Четвъртък, 30.06.2022

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Пътуване в последните дни - Червеният змей

Main Pic
Публикувана: 27.02.2021
Автор: Васил Кривонозов
Прочетена: 1170
Коментари: 0
Предишната част можете да си припомните тук.
 
Те всички се скриха зад една стена с изключение на Предател.  А пътниците успяха да избягат по-надалеч, до толкоз щото се чувстваха в безопасност.  Гонителите търсеха всички и със заплашителни думи хулеха пътниците.  Изведнъж при тях дойде Предател и каза: „Господа, ще ви издам къде се крие една част от пътниците, но ми обещайте, че животът ми ще бъде опазен от вас.” (Матей 26:14-15) 
 
Те отговориха: „Така да бъде.”
Тогава той ги заведе зад стената, а те заловиха криещите се там. Докато ги извеждаха, Издръжлив се измъкна от ръцете им и започна да бяга, но Лукав го настигна и го спъна.  Така Издръжлив падна на земята и беше уловен отново от гонителите.  Те здраво вързаха ръцете му, а нозете му оковаха с верига, така щото едва вървеше.  Така Предател и Лукав се присъединиха към гонителите.  Издръжлив, Страдалец за Христа и Мъченик за Христа трябваше да бъдат заведени пред управителите и царете на онази земя.
 
По това време пътниците усетиха липсата на тези петима и започнаха да ги търсят.  След доста търсене Пътник каза: „Братя, вижда се, че нашите братя са хванати.  Така че, нямаме друг избор освен да продължим пътя си.”
 
Така те продължиха пътя си.  А като стигнаха до едно място, наречено Матей 24:37-39 те единодушно решиха да прекарат нощта там.  Беше студена и мрачна нощ.  Но пътниците бяха толкова уморени, щото не усетиха как заспаха.  Изведнъж Послушен на Бога се събуди, скочи и като събуждаше останалите каза: „Станете!  Имаме послание от небето.”
 
А те бързо станаха и се приготвиха да слушат.  Той каза: „Братя, сънувах сън.  И ето един човек ми каза много да внимаваме, защото след нощта започват Ноевите дни.  Каза още да не се плашим, но да се радваме, като виждаме всичко това, защото краят на нашето пътуване наближава.  Аз не знам какви са тези дни, но знам, че трябва да се пазим.”
 
След него думата взе Пътникът: „Братя, не се чудете на това предупреждение.  За Ноевите дни е писано в картата Библия.  Това са дни на грях и беззаконие.  Единственото нещо, което се иска от нас, е да продължим да градим Ковчега на спасението със страх и трепет.” 
 
Така те разговаряха чак до сутринта.  А когато слънцето изгря, бяха вече започнали Ноевите дни.  Пътниците отново потеглиха на път.  Като вървяха все направо от мястото, където бяха пренощували, ги срещна един човек.  Мисията му беше да плаши пътници, които са тръгнали за Невидимия град Ерусалим.  Негов господар беше Големият червен змей.  Този човек като си отвори устата, каза: „О, странници, от облеклото ви разбирам, че идвате от много далеч, но това да знаете, че онзи град, който се вижда пред вас, сиреч Града на разврата, е толкова опасен, че за вас е по-добре да се върнете назад, отколкото някой да умре.”
 
Тези думи изплашиха малко пътниците, но Войник на Христа каза: „Господине, няма ли друг път, по който да минем.”
 
Той отговори: „Не!”
 
А Войник на Христа каза: „Братя, не бойте се!  Никой да не се връща назад.  Ако сме единни, каквото и да стане, ще победим.”  Като каза това, той махна с ръка и поведе людете.  Те влезнаха в Града на разврата и започнаха да се оглеждат.  Отляво и дясно беше пълно с развратни хора, които ядяха и пиеха.  На тамошните хора много не им правеше впечетление, че има непознати хора в града им.  Нещо повече, те ги имаха за жители на това място и с голямо удоволствие поканиха пътниците да ядат и да пият, но пътниците отказаха.  Като видяха това, тези хора започнаха със своите подигравки.  Едни от тях се смееха на пътниците, други пък ги наричаха луди, трети се опитваха насила да им дават да ядат и да пият.  След като всичките им усилия свършиха с неуспех, те единодушно казаха: „Вие сте побъркан народ.  Яжте и пийте, защото това ще ви остане.”
 
Като казаха това, продължиха да ядат и да пият и никой от тях не спираше да прави това.  А пътниците си премълчаха и продължиха напред.  Там ги посрещнаха хора, които се женеха и се омъжваха по няколко пъти. Освен това правеха и безобразни развратни неща.  Като видя това Пътникът каза: „Ей, хора, това което правите, е безумие.”
 
Но един от тях отговори: „Кой те постави съдия над нас?  Нашият бог Исус ни приема такива каквито сме.  Виж само колко е хубава чуждата жена и чуждият мъж.  Не е ли приятно да се жениш по няколко пъти?!  Аз съм сигурен, че Агнето не ни се сърди за тези удоволствия.”
 
„О, безумецо” – каза Пътникът, „Никога ли не си чел в Библията, че който върши такива работи ще бъде хвърлен в огненото езеро ...?” 
 
Думата беше още на устата му, когато тамошните започнаха да хвърлят камъни по тях.  А пътниците бягайки, отърсиха праха от обущата си и напуснаха този град.
 
А Големият червен змей, като видя неуспеха си срещу пътниците, разяри се и тръгна сам да ги гони.  Пътниците вървяха бавно, когато над тях долетя едно голямо червено чудовище.  От ноздрите си бълваше огън, а устата му беше човешка.  Голям страх обзе пътниците.  Те започнаха да бягат в различни посоки, но змеят, като удари с опашката си по земята, настана земетръс, тъй щото не можеха вече да бягат.  Те паднаха на земята и не знаеха какво да правят.  А той започна да ги вплита с най-различни мрежи.  За миг пътниците бяха уловени от змея.  Всички се обърнаха към Пътника и го попитаха дали не си спомня някакъв начин да се освободят, който да е бил казан от Странника.  Пътникът отговори: „Да, спомням си.  Странникът каза, че можем да го победим единствено чрез кръвта на Агнето и чрез словото на нашето свидетелстване. Братя, призовавайте кръвта на Исуса!”
 
И така, всички започнаха да призовават кръвта на Исуса.  Моментално земетръсът спря и мрежите се скъсаха, така щото пътниците се изправиха на краката си.  Змеят бълваше три вида огън.  Първият бе Политически, вторият – Икономически и третият – Религиозен.  Той опита с първия огън.  Докато огънят се движеше срещу тях, те призовавайки кръвта на Агнето, получиха по един меч.  Името на меча бе Словото на християнското свидетелство.  Държейки меча срещу този огън, го разделиха на две, така щото останаха невредими.  Змеят опита с втория огън, но и този път не успя.  Опита с третия, но пак без успех.  Тогава разярен смеси трите в едно.  Огънят се движеше като едно грамадно кълбо.  Пътникът усети страха на останалите и затова каза: „Братя, не обичайте до толкоз живота си, щото да бягате от смъртта.  Дерзайте, Бог е с нас!”
 
 
Следва продължение...
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg