Неделя, 09.05.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня"Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина." Откровение 21:4

OnLine
RSS Facebook Twitter

Божият мир по време на изпитание

Main Pic
Публикувана: 11.04.2021
Автор: Румяна Загорчева
Прочетена: 544
Коментари: 0
Най-дълбоката потребност на човешката душа след спасението е да намери мир и увереност за разрешаване на житейските си грижи и проблеми. Животът ни поднася изпитания непрестанно и то от най-различен характер. Някои от тях губят мира ни частично или напълно, изпадаме в тежки кризи на отчаяние в невъзможност да прозрем как да се справим. 
 
Може да е семейна криза на взаимоотношенията или сериозен проблем в работата или безработица. Може да е проблем от здравословен характер, ако преминаваме през болести и страдание. Може да е горчива скръб от загуба на близки след смърт, злополуки, безпаричие, самота. Това са все изпитания, в които ние като вярващи хора търсим помощта от Бога.
 
Първият отговор на Бога по време на криза е Неговият мир! Целта на Бога първо да ни запази в мир, за да може да ни води. Най-често споменаваните думи сред християните по време на криза са: „Господи, направи нещо!“ И често тези молитви са трескави и безмирни. А първото „нещо“, което Бог прави, е да даде Своя МИР.
 
Всяко Божие дете знае и приема, че Бог има цел във всичките ни изпитания и прави всичко така, че да съдейства за добро. Никое изпитание не идва в живота ни без Той да го позволи. А една от Божиите цели при нашите изпитания е да изгради непоклатима вяра у нас и християнски характер.  Апостол Петър пише в 1Петър 1:7: „.......изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което е гине, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос“. Апостол Петър нарича тези преживявания „огнени изпитания“ (4:12)
 
Удивително е  естеството на Божия мир. Апостол Павел съветва: „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус“ (Фил. 4:6-7). Божият мир е привилегия, богатство, преимущество, свръхестествен покой дълбоко в душата на християнина, независим от нищо случващо се отвън. Този мир не се поддава на логиката, не може да се обясни или схване, може само да се преживява. 
 
Човешкият мир зависи от обстоятелствата, докато Божият мир НЕ зависи от обстоятелствата. Каква е целта на Божия мир? Той цели да запази, съхрани, защити сърцата и мислите ни, за да останем в кондиция, защото нашите последващи реакции ще се влияят до голяма степен от нашите чувства, темперамент, характер или житейски опит и способности. Целта на Бога е първо да ни запази в мир, за да може да ни води.
 
Павел увещава: „И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани и в едно тяло; и бъдете благодарни“ (Кол. 3:15). Бог очаква от нас да позволим на Неговия мир да владее, да управлява, да ръководи. Какво?  Нашите  действия, изборите, решенията, реакциите ни по време на изпитания и кризи. 
 
Присъствието на мир в сърцата ни е доверие и вяра в Бога, че всичко сме оставили в Неговите ръце. Ако Божият мир не ни управлява, ще действаме според нашите емоции и чувства, характер, опит или житейска философия. А много често в тежки изпитания и кризи ние сме в пълно безмирие, объркване, обзети от паника, страхове и съмнения, и тогава ни е трудно да вземаме правилни решения. Дори може да направим грешки или грехове, за които после много да съжаляваме. Божият мир има за цел да запазва мислите и чувствата ни и да ни ръководи! 
 
На какво основание имаме този мир? Имаме го защото:
 
Сме помирени с Бога - Рим. 5:1: „И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос.” Не може да имаме мира НА Бог, ако нямаме мир С Бог! 
 
Ние сме в Божието царство, което е  „правда, мир и радост в Светия Дух“ Рим 14:17. Като новородени синове и дъщери ние вече сме преминали от царството на тъмнината в царството на Божия възлюбен Син. 
 
Имаме Светия Дух, а плодът на Духа е „мир” (Галатяни 5:22).
 
Непрестанно сме канени отново и отново да идваме и вземаме този мир. „Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото Съм кротък и смирен по сърце и ще намерите  покой за душите си“ (Матей 11:28-29). 
 
Източникът на този мир е Сам Бог, Исус Христос, Светият Дух.
„Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои" (Йоан 14:27).  
 
„Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света“ (Йоан 16:33).  
 
„А сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак” (2 Сол. 3:16). 
 
 Бог е единственият, който може да ни донесе истински мир, защото Той е Бог на мира. Неговото име е Йехова Шалом. Исус е княз на мир. 
Всеки път, когато дойдат изпитани в живота ни тази истина се проверява. Помислете за това – мир във всички обстоятелства.
 
Дали имаме мир във всички обстоятелства? Пълни ли сме с мир във всеки един момент? Познавате ли вие хора, за които да можете да кажете, че те имат мир във всяко обстоятелство? А лесно ли е да се запази мир, когато ни връхлетят изпитания?
 
Кои са най-големите врагове на Божия мир в нас? Това са страхът и съмнението. Точно затова Бог ни дава Своя мир да пази сърцето и мислите ни. Страхът е в нашето сърце, а нашите мисли са тези, които управляват нашите действия. Най-важно е какво мислим в дадената ситуация, а оттам идва и как се чувстваме. А най-важно от всичко е какво мислим за Бога и Неговото отношение към нашата криза. Божият мир е свързан с нашите мисли. В Исая 26:3 ни се казва: „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава.“  
 
Мисли като: Кой е Бог, какъв Е Той, какво е обещал в Словото Си, какво очаква от нас във време на изпитания?  Обещания като: „Никак няма да те оставя, никак няма да те забравя”; „Не бой се само вярвай!” „С тебе съм през водите и огньовете, никое изпитание няма за цел да те унищожи, но в изпитанието идва и изходът“ „Всичко ще съдейства за твое добро”. Това са първите мисли, на които ние да подчиним нашия ум и сърце. Ние трябва да знаем, че в превъзходната Си грижа за нас Бог ни дава първо Неговият мир и после всичко онова, от което имаме нужда в конкретната ситуация. За да успеем да чуем от Бог, да разберем как ни води в изпитанието, първо се нуждаем от място на мир и тишина, покой за душата ни. Обикновено ние се втурваме трескаво да се молим и се стремим колкото се може по- скоро да излезем от това и да решим проблема:  „Господи, направи нещо, Господи, направи нещо...” И толкова често губим мира си....... А ние сме хора на мира и миротворци.
 
Ако ти си бизнесмен пред трудно решение/изпитание не бягай веднага да търсиш решение, а търси Божия мир и в него Бог ще те води. Мирът може да съществува в разгара на проблемите! Ако твоето изпитание са нарушени взаимоотношения, преди да се заемеш с разрешаването им потърси Божия мир. Или преминаваш през болести и страдания запази мирът на Бог в сърцето си. Дори в горчива скръб при загуба на близки/смърт пак първият отговор на Бога за теб е мир.
 
Как да имаме Божия мир и как да пребъдваме в него?
 
1. „Спри за миг и дишай!” Първата автоматична мисъл да бъде: Бог е с мен, всичко е под контрол, запазвам мир. Нима и ние, когато другите около нас са в криза, не реагираме първосигнално с думите: „Успокой се, спокойно, дишай, имай мир!“ Първите думи, с които Исус се появи след възкресението Си също бяха: „Мир вам.“ След мира в душата ни може да дойде и радостта от  това, че Бог е  с нас в изпитанието и ние ще го издържим за Господа и с Господа.
 
Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,  като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък“ (Яков 1:2-4).
 
2. Предай го в молитва.Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса“ (Фил. 4:6-7).
 
3. Припомни си минали благословения и започни да размишляваш върху всичко, което Бог е направил за теб.
 
4. Сподели с доверени хора. „Един на друг теготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон“ (Галатяни 6:2). 
 
5. Върши правилните неща! Когато приемем Божия  мир в сърцето си ние можем много по-ясно да последваме Божието водителство в ситуацията. 
 
Ние трябва да търсим този мир като най-избрана скъпоценност. Първо мира и после всичко останало. Бог ни води в изпитания, НО и Той ни извежда от тях. В теснотата дава простор и ни учи винаги и всякак да Му се доверяваме и да пребъдваме в радост и мир, без значение на чувства и обстоятелства. Ние сме хора на мира и миротворци. Хората без Бога на света нямат този съвършен мир и не могат да го имат. Но ние християните имаме това богатство и то е първият отговор на Бога за нашите нужди и проблеми. Нека богатеем и пребъдваме в този мир съвършен.
 
Нека Божият мир управлява живота ни! 
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg