Вторник, 07.02.2023

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Църквата - обект на Божията слава

Main Pic
Публикувана: 31.01.2021
Автор: У. Макдоналд
Прочетена: 700
Коментари: 0
„... както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея.“ Ефесяни 5:25
 
Църквата заема изключително важно място в мислите на Исус Христос и трябва да бъде също така важна и за нас. Това се вижда от голямото място, което заема темата за църквата в Новия завет. Тя е била главен акцент и в служението на апостолите. Например Павел говори за своето двустранно служение да проповядва благовестието и да е настойник на Божиите тайни (вж. Ефесяни 3:8-10).
 
Апостолите са говорили за църквата с въодушевление, което най-често странно ни липсва в днешно време. Навсякъде, където са отидели, те са основавали църкви, докато днешната тенденция е по-скоро да се основават християнски организации. Истината е била поверена на апостола според Божието настойничество, за да изпълни словото на Бога (Колосяни 1:25-26). Това е било последното велико учение, което е трябвало да бъде открито на хората.
 
Да, чрез църквата дори и небесните началства и власти трябва да научат нещо (вж. Ефесяни 3:10) – да познаят многообразната премъдрост на Бога. Църквата е групата от хора на земята, чрез която Бог по Своята воля разпространява и защитава вярата. Той я нарича „стълб и основа на истината“ (1. Тимотей 3:15).
 
Разбира се, ние сме благодарни за всички институции, които се занимават с разпространение на благовестието и обучаване на вярващите, но е грешка, ако такива организации заемат мястото на местната църква в живота на членовете си. Бог е обещал за църквата, че „портите на ада няма да ѝ надделеят“ (Матей 16:18), но Той не е обещавал това за никоя християнска организация.
 
Павел нарича църквата „тяло Христово“, „пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко“ (Ефесяни 1:23). В своята великолепна благодат Главата не се счита за пълноценна без Своите части. Но църквата не е само тяло на Христос (вж. 1. Кор. 12:12-13), тя е и Негова невяста (вж. Ефесяни 5:25-27, 31-32). Като Негово тяло църквата е средството, чрез което Той иска да говори на този свят през настоящата епоха. Като Негова невяста църквата е особеният обект на Неговата любов и Той я подготвя
да споделя с Него Неговата власт и слава.
 
От всичко това трябва да заключим, че най-малкото събрание от вярващи означава за Христос повече от най-великото царство на света. Думите, с които Той говори за църквата, изразяват нежна любов и голямо достойнство. От това можем и да заключим, че един старейшина на местна църква има по-голямо значение за Бога от един президент или цар. В Новия Завет има твърде малко наставления как човек да бъде добър владетел, но напътствията за работата на църковните старейшини заемат голямо място. Ако се научим да гледаме на църквата така, както я гледа Господ, това ще промени из основи нашето служение. 
 
Източник: "Светлина по пътя"
Снимка:Dreams Time
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg