бог не дава силата на Духа за да доставя удоволствие, както някои смятат, но за да ни води в изпълнението на Неговото дело.
 
Да чака, докато се изпълни със силата на Светия Дух е от първостепенна важност за всеки един християнин. Денят на Петдесетница ни напомня именно за това. Чрез кръщението си в Светия Дух уплашените и изпокрили се ученици придобиват сила, за да преобърнат света. Същият Петър, който от страх се отрича от Учителя си, изпълнен със Светия Дух се изправя пред множеството, за да обърне към Христос около три хиляди души наведнъж и да даде началото на една духовна революция под ръководството на Бога, която продължава и днес.
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg