Понеделник, 26.09.2022

Вестник Евангелски

Стих на деня""

OnLine
RSS Facebook Twitter

Небесният Ерусалим

Main Pic
Публикувана: 30.05.2022
Автор: Триф Трифонов
Прочетена: 722
Коментари: 0
Ние обичаме новите неща, нали? Обичаме да си купуваме нови дрехи, нова кола, нов компютър или телефон. Проблемът с новите неща е, че те не остават нови. Като се нанесохме в настоящата ни квартира преди 5 години си купих нов офис стол. Преди няколко седмици той се счупи!
 
Ако си купиш нов телефон и го изтървеш и одраскаш, той не е вече нов. Сякаш с това Бог ни напомня, че всичко ще изгори. Не се привързвай към него. Няма да е така с новия свят.
 
В Исая 66:22 пророкът пише: “новото небе и новата земя, които Аз ще направя, ще пребъдат пред Мен.” С други думи, ще бъдат вечни.
 
Това ще е нова вселена. Качествено нова планета. Пълна мeтаморфоза.
 
Един интересен аспект на този качествено нов свят ще бъде, че той няма да има море. „Море нямаше вече“ (ст.1). Сигурно някои ще са разочаровани, тук във Варна не можем да си представим живота без морето, но на небето то няма да ни липсва.
 
Водата вече няма да е основен елемент, климатът ще бъде напълно различен. Сега нашата планета живее благодарение на водата. Това е единственото място във вселената, което ни е известно, което може да поддържа човешкия живот, животинския живот и растителния живот.
 
Три четвърти от земята е покрита от световния океан. 65% от цялото ни тегло е вода. 90% от кръвта ти е вода. Ако не поемаш вода ще се дехидратираш и ще умреш.
 
Но в новото небе и новата земя ти ще бъдеш в прославено тяло. Водата няма да ти е нужна за поддържане на живота. Все пак, това не означава, че няма да има изобщо вода. Вижте какво вижда по-нататък Йоан:
 
В Откровение 22:1 четем: „След това ангелът ми показа река с вода на живота, бистра като кристал...“
 
Така че, когато Йоан казва, че няма да има море, това не е проклятие, а благословение. Защото по времето на Йоан морето е разделяло хората. Мореплаването е било пълно рисковано начинание. Но в новия свят водата вече няма да ни разделя.
 
Друга характерна особеност за този нов свят ще бъде, че той ще има столичен град.
 
Откровение 21:2,3 „Видях и святия град, новия Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. 3 И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях – техен Бог.“
 
Интересно, че Йоан не включва в описанието на новата земя никакви забележителности. Но в гл. 21 и 22 ни дава доста информация за един град – за новия Ерусалим. Това е уникален град, различен от всички останали, защото не е построен на земята, а слиза от небето.
 
Откровение 21:10 „И ме отведе чрез Духа на една голяма и висока планина и ми показа святия град, Йерусалим, който слизаше от небето, от Бога.“
 
В България имаме град Нови пазар, Нови Искър, Нови град. В Сърбия има град Нови сад. В света са известни градове като Ню Йорк, Ню Мексико, Ню Орлиънс… Този град, за който говорим, е Новият Ерусалим, столицата на вечността. Колко голям е той? Ангелът, който говори с Йоан измерва града и Йоан пише:
 
Откровение 21:16 „Градът беше квадратен, с дължина, равна на широчината му; и като измери града с тръстиковата пръчка, излезе дванадесет хиляди стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви.“
 
Дванадесет хиляди стадии са 2200 км – долу-горе колкото от Варна до Хамбург или от София до Амстердам. Щом градът е с размери на квадрат, значи площта му е 4840000 кв.км. Но той всъщност е куб с височина 2200 км, което е колкото 780000 етажна сграда. В тази сграда лесно могат да живеят 100 милиарда души.
 
Този град ще е малко по-малък от луната. Представете си този огромен град да слиза от небето, вероятно дори обикаля около новата земя.
 
Откровение 22:3 „Сега Божието обиталище е с хората и той ще живее с тях. Те ще бъдат неговият народ, а сам Бог ще бъде с тях и ще бъде техният Бог.“
 
Преди Соломон да построи първия храм, Божието присъствие обитаваше в една палатка, наречена скиния. Tя беше така да се каже мобилният център за поклонение, докато евреите бяха в пустинята, а и дълго след това.
 
Скинията имаше двор, където свещениците принасяха жертвите, святото място, където свещениците палеха тамяна и слагаха присъствените хлябове, но най-вътре беше светая светих. Първосвещеникът можеше да влиза там веднъж годишно, в деня на изкупление.
 
Интересното за светая светих е, че това помещение е било куб с размери приблизително 4.5 на 4.5 на 4.5 м. Затова не трябва да сме изненадани, че когато Бог решава да обитава вечно с човечеството, ще го направи в този куб с дължина, широчина и височина 2200 км, който ще слезе от небето на земята.
 
Много хора са се опитвали да опишат небесния Ерусалим. Един от тях е учен на име Хенри Морис. Според неговите изчисления 20 милиарда човека могат да обитават този град, като допуска че само 25% от него ще са за живеене и 75% ще се използва за улици, паркове, публични пространства и здания. И той е изчислил, че всеки който живее там, ще живее в собствен куб с размери 300 декара или 300000 м2. 
 
Някои хора предполагат, че ние няма да се движим само хоризонтално, но и вертикално. Защо? Защото нашите възкресенски тела ще бъдат като тялото на Исус. Помните ли какво правеше Исус след Възкресение?
 
Можеше да минава през стени. Не трябваше да използва вратата, не трябваше да чука. Просто се явяваше. И беше на различни места почти по едно и също време. Затова ако си на първото ниво на Новия Ерусалим в следващия миг може да си на върха. Няма нужда да чакаш асаньора.
 
С една дума, новият свят ще бъде съвършено непознат за нас. Апостол Павел пише в 1 Коринтяни 2:9 „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“
 
Всичко казано досега сигурно звучи доста странно и направо извънземно. Да, ние четем Писанията и се опитваме да си представим какво ще бъде, но е трудно да повярваме. Защото това е различно от целия ни житейски опит.
 
К.С. Луис казва: „способността ни да си представим как ще изглежда вечността е като две бебета в утробата да разговарят за това какво ще правят след като се родят и са на 25 години.“ Невъзможно е да знаем как ще изглежда всичко.
 
Библията не ни дава подробно описание на небето, затова някои християни са разочаровани. Разполагаме с някои описания, можем да разберем някои неща, но небето е толкова различно и непознато! Затова когато се описва бъдещето, то се описва с израза „няма да има вече“.
 
Откровение 21:4-6 „Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина. И Седящият на престола каза: Ето, подновявам всичко. Каза: Напиши, защото тези думи са верни и истинни. 6 И ми каза: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, Началото и Краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.“
 
Бог ще обърше всяка сълза. В новата земя и небе няма да има носни кърпички. Бог ще стигне до корена на проблема – греха, затова ефектът от него няма да съществува.
 
Няма да има смърт. Вече няма никога да отидеш на погребение. Няма да ходиш на гробищата. Защо? Защото няма да остаряваме.
 
Ако няма смърт, тогава няма да има и болести. Няма да има болници (няма да има и доктори) и вируси, няма да има затвори, психиатрии и рехабилитационни центрове за зависими. Ще имаш съвършено тяло. Някои сигурно си казват, аз вече имам перфектно тяло. Работя здраво за това. Само почакай да видиш какво се казва съвършенство!
 
Сега гравитацията и ентропията работят срещу тебе. Тези две неща се борят с тебе и ти казвам, че ще загубиш битката. Всички ще я загубим. Но на небето ще имаш безсмъртно перфектно тяло.
 
Казва се също, нито ще има вече жалеене. Понякога ставаш ли кисел, тъжен, мрачен? Кой не е бил! Затова можем да се поставим на мястото на Давид, който казва в Псалм 6,
 
Псалми 6:7 „Уморен съм от своите въздишки. Всяка нощ се обливам в сълзи в леглото си.“
 
На небето няма да се поздравяваме с „Приятен ден!“, защото всеки ден ще е приятен! Няма да има лоши дни. Няма да има жалеене, нито болка.
 
Някои хора живеят в хронични болки. Надявам се, че сте насърчени от тези описания на небето.
 
Римляни 8:18 „Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.“
 
Животът е труден, но вечността идва. И това ни води към третата характеристика на нашия вечен дом. Дотук казахме, че той ще бъде предшестван от разрушение и ще има съвършено ново устройство и дизайн. Трето, не всеки ще бъде там.
 
В небето ще бъдем изненадани от две неща – кой е там и кой не е там. Ще търсите хора и ще казвате, „Къде е тя? Сигурен бях, че тя ще е на небето.“ Но тя не е.
 
Но след това ще виждате други хора и ще казвате, „Ти как дойде тук?“ А те ще ти казват, „И аз щях да те питам същото за тебе“ J. Не всеки ще е там. Това е град само от вярващи.
 
Откровение 21:7-8 „Който побеждава, ще наследи тези неща; Аз ще му бъда Бог и той ще Ми бъде син. 8 А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.“
 
И ст. 24, „И народите ще ходят в неговата светлина и земните царе ще принасят в него своята слава.
 
И ст. 27 И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнеца.
 
Какво означава „Който побеждава“ в ст. 7? Кой е този, който побеждава? Как побеждава? Чрез едно нещо – вяра.
 
1 Йоан 5:4 „Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е нашата вяра.“
 
Кой побеждава света? Само този, който вярва, че Исус Христос е Божият Син. Човек може да отиде на небето без богатство, слава, образование, красота или приятели. Но не може да отиде там без Исус!
 
Едно момченце било хванато от майка му, докато вършело пакост и тя попитала: „Как очакваш да отидеш на небето, ако си непослушен?“ То помислило малко и казало, „Ами, ще бягам навътре и навън и всеки път ще блъскам вратата, докато ми кажат: „Стига толкова, или влез вътре или стой отвън!“ „Тогава ще вляза и ще остана!“
 
Това може да е смешно, но едва ли е добра стратегия за влизане в небето. Защото там няма да ни посрещне Петър, а Христос. И като ни пита защо искаме да ни пусне, по-добре да имаме правилния отговор!
 
В ст.8 ни е даден списък с хора, които няма да са там. И най-добрата новина е, че много хора, които са извършвали тези и много по-лоши грехове, всъщност ще отидат на небето. 
 
Защо ли? Те може и да са правели тези неща някога, но са достигнали до момент в живота си, когато са се покаяли, обърнали са се на 180 градуса. Обърнали са се към Христос и са го помолили да им прости греховете. Душата им е била очистена от кръвта на Исус Христос и името им е било записано в книгата на живота.
 
След всичко казано, някои сигурно ще си кажат, това звучи твърде хубаво, за да е истина. Един пастор говорил със сина си за небето, както е описано в Откровение 21 гл. и момчето казало: „Тате, изглежда твърде прекрасно, за да е истина!“ Баща му се усмихнал и казал, „Не, небето е просто толкова хубаво, че трябва да е истина!“
 
Знаете ли как ще изглежда небето? Там Бог постоянно ще ви оставя без дъх със Своята мощ, Своето величие, Своята слава и Своята любов. Това ще е един напълно нов свят, който ще се предхожда от унищожение, ще има съвършено ново устройство, няма да има море, ще има прекрасна столица и ще бъде много различен от този. И най-важното, не всеки ще бъде там. Имаш ли увереност, че ще бъдеш негов жител?
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg