Събота, 28.01.2023

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Целта на църквата

Main Pic
Публикувана: 30.11.2021
Автор: Бен Фоли
Прочетена: 669
Коментари: 0
Основната цел на Църквата трябва да бъде да прогласява славата на Бога, което е възможно чрез нейното искрено и живо поклонение
Тази цел е напълно ясно изявена в 1 Петрово 2:9-10: Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ; народ, който Бог придоби, за да възвестите величието на Онзи, Който ви е призовал от тъмнината в чудната Своя светлина. Вие, които някога не бяхте народ, сега сте Божий народ; които не познавахте Божията милост, сега бяхте помилвани.
 
Църквата ни представя една малка картина на това как ще изглежда хвалението в небето (Откровение на Йоан 4-5). Поклонението в небето няма да бъде основано на нашата хвала, а ще бъде насочено към преклонение на Бога. Фокусът е изцяло към изявяването на милостта на Господ Исус Христос. Ние ще празнуваме и споделяме нашето пречистване чрез пролятата кръв на нашия Господ Исус Христос.
 
Църквата трябва да прогласява добротата, благодатта, милостта и избавлението, което може да открием само в личността на Господ Исус Христос. Трябва Той да бъде изявен и прогласен из цялата земя. Хвалението трябва да е една от отличителните характеристики и практики, на нас Божиите хора, особено когато се събираме заедно. Ние празнуваме личността на Господ Исус Христос, Неговото присъствие, сила и снабдяване на всички наши нужди.
 
Друга основна задача на Църквата е да пребъдва в Молитва
 
В Колосяни 4:2 ни се казва: Постоянствайте в молитвата с бодър дух и благодарност.
 
А в 1 Тимотей 2:1-6 четем: И така, моля преди всичко да се отправят прошения, молитви, молби и благодарност за всички хора, за царе и за всички, които са на власт, за да прекарваме мирен и спокоен живот в пълно благочестие и чистота. Защото това е добро и приятно пред нашия Спасител, Бога, Който иска да се спасят всички хора и да достигнат до познание на истината, защото един е Бог, един е и посредникът между Бога и хората – Иисус Христос като Човек, Който отдаде Себе Си като откуп за всички; това бе засвидетелствано в определеното от Бога време.
 
Църквата трябва да определя молитвата като своя първа отговорност. Ние трябва да се молим по всяко време, за всички неща и да не преставаме да се събираме с цел да се молим като едно църковно цяло.
 
Да изявяваме мъдростта на Бога
Та многообразната премъдрост на Бога сега да стане чрез Църквата известна на небесните началства и сили, по предвечното определение, което Той е осъществил чрез Исус Христос, нашия Господ (Ефесяни 3:10-11).
 
Църквата е способът, чрез който Божиите пътища и мъдрост биват разкрити и изявени. Чрез църквата (изкупените от Господ Исус Христос) многоликата и често не напълно разбираемата Божия мъдрост става видима наяве и разбрана от хората.
 
Да създадем и обучаваме Христови последователи
Исус каза: И като се приближи, Исус им заговори и рече: Даде Ми се пълна власт над небето и над земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Светия Дух, и ги учете да спазват всичко, което съм ви заповядал. И ето Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин (Матей 28:18-20).
 
В Ефесяни 4:11-16, Апостол Павел пише: И Той постави едни за апостоли, втори за пророци, трети за благовестници, други за пастири и учители, за подготовка на вярващите в делото на служението за изграждане на Христовото тяло, докато всички достигнем единството на вярата и на познаването на Сина Божий, до състоянието на съвършен човек, до пълната зрелост на Христовото съвършенство. Да не бъдем повече деца, люлени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на хората, по коварното изкуство на измамата, но като държим за истината, с любов да растем във всяко отношение към Онзи, Който е глава – Христос, от Когото цялото тяло, добре сглобено и свързано чрез всички дарени връзки, при действието на всяка част според силите ѝ, нараства, за да се изгражда с любов.
 
Църквата трябва да бъде единна и след това да отиде навън в света. Трябва да тръгнем заедно, да се насърчим, издигнем, да се обучим и да можем да растем силни, здрави и улегнали. Налага се да отидем и да създадем още повече отдадени Христови ученици. Църквата трябва да е първо ученик, за да може да направи още много други ученици. Ученик е този, който се учи от Господ Исус Христос, за да може ежедневно да започва да прилича все повече и повече на Него. Когато се отдадем изцяло на Господ Исус Христос, ние можем да помогнем и на околните да бъдат като Него!
 
Да практикуваме отговорност и  църковна дисциплина
 
В Матей 18:15-20 четем: Ако брат ти съгреши против тебе, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си своя брат, ако не послуша, вземи със себе си още един или двама други, та от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли и тях не послуша, кажи го на църквата, но ако и църквата не послуша, нека бъде за теб като езичник и митар. Истината ви казвам: каквото не простите на земята, няма да бъде простено на небето, и каквото простите на земята, ще бъде простено на небето. И още ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да помолят за нещо, ще им бъде дадено от Моя небесен Отец. Защото, където има двама или трима, събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.
 
Като Църква ние трябва да държим един другиго отговорни, като поемаме отговорност за всички наши действия. Грехът не трябва да се толерира, осъжда или приема в нашия собствен живот и в този на Църквата. С греха трябва да се справяме директно, следвайки примера, оставен ни от Господ Исус Христос. Като Божии деца и представители, ние трябва винаги да поддържаме пред света свидетелствата на нашия Господ Исус Христос.
 
Господ Исус Христос ни обещава, че като държим един другиго отговорни за своите действия и се справяме с греха в живота ни и в Църквата, благословенията от Неговото присъствие и сила ще бъдат винаги с нас. Ако не успеем да го постигнем, посланията на Църквата ще бъдат опетнени и похулени. Резултатите ще бъдат катастрофални, неефективни и неплодоносни.
 
 
 
 
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg