Събота, 23.10.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Пътуване в последните дни...

Main Pic
Публикувана: 20.02.2021
Автор: Васил Кривонозов
Прочетена: 628
Коментари: 0
ПРЕДИШНАТА ЧАСТ НА АЛЕГОРИЯТА МОЖЕТЕ ДА СИ ПРИПОМНИТЕ ТУК.
 
След неговия неуспех, отпред излезе друг човек и усмихвайки се, каза: „Братя, не се сърдете на моя глупав брат.  Той винаги обърква пътя.  Честно да ви призная и аз не му вярвам.  Моят вуйчо Йосиф Смит, ако беше тук, едва ли щеше да одобри това, което каза моят неспособен да заблуди душа, брат.  Израснал съм в обществото на Мормоните и ви уверявам, че те са единствените, които знаят пътя.  Знаете ли защо съм толкова уверен?  Защото неотдавна моят вуйчо Йосиф Смит намери златни плочи на хълма Кумора.  Той ги преведе като използва “урим и тумим”.  Така че, благодарение на моя вуйчо, днес ние разполагаме с “пълнотата на вечното евангелие.” Братя, искам да ви кажа някои неща за Младоженеца преди да ви посоча пътя.  Знаете ли, че той е бил роден на небето, като дете-дух на “небесният Баща” на име Елохим?  Младоженецът е имал брат на име Луцифер.  Освен това, когато е живял на земята, е имал жена, бил е женен.  Да, ако не ми вярвате, погледнете какво казват жителите на Кана Галилейска.  Те казват, че Той е бил младоженецът, когато извърши чудото с виното.  А пътят, който...” 
 
Думата още беше на устата му, когато Послушен на Бога каза: „Спри!  Повече няма да те слушаме.  Ти не си по-различен от брат си, защото говориш лъжи.  Докато ти говореше, аз проверявах в картата Библия дали думите ти са верни.  Оказа се, че нито една дума не съдържа капчица истина, защото самият ти си лишен от нея.  Чуй! Това за твоя вуйчо изобщо не е вярно.  Не е вярно, че благодарение на него днес имаме “пълнотата на вечното евангелие.”  Не е вярно!  Нашият пътеводител Библията казва, че “Всичкото Писание е Боговдъхновено” (2 Тим. 3:16).
 
Нашият Младоженец не е сътворен, нито се е родил на небето, както казваш ти, нито пък Луцифер му е брат.  Той е вечен и винаги е бил Бог.  Вземи картата и виж 1 Тимотей 1:16-17, Йоан 1:1-3, Михей 5:2!  Какво казва там?  Защо замълча?  Ами как можа да допуснеш, че ние няма да попитаме жителите на Кана Галилейска за истината.  Човекът Йоан, който е присъствал на сватбата, е оставил писмо, в което се казва, че сватбата се правеше за други, а Исус е бил само поканен да присъства.2 Повече да не си посмял да говориш, защото няма кой да те слуша.  И вие, братя, който и да ви говори, не изпускайте вашата карта Библия от ръце, но проверявайте думите им!”
 
Така и вторият от фамилията Лъжепророкови се дръпна встрани, скърцайки със зъби. 
 
Тогава отпред излезе друг човек.  Той беше добре облечен.  Целеше с външния си вид да привлече някои.  Като се приближи до пътниците, каза: „Братя, преди всичко, искам да ви покажа нещо.”  И ги заведе на една поляна. На поляната беше пълно с хора -  мъже, жени и деца.  Това беше Адвентното общество.  То беше разделено на два лагера.  В единия лагер боготворяха съботата и една тяхна пророчица. Елена Вайт. В другия лагер боготворяха съботата и много малко пророчицата.
 
Тогава той застана между двата лагера, а пътниците стояха отдалеч.  Той отвори устата си и каза: „Ни най-малко ще се опитвам да ви убеждавам.  Ако вярвате, добре правите.  Ако ли не, само гледайте!  Още в самото начало искам да отбележа, че без съветите на нашата пророчица Елена, вие, братя, до никъде няма да отидете.  Освен това бъдете сигурни, че според нея вие и цялото вашето евангелско общество тънете в мрак и тиня.  Така че, ако искате спасение, елате при това мало съботянско стадо.  Вън от това общество вие сте в опасност.  Тук не се допуска месо от животни.  Според нашата пророчица, всеки който яде такова месо, приема природата на животното, чието е било месото. 
 
Между другото Младоженецът има и друго име.  Освен че го наричаме Исус, тук всички го знаят и като Михаил.  Той е един от главните князе, за това му имаме доверие, защото знаем, че е силен.  Между другото искам да ви уведомя, че ако не дойдете при нас да се поклоните на съботата, вие никак няма да намерите пътя към Ерусалим.  Ако откажете да се поклоните, вие приемате белега на звяра.  Но ако приемете всичките ми думи, вие ще имате възможността да застанете пред Отца без ходатай.  Помислете си добре какво ще правите, след като сте чули истината.”
 
Така той свърши своята проповед.  Той беше толкова убедителен, че никой не бързаше да вземе думата.  И тогава Послушен на Бога каза: „Господине, вие изглеждате благочестив, но като ви слушам, май сте отречен от силата му.3 Искам да ви попитам, след като вашата пророчица казва, че нашето евангелско общество тъне в мрак и тиня, защо тогава вие и вашето общество искате да се причислите към нас и да имате име като нашето.  
 
Проверих в картата и това за месото изобщо не е вярно.  Исус, когато беше на земята, яде риба.  Освен това в писмото си до Коринт нашият брат Павел каза, че всичко що се продава в месарницата, можем да купим и да ядем. В прохода на Колосяни се казва на тамошните, че никой не бива да ни осъжда за това, което ядем или пием, или за нещо относно празник или новомесечие или събота.  Когато погледнах в картата, прочетох, че в Земята на последните дни ще се появят хора, чиято съвест е прегоряла и ще заповядат  въздържането от ястия. Така че, господине, във ваше лице аз виждам точно такъв човек.  Освен всичко това, да знаете вие и всички, които мислят като вас, че Исус не е Михаил, нито пък е един от главните князе.  Архангел Михаил в борба с дявола за Мойсеевото тяло не посмя дума да каже, но рече: „Господ, да те смъмри, сатано.”
 
  А Исус в своето служение, колко пъти е смъмрял дявола и неговите ангели. Така че, не е един от главните князе, а самият Бог.  И защо мислите, че отказвайки да се поклоним на вашата богиня – съботата, приемаме белега на звяра?  Къде е писано това в картата Библия? Вие се заблуждавате, като издигате съботата на такова място.  Виж какво каза нашият брат Павел, когато говореше на нашите братя в Рим: „Някой уважава един ден повече от друг ден, а друг човек уважава всеки ден еднакво.  Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.” Ако съботната заповед беше валидна в Новия завет, Павел нямаше да каже това, а щеше да потвърди съботата. 
 
Уважаеми, съботата е била дадена само на израелтяните, и то онези израелтяни от Синай и нататък.  Но за онези, които са живели преди Синай, нищо не се казва в картата Библия за съботата.  Това да знаете, че тя не е пътят, а беше само един знак, белег за тях.  Освен че беше знак, тя е и сянка на онова, което ще да дойде.  Тя представлява предобраз на успокоението, което християните получават чрез вяра в Спасителя.И не мислете още да вярвате на лъжепророчицата Елена Вайт.  Безумие е да се вярва, че някой може да застане пред  Отец без ходатай. Няма друго име дадено на човеците за Спасение освен Исусовото.  Сега е ваш ред вие да си помислите какво ще правите, след като сте чули истината.”
 
Като каза това, ето че няколко човека от двата лагера дойдоха и изявиха публично решението си да тръгнат с пътниците.  Името на първия бе Осъзналата се овца.  Вторият се казваше Отрезнелият Блуден Син.  Третият бе Вразумилият се Отстъпник.  Четвъртият бе Каещият се Син.  Петият бе Събудилият се Грешник.
 
Като видя това съботянинът, който говореше, потъмня в лице и започна и той да скърца със зъби.  Махна се от тях и се скри в един от лагерите.  А Послушен на Бога отново отвори устата си и каза: „Братя, мисля, че е време да потеглим.  Ние не трябва вече да слушаме нито един от фамилията на Лъжепророкови.  Те говорят само лъжи.”
 
Като каза това те станаха, но преди да тръгнат, човекът, чието име бе Син на Муун, каза: „А мен няма ли да ме изслушате.  Уверявам ви, че говоря истината.”
 
След него се обадиха и другите, чиито имена бяха Култови.
 
Послушен на Бога отговори: „Не! Нито един от вас няма да слушаме! Нямаме време за вас!”
 
И така те тръгнаха, а фамилия Лъжепророкови се заканиха, че ще подигнат гонение срещу тях.  Те отидоха при господаря си, чието име бе Голям Червен Змей и му разказаха всичко.  А той като се разяри, изпрати подир тях гонители на име Подиграватели и Смутители.  Пътниците не знаеха, че ще бъдат преследвани и затова вървяха спокойно и бавно.  Не след много време гонителите ги настигнаха.  Една част от тях имаха в ръцете си за оръжие човеци, чиято уста бе пълна с подигравателни думи.13  Другата част от тях имаха в ръцете си за оръжие човеци-смутители.
 
 Целта им бе да подиграват и смущават светиите.  Като приближиха до пътниците, те започнаха да ги атакуват с първото си оръжие.  Но пътниците изобщо не обръщаха внимание на подигравките им.  А като видяха това гонителите твърде много се разяриха и пуснаха след тях второто си оръжие.  То беше много силно.  Някои от пътниците едва издържаха.  Докато гонителите приготвяха примките си, с които щяха да уловят светиите, Послушен на Бога каза: „Братя, да бягаме, защото това са пратеници на врага Божий.”
 
Пътниците започнаха да бягат.  Голям смут обзе всички.  Те бягаха и търсеха място, където щяха да бъдат в безопасност.  Докато бягаха, една малка група от тях изобщо не усети как се отдели от останалите.  Ето и имената им: Издръжлив, Мъченик за Христа, Страдалец за Христа, Лукав и Лицемерен, който беше и Предател.
 
Следва продължение...
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg