Събота, 23.10.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Символите за Светия Дух

Main Pic
Публикувана: 10.09.2021
Автор: д-р Л. Дънберг
Прочетена: 503
Коментари: 0
Писанието илюстрира Светия Дух с най-различни символи, както в Стария, така и в Новия завет. Има много символи, които илюстрират Светия Дух в цялото Писание.
 
Гълъб
Когато Исус беше кръстен в реката Йордан, Духът слезе върху Него под формата на гълъб. Отгоре дойде глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син... В един-единствен стих ние се срещаме с цялата Троица: Отец, Син и Свети Дух!
 
Водни потоци
В Стария завет пророците говореха как Бог ще излее Духа Си като „водни потоци над жадната земя.“ Това ни напомня за чудото, когато канарата се разчупи и в пустинята потекоха водни потоци. Исус имаше предвид точно това събитие, когато извика и каза: А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието. А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил (Йоан 7:37-39). 
 
Когато Господ Исус Христос обяви това невероятно обещание пред множеството, Той участваше в един празник в Ерусалим. По време на духовно празненство, продължаващо една седмица, хората си напомняха именно това събитие, при което канарата се разчупи и от нея потече вода. Евреите празнуваха като носеха вода в града и я изливаха върху олтара, като в същото време пееха думите от Стария завет: С радост ще почерпим вода от изворите на спасението (Исая 12:3). Изведнъж Исус Христос застана там, посочи на себе си като разчупената канара и обясни: Това Той каза за Духа.
 
Днес Господ Исус Христос е в небето с Отца и може да задоволи нашата най-дълбока нужда чрез Духа. Той е водата, която се излива над нас, задоволявайки нашата най-голяма жажда, както и жаждата на онези, около нас.
 
Огън
В Деня на Петдесетница, видими езици от огън дойдоха от небето, разделиха се и се настаниха върху главите на всеки от учениците, които бяха събрани за молитва на едно място. Божието присъствие се изяви с огън. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. (Деяния 2:4). 
Огънят осветява всяка тъмна стая; той очиства, изгаря, дава сила и топлина. Огънят на Божия Дух премахва шлаката в нашия живот, като ни очиства, свети в нас, споделя Божията топлина с другите, и осветява Неговата истина в нашето вътрешно естество.
 
Вятър
За Светия Дух се говори и като за вятър. Библейските думи за дух се отнасят и за силен дъх, когато надуваш балон, духаш свещи или когато дишаш тежко, докато тичаш. Еврейските думи за дух означават и духането на вятър, който понякога е едва доловим, но друг път е силен и разрушителен – израз на опустошителна сила. Действието на Духа може да бъде под различни форми. Духът е Божията сила в живота на хората.
 
Ние трябва да отдаваме почит на Бог Свети Дух в нашия живот, като му позволим да моделира суровата глина на нашето човешко естество  и я превърне в модел, подобен на Христовата свята любов, чистота, святост и ревност за всички хора.
В старозаветната книга на Езекиил, в 37 глава четем за едно поле, пълно със сухи кости. Пророкът пророкува и костите се събраха, образувайки тяло, но нямаше дух в тях. Тогава Бог вдъхна от Духа Си и те се съживиха. Тогава Господ каза на пророка: Ще сложа Духа Си в теб и ще оживееш...(Езекиил 37:14).
 
Когато Господ Исус говори за новия живот в нас, Той споменава за вятъра, символ на свободата, който не може да бъде уловен; вятър, който ще престане да действа, ако го затворим. Исус каза следното на Никодим, който дойде да Го види през нощта: Вятърът духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа (Йоан 3:8).
 
Масло
Маслото е друг символ за Духа и е свързан с изцелението, посвещението и подготовката за служение. Чрез Духа ние сме помазани за едно свято дело, отделени сме да бъдем свети пред Господа.
 
Печат 
Светият Дух е като печат, който има за цел да удостовери нечия собственост. Свидетелството на Духа в нас потвърждава, че ние принадлежим на Господа.  Когото и вие, като чухте словото на истината, тоест, благовестието на нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свят Дух (Ефесяни 1:13).
 
Други имена
Светият Дух е споменат и с много други имена: Дух на любовта, Дух на силата, Свети Дух, Дух на истината, Дух на славата, Помощник, Дух на благодатта, Дух на молитвата и много още.
 
 
 
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg