Неделя, 09.05.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня"Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина." Откровение 21:4

OnLine
RSS Facebook Twitter

Есхатология: важността на библейските пророчества

Main Pic
Публикувана: 09.08.2020
Автор: Сам Уолдърн
Прочетена: 532
Коментари: 0
Първата част на статията можете да си припомните тук.
 
Всичко, което Библията учи е важно, но не всичко, което тя учи, е еднакво важно за християнската вяра. Нека да ви дам една крайна и глупава илюстрация за това. Библията учи, че има само един Бог и че Исус е Неговият вечен Син. Библията също така учи, че е имало гигант с 24 пръста – по 6 на всяка ръка и крак (2 Самуил 21:20). Няма никакво съмнение кое учение е по-важното от двете. Самата Библия учи, че някои от нейните учения са по-основни за християнството от други.
 
Матей 22:36-40 36: "Учителю, коя е най-голямата заповед в закона? А Той му каза: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“ Това е най-голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си.“ На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.
 
Евреи 5:11-6:2: Върху това имаме да кажем много неща и трудни за поясняване, защото сте станали лениви в слушане. Понеже, макар според изтеклото време вие досега трябваше и учители да станете, пак имате нужда да ви учи някой кои са първите начала на Божиите слова и стигнахте дотам, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен; е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Поради това нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за измивания, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.
 
Забележете, че тези пасажи не казват, че второстепенните или не толкова централните въпроси не са важни или че са избираеми. В Матей 22:40 целия закон и пророците са свързани с този въпрос. В Евреи 5:11-6:2 другите учения са свързани със зрелостта и с едно по-дълбоко разбиране на служението на Христос като свещеник. Тези неща не за избираеми или маловажни. Все пак изглежда има едно ясно признание, че някои неща са по-централни или основни и други, които са по-периферни за християнското учение.
 
Това може да бъде илюстрирано чрез дебатите между християните относно връщането на Христос със скръбта и Милениума. Макар тези виждания коренно да се различават във своята връзка с Второто пришествие със скръбта и Милениума все пак скрита зад всички тези несъгласия остава една голяма централна изповед. Всички различни виждания за Милениума и за Скръбта приемат учението за Второто идване. Те не са съгласни относно това дали грабването е преди, след или по-средата на скръбта и дали тя е пре, пост или амилениална. Все пак всички те са единодушно относно факта на Второто идване. Това е централната истина.
 
Следва продължение...
 
Превод: Радостин Марчев
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg