Сряда, 12.05.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня"И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля - това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено." Римляни 12:2

OnLine
RSS Facebook Twitter

Християните и конспиративните теории - разнасяме ли лъжливи слухове?

Main Pic
Публикувана: 12.03.2021
Автор: Стефан Густавсон, Дамилола Акинде, Чарли Хаджиев
Прочетена: 1119
Коментари: 0
Съгласно дефиницията на Уикипедия: „Теорията на конспирацията представлява обяснение за събитие или ситуация, която се позовава на конспирация от коварни и мощни групировки, често политически мотивирани, когато други обяснения са по-вероятни. Понятието има негативна конотация, което предполага, че въпросната конспирация се основава на предразсъдъци или недостатъчни доказателства. 
 
В момента е налице пандемия от конспиративни теории. Някои може да се окажат верни, напр. Dieselgate. Но други са безпочвени, напр. Pizzagate. Последствията от тях могат да бъдат опасни.
 
Конспиративните теории не са ново явление. Те са се случвали в хода на цялата човешка история. Но социалните медии и интернет вече им позволяват да се разпространяват по-бързо и да имат по-голямо въздействие.
 
Конспиративните теории не са постмодерни и релативистки. Постмодернизмът твърди, че няма абсолютна истина. Но поддръжниците на всяка конспиративна теория твърдят, че теорията им е абсолютно вярна.
 
Конспиративните теории не са непременно просто обяснение на сложен въпрос. Понякога теорията е изключително сложна.
 
Теориите за някоя конспирация не винаги са резултат на фантазия и въображение. Някои теории се оказват верни. Трябва да сме отворени за тази възможност.
 
Конспиративните теории не са по-често срещани в отворените и демократични общества, където хората са по-свободни да изразяват идеи. Те са почти еднакво често срещани там, където има диктатури. Те могат да се разпространяват по различни начини, но са универсално явление.
 
Теориите на конспирацията не следват един и същ модел. Някои се фокусират върху един човек, други се концентрират върху огромни организации или нации. Това е много разнообразно явление.
 
Конспиративните теории са човешки феномен. И така, какъв трябва да бъде християнският отговор и отношение?
 
Новозаветна перспектива
Думата истина се появява в Новия завет повече от 100 пъти. Новият завет прави изявления относно истината и призовава християните да бъдат хора на истината. Исус каза, че Той е истината (Йоан 14:6). Евангелието е посланието на истината (Ефесяни 1:13). Павел казва: „Не можем да направим нищо против истината, но само за истината“ (2 Коринтяни 13:8).
 
Обратното на истината е митът. Думата “mythos” се появява в Новия завет 5 пъти. Казва се, че християните не трябва да вярват на митове, а трябва да запазят фокуса си върху откритата истина. Павел казва, че не бива да имаме нищо общо с безбожните митове (1 Тимотей 4:7). Вижте също 2 Петър 1:16, 1 Тимотей 1:4, 2 Тимотей 4:4 и Тит 1:14.
 
Християнската истина е открита, публична и достъпна. Исус казва, че говори и учи открито и не прави нищо тайно (Йоан 18:20-21). Трябва да направим същото.
 
В Новия завет намираме покана да изследваме истината и да разберем какво е вярно или невярно, напр. Деяния 17:11. Библията ни приканва да изпитваме пророчествата, като държим на доброто и отхвърляме всякакъв вид зло (1 Солунци 5:20-21).
 
И накрая, християните са призовани да изобличават тъмнината и да я избягват напълно (Ефесяни 5:11). Така че християните са призвани да бъдат хора на истината, които нямат нищо общо с мита, легендата или тайните, но са фокусирани върху откритата, достъпна истина. Не трябва да популяризираме лъжи и тъмнина, а да ги изобличаваме.
 
Християнска история
В Матей 12:22 виждаме конспиративна теория срещу Исус. Исус вършеше чудеса, но фарисеите казваха, че го прави със силата на дявола!
 
В Матей 28:12-15 четем за конспиративна теория срещу християните. Изправени пред празната гробница, еврейските водачи убедиха войниците да кажат, че учениците са откраднали тялото на Исус. Тази история беше широко разпространена и продължи да се шири в продължение на десетилетия.
 
Следващото поколение християни в Рим претърпяват ужасяващите последици от конспиративна теория срещу тях. Тацит пише, че през 64 ​​г. сл. Хр. император Нерон обвинява християните за огромния пожар, опустошил града. Това води до ужасни мъчения и страдания. Има и конспиративни теории срещу Църквата днес. В наше време едни от най-известните са твърденията в бестселъра „Кода на Да Винчи“.  Авторът Дан Браун, твърди, че тези, които са подбрали книгите в евангелския канон, умишлено са пропуснали по-добри евангелски разкази поради натиск от страна на император Константин.
 
Защо тези исторически примери са актуални сега? Не можем да отхвърлим по-ранни конспиративни теории, насочени към Евангелието, ако в същото време утвърждаваме подобни теории на конспирацията днес, изградени със същия вид аргументи. Така че залогът е голям. Трябва да анализираме конспиративните теории срещу Евангелието и да отговорим на тях. И тогава трябва да бъдем много внимателни, за да не използваме подобни аргументи днес по отношение на други теории. Нуждаем се от последователно отношение.
 
Това е важно и за Евангелието. Посланието на Евангелието не трябва да бъде свързано или засенчвано от съвременните конспиративни теории. Нека се разграничим от теориите на конспирацията, за да можем да излагаме ясно Евангелието.
 
Съвременни конспиративни теории
Трябва да сме наясно, че християните могат да бъдат склонни да приемат някои конспиративни теории. Академичните проучвания показват, че хората от крайната лява или дясна политическа фракция, са по-отворени за конспиративни теории. Същото може да се каже и за християните в светска Европа, където да бъдем ученици на Исус Христос е трудно. Така става по-лесно да приемаме конспиративни теории, които също са извън масовия поток информация. Нека развием здравословен скептицизъм както към основния поток информация, така и към теориите на конспирацията.
 
Основните медии често са пристрастни, така че е редно да бъдем критични. Корумпирани ли са? Лъжат ли непрекъснато? Не. Нека да помним, че масовите медии обичат да разкриват конспирации в политиката, спорта или финансите. Аферата "Уотъргейт" беше разкрита от масовите медии. Нека бъдем скептични към големите конспирации. Знаем, че хората са корумпирани, така че можем да очакваме конспирация и лъжи. Но хората са създадени и по Божия образ. Така че истината се превръща в приятел предвид човешката съвест. Това означава, че ще има хора, които ще искат да разкриват конспирации. Ще има още повече конспиратори, които ще очакват пари и слава, когато споделят някоя истина. Така че е много малко вероятно конспирациите с участието на хиляди хора да продължат. Бенджамин Франклин казва: „Трима души могат да пазят тайна, ако двама от тях са мъртви.“
 
Когато четем или чуваме за някаква теория на конспирацията, нека се съсредоточим върху действителните доказателства. Изискаността на презентацията е без значение. Всеки може да създаде страхоте филм в YouTube. Нека не бъдем много впечатлени от заглавията. Академичната титла на автора е нещо добро, но не е достатъчно. Вижте заглавието, ако например, университетът, подкрепящ теорията, е авторитетен. Но дори и да е така, някой може зле да е оценил аргументите или може да има много силни предразсъдъци, които да заслепят истината. Винаги слушайте повече от един глас.
 
Нека не бъдем впечатлени от броя на хората, които споделят или харесват даден видеоклип. Това е без значение. Не можете да оцените истината по броя на поддръжниците.
 
Нека не бъдем впечатлени от силни твърдения, особено тези, които допадат на вашите емоции. Вместо това потърсете доказателства и последователна аргументация. Трябва да сме готови да пресеем много материали, за да разграничим кои са добре обоснованите твърдения или просто са слепи изявления.
 
Конспиративните теории се фокусират върху нерешени въпроси, пропуски, несигурности, озадачаващи подробности или малки противоречия, вместо да се опитват да намерят кумулативен пример или най-доброто обяснение. Така че нека погледнем общата картина.
 
Как да разговаряме с тези, които вярват в конспиративни теории?
Можете да върнете комплимента. Те биха могли да кажат нещо подобно:
„Хората са корумпирани, така че не можете да се доверите на това, което казват“.
„Хората имат дневен ред - власт, пари, влияние, слава.“
„Нещата не са такива, каквито изглеждат.“
 
Всички тези неща са верни. Но те важат и за тези, които разпространяват теорията на конспирацията и съдържанието на теорията. Една от причините хората да се придържат към конспиративните теории, е, че последователите често се чувстват част от общност. Това е привлекателно във време, когато обществото е атомизирано. Така че нека бъдем адекватни, когато реагираме. Най-доброто, което можем да направим, е да изслушваме хората, вместо да ги изолираме. Нека не се ръководим от факти и информация. Вместо това, нека покажем съпричастност, като задаваме въпроси и насърчаваме другите да мислят самостоятелно. Нека обезоръжим вярата във фалша със състрадание и доброта.
 
В крайна сметка нека си припомним 2 Коринтяни 4:2. „По-скоро се отказахме от тайни и срамни дела; ние не използваме измама, нито изкривяваме Божието слово. Напротив, като излагаме истината ясно, ние се препоръчваме на съвестта на всеки пред очите на Бога."
 
Видеото можете да видите тук

Източник: IFES

Превод: Петя Зарева

Photo: Vox.com

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg