Сряда, 01.12.2021

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

В деня на ангелите

Main Pic
Публикувана: 08.11.2021
Автор: Васил Кривонозов
Прочетена: 407
Коментари: 0
 "Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?"  (Евреи 1:14)
 
В деня, посветен на ангелите, отново можем да прославим нашия възлюбен Господ. Християните знаят, че Господ Исус Христос трябва да бъде център на всичко в живота им. Само чрез Него ще бъде възстановено онова, което е било изгубено от първите хора. Той е прицелната точка на всички християни. Христос седи отдясно на Бога и царува до вечни векове. Той издигна Църквата, за да царува с Него, но Църквата все още не е готова да седне заедно с Христос на престола, затова всеки неин член трябва да бъде усъвършенстван и преобразен по образа на Господ Исус. За тази цел бе изпратен Светият Дух. Беше оставено и Неговото Слово - Библията.  Както става ясно от горния стих, има служебни духове, които са изпратени да слугуват на онези, които ще наследят спасение. Кои са тези духове ?
 
От стиха в Посланието до евреите разбираме, че това са Божиите ангели. Ангелите, които са също толкова истински, колкото ние с вас, макар че винаги е имало хора, които не са вярвали в тяхното съществуване. Но ако ангелите не съществуват, то голяма част от Библията не би била истинска, понеже има толкова много истории, написани там, в които хора са виждали Божии ангели.
 
Бог иска да знаем, че Неговите ангели са реални. Те са толкова истински и реални, колкото и ние.  Подобно на хората те имат чувства и воля. Когато отидем на небето заедно с тях ние ще се покланяне на Агнето. Ангелите имат много важна работа в Божия спасителен план.  Авторът на Евреи 1:14 задава въпроса: "Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?"
 
Божието слово ясно казва каква задача имат ангелите в спасителния план. Те "служат" на вярващите. Слагам кавички, защото въпреки че служат на нас, всъщност те служат на Бога. По Негова заповед те идват в нашия живот и ни помагат в нашите дела. Идват в помощ на избраните. В помощ, както в случая с апостол Петър, когато беше в тъмницата и ангел Господен го изведе от там (Деяния 12). Ангелът помага на Петър, като по този начин служи на Бога. Както при Мария, майката на Исус, когато ангелът известява за раждането на Месията, подготвяйки я за факта,че именно тя е избрана да Го роди. Както при Захария , бащата на Йоан Кръстител, който онемя поради своето неверие в думите на ангела. 
 
Библията говори и за едни прекрасни същества, които пеят и възпяват Бога, наречени Серафими във видението на Исая. Или пък тези превъзходни ангели, които трябваше да "пропътуват" стотици хиляди или може би милиони километри, за да изпълнят своя тържествен концерт пред няколко овчари в нощта на Христовото раждане.
 
Представям си как тази група ангели има свой водач, който един ден отива при тях, за да им съобщи, че Всесилният ги командирова, че тези, които пеят непрестанно горе в небето, покланяйки се на Твореца,  тези, чиято публика са Божиите ангели, подобни на тях, сега ще трябва да напуснат небесните селения и ще бъдат ескортирани от други ангели. Трябва да посетят едно тъмно място. Място, потънало в греха. Място, чийто княз държи в плен по-голямата част от неговите жители. Мястото, наречено земя. Ще изпеят кратка песен, с която ще прославят Бога във висините пред мъничка публика. Пред едни необразовани овчари, чиято къща е пещера. Ще пеят през нощта, в малко градче, наречено Витлеем.
 
Библията говори и за други ангели с войнствена сила, които са изпратени да воюват, както във видението на Данаил, за да получи отговора, който търсеше двайсет и един дни. Тези същества, наречени ангели, серафими, херувими, духове, служат на нас. Но не само ни служат, като се месят в живота ни, но служат на нас и като ПРИМЕР, за да постъпваме като тях, да служим на Бога като тях.
 
Един такъв пример е цар Давид, който е наречен Божий ангел във  II Царе 19:27:  "И той е наклеветил слугата ти на господаря ми царя; но господарят ми царят е като Божий ангел; стори, прочее, каквото ти се вижда угодно."
 
Ние, хората трябва да бъдем като Божии ангели пред Бога и за останалите от човешкия род. Подобно на някои ангели трябва непрекъснато да хвалим Бога, както в книгата Откровение 5:11-12, където Йоан пише: 
 
"И видях, и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците; (и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди): и казваха с висок глас: Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение."
 
Никога не трябва да забравяме, че целта на нашето сътворение е да прославяме Бога. Подобно на ангелите да носим небесните новини на хората, да предупреждаваме, да евангелизираме, да напътстваме. Да бъдем като онези ангели, за които е споменато кратко, но много ясно в  Лука 16:22:  "Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно."
 
Къде завеждаме хората? Ангелите закараха сиромаха в Авраамовото лоно. В това има скрит преобраз. Защото и ние подобно на ангелите трябва, докато хората са живи, да ги караме в Божието царство, а Бог е този, Който дава сила и прави Своите слуги силни, както се казва в Евр.1:7: "И за ангелите казва: - "Който прави ангелите Си силни като ветрове, И служителите Си като огнен пламък".
 
Две от най-мощните сили, които човек познава, са вятърът и огънят. Всички знаем за  разрушителната сила на вятъра и огъня. Ураганите и тайфуните опустошават със своята мощ цели градове. Пожарите, от своя страна, унищожава хиляди декари гори. И нито ветровете, нито огъня може някой да контролира. 
 
Помислете сега как  Бог прави ангелите си като тези две мощни и опустошителни сили, но въпреки цялата им сила, въпреки всичкия им труд Божиите ангели никога не са поискали поклонение за себе си. Пример за това е Откр 22:8-9: "Аз, Йоан, съм, който чух и видях, и когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми, беше показал това. Но той ми рече: Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророците и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу."
 
Подобно на ангелите ние трябва да насърчаваме хората с думите: "Поклони се Богу"! Не бива да се заблуждаваме и да си мислим, че сме направили достатъчно много и трябва някой да ни се покланя. Не бива да обърнем фокуса на нито един човек към нас. Ние сме просто и само едни слуги. 
 
Нека да продължаваме да бъдем като ангелите и да служим на Бога, като помагаме на хората и водим душите им към небето. Да не спираме духовните войни в поднебесните места, да защитаваме вярата и да бъдем винаги готови да бъдем изпратени. Защото ангел означава изпратен, вестител, пратеник, а Христос заръчва на всички Свои деца: "Идете по целия свят и правете ученици, и ето, АЗ СЪМ с вас през всичките дни, до свършека на века. Амин."
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg