Четвъртък, 17.06.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня"Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте; а "от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте"." 1 Петър 3:14

OnLine
RSS Facebook Twitter

На прага на Второто пришествие

Main Pic
Публикувана: 17.11.2020
Автор: Амир Царфати
Прочетена: 703
Коментари: 0
Светът е готов. Европа е готова. Израел се е върнал в земята си. Словото се проповядва по целия свят. Духът на отстъпничество, характерен за Антихриста, е в действие. Беззаконието е навсякъде. Всичко е готово. Въпросът е: Готови ли сме ние? Неслучайно Исус ни остави притчата за 10-те девици. Те бяха 10 на брой и всички бяха девици. Всички бяха облечени в бяло и всички държаха светилник. Всички чакаха, но само пет бяха готови с масло в лампите си.
 
Имате ли масло във вашата лампа? Имате ли Светия Дух? Родени ли сте отново? Изпълнени ли сте с Божия дух? Знаете ли, че вашият Изкупител е жив? Знаете ли, че Второто идване на Христос е зад ъгъла? Знаете ли, че сте освободени от вечна смъртна присъда, защото вярвате в Христос, а онзи, който вярва в Него, не е осъден, но който вече не вярва в Него, е осъден? Така че искам да запомните, ние сме тези, които ограничаваме беззаконието на земята с присъствието на Светия Дух в нас. Ние сме светлината на света. Ние сме солта на земята. Ние сме посланиците на Христос. Ние сме слугите, ние сме пазачите. Ние сме ограничителната сила, която спира Бог да съди света. И след като бъдем изведени оттук, съдът ще дойде.
 
Като новородени християни са ни дадени много доктрини и указания, които да следваме и да моделираме живота си според тях. Исус каза в Матей 6:33 „да търсим първо Божието царство“. В Деяния 2:42 ни е казано, че църквата „продължава да постоянства в учението и общението на апостолите“. И апостол Петър ни каза в 1 Петрово 3: 8, „всички бъдете единомислени и състрадателни един към друг“.
 
Списъкът с нещата, които съставляват християнския живот и опит, е представен в целия Нов Завет и той е дълъг. Бихме могли обаче да обобщим християнските доктрини и директиви чрез едно изявление, направено от Исус, когато Той изрече най-великата проповед, изнасяна някога - Проповедта на планината. Кое твърдение е толкова голямо по обхват и дълбоко в доктриналната истина, че може да опише християнския живот и дълг само в един абзац? "Вие сте светлината на света... Вие сте солта на земята..." (Матей 5:13-14).
 
Очевидно по времето на Исус нямаше хладилници или сандъци с лед, в които да се поддържат нещата студени и свежи. Вместо това месото беше овалвано в сол, която действаше като консервант, за да го предпази от разваляне. Светлината се използва метафорично в Писанието по няколко различни начина. Тя символизира чистотата за разлика от тъмнината, която е символ на зло или неморалност. Тя представлява истината в противовес на лъжите. Тя също така е символ на откровението или просветлението в духовен смисъл, за разлика от духовната слепота и тъмнина. В този пасаж от Проповедта на планината виждаме, че светлината също символизира добрите дела, като контраст на злите дела.
 
Ако разгледаме по-отблизо казаното от Исус, можем да направим следните заключения:
  • Християните са единственото запазващо влияние, което светът има, за да предотврати пълното морално разложение.
  • Християните са единствените носители на истината, що се отнася до сферата на духовната светлина и тъмнина.
  • Християните носят отговорност в домовете и общностите си да бъдат сол и светлина.
  • Ако християните престанат да бъдат сол и светлина, те ще бъдат обхванати от света.
Струва си да се отбележи, че когато солта загуби способността си да запазва месото, около което е поставена, тя ще бъде изхвърлена на пътя върху каменните или черни пътища и буквално ще бъде стъпкана от хората. "Защото тайната на беззаконието вече действа; но само догдето се махне отсред онзи, който сега я възпира.  И тогава ще се разкрие беззаконникът, когото Господ ще погълне с дъха на устата Си и ще унищожи с блясъка на Своето идване (2 Солунци 2:7-8).
 
Това пророчество подчертава изключителността на християнското влияние върху света като единствен източник на сол и светлина. Ограничаване означава „задържане“ или „въздържане“. Това може да означава и „възпрепятстване“ на напредъка. В този случай напредъкът, който се задържа от работата на Светия Дух чрез Църквата, е напредването на беззаконието и възхода на Антихриста към властта.
 
Трябва да помним, че да бъдеш сол и светлина не е просто библейска поговорка, това е божествена поръчка и отговорност. За щастие не сме оставени да отговорим на това велико призвание и заповед със собствени сили.
 
Когато Петър проповядва своята първа евангелска проповед при раждането на църквата, той е овластен от Духа да бъде сол и светлина, за да разкрие тъмнината, която пленява невярващите евреи. Той казва на евреите, които отговориха на посланието, че същото присъствие (и сила) на Светия Дух се отнася за „толкова, колкото Господ, нашият Бог ще призове“, включително и онези, които са далеч в бъдещето, което ще включва и нас днес (Деяния 2:38-39).
 
Как да разберете дали имате Сина и следователно вечен живот? Изпълнени ли сте със Светия Дух? Как да разберете дали сте изпълнени със Святия Дух? Представлявате ли сол и светлина по начин, по който другите да могат да видят и прославят Отца, Който е на небето? Не забравяйте, че да бъдеш сол и светлина е дейност, а не само идентичност.
 
Източник: Behold Israel
Превод: Петя Зарева
 
 
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg